Polasaí an Fhorais faoi ionsaí ag roinnt eagrais Gaeilge

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Preas ráiteas

Eagrais Gaeilge: Foras na Gaeilge ag cur ‘polasaí an rualoiscthe’ i gcrích

 

Bhuail ionadaithe ó roinnt eagrais Gaeilge inné le feidhmeannaigh sinsearacha sa Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, le ceisteanna a thógáil maidir le cinntí Fhoras na Gaeilge deireadh a chur le bunmhaoiniú do na heagrais Gaeilge ar fad ata lonnaithe ó thuaidh. Ag an chruinniú, léirigh na heagrais buairt mhór faoi iarracht ata déanta ag Foras na Gaeilge tochailt faoina gclú le maoinitheoirí féideartha eile.

 

Fuair Altram, Forbairt Feirste, POBAL agus ULTACH bun mhaoiniú go dtí na bliana seo. Aistreofar bun mhaoiniú na n-eagras seo go heagraíochtaí lonnaithe ó dheas i mí Iúil.

 

Dé hAoine 11ú Aibreán, fuair na heagrais ó thuaidh cóipeanna de litreacha, seolta ó Sheán Ó Coinn, Leas-phríomhfheidhmeannach an Fhorais 3 lá roimhe, chuig roinnt ranna rialtais agus áisineachtaí eile a shíl Foras go dtiocfadh leo b’fhéidir maoiniú a chur ar fáil. Sna litreacha, iarrtar cruinnithe le plé a dhéanamh ar thionchar deireadh an bhunmhaoinithe ar chaidrimh, conartha le haghaidh seirbhísí a sholáthar san áireamh , idir na heagrais agus earnáil an stáit.

 

Tá sé le sonrú gur mhol Foras na Gaeilge gur chóir do na ceanneagrais lonnaithe ó dheas a bheith i láthair ag na cruinnithe. Ní tugadh cuireadh do na heagrais ó thuaidh.

 

Is cosúil, áfach, nár pléadh na cruinnithe leis an heagrais ó dheas. Ceanna féin, dhiúltaigh 2 cheann dóibh freastail orthu.

 

Cháin Altram, POBAL agus ULTACH gníomh an Fhorais agus dúirt nach raibh ann ach iarracht tochailt faoi chlú na n-eagras le foinsí eile maoinithe.

 

Dúirt Aodan Mac Poilin, stiúrthóir ULTACH, ‘Is cosúil go bhfuil Foras na Gaeilge ag cur i gcríoch polasaí an rualoiscthe (‘scorched earth policy’). Ní amháin gur tharraing siad siar an maoiniú uainn ach anois tá an chuma air go bhfuil siad ag iarraidh bac a chur ar thacaíocht a dtiocfadh teacht ó fhoinsí eile.’

 

Dúirt Áine Andrews, Cathaoirleach Altram, ‘Tá caidreamh fada fiúntach tógtha againn leis an Roinn Oideachais, agus mhol an Cigireacht go hard na spéire an obair ata déanta againn. De réir dealraimh anois, tá Foras na Gaeilge ag déanamh iarrachta a chinntiú nach dtig linn leanstan leis na seirbhísí tacaíochta rí-thábhachtach a mbíonn 40 réamhscoil ag brath orthu.’

 

Dúirt Janet Muller, ó POBAL, ‘Roimhe seo, dúirt Foras na Gaeilge nach ionann deireadh le bun mhaoiniú agus deireadh le heagrais.   Ach tá an chuma air anois go bhfuil siad ag caitheamh amhrais ar inmharthanacht na n-eagras ó thuaidh i measc na maoinitheoirí rialtasacha. Fiú má tharraingíonn Foras na Gaeilge na litreacha seo siar, cuireadh smál ar ár n-eagraíochtaí . Glacfaidh sé anois gníomh substaintiúil feabhsúcháin leis an dochar atá déanta a leasú. Iarrann muid orthu sin a bhfuil freagracht acu an próiseas seo a mhaoirsiú, ciste idir thréimhse a bhunú le tacú leis na heagrais ó thuaidh agus iad ag coinneáil agus ag cur leis an obair atá rompu trí straitéisí maoinithe a fhorbairt don am ata le teacht.’

 

 

Nóta: Deir Glór na nGael agus Conradh na Gaeilge, 2 eagras do na cheanneagrais a thug Foras cuireadh dóibh dul chuig cruinnithe le ranna stáit ó thuaidh, nach raibh Foras na Gaeilge i dteagmháil leo faoina litreacha agus nach mbeadh siad ag freastal ar na cruinnithe ata molta ag Foras.

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive