POBAL – litir a dtig a líonadh isteach chun tacú leo

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

*Ciorrú Maoiniú ó eagrais Ghaeilge ó thuaidh:

 

 

Sínigh litir don Aire Cultúir anseo*

Thig le Gaeilgeoirí agus tacaithe litir (thíos) don Aire Cultúir a shíniú le bhur mbuairt a chur in iúl faoi chinneadh Fhoras na Gaeilge go gcuirfear deireadh le bunmhaoiniú do gach ceann de na heagras bunmhaoinithe lonnaithe sa tuaisceart. Ní bheidh ach sé eagras bunmhaoinithe ann feasta, iad uilig lonnaithe i mBaile Átha Cliath. De thairbhe chinnithe seo an Fhorais, caillfidh pobal na Gaeilge ó thuaidh guth údarásach neamhspleách, chomh maith le réimse leathan seirbhísí agus tacaíochta, agus oibrithe atá an-oilte ar chúinsí na teanga ó thuaidh. Lena chois sin, caillfear na gréasáin teagmhálacha atá acu, gan a bheith ag trácht ar an mhaoiniú bhreise a mheallann siad chuig earnáil na Gaeilge go rialta sa taobh seo tíre. De thoradh ar an chinneadh tubaisteach seo, beidh deireadh le bunmhaoiniú do Altram, Forbairt Feirste, POBAL agus Iontaobhas ULTACH ar 30ú Meithimh 2014. Caillfear suas le 15 post.

Iarraimid ort treoir a thabhairt do Fhoras na Gaeilge eagrais bhunmhaoinithe an tuaiscirt a chaomhnú tríd chóras chónaidhme nó córas cuibhreannais a chur i bhfeidhm don earnáil bhunmhaoinithe. Faoi na córais seo bheadh sciar réasúnta de bhuiséid na gceanneagras á tharmligean le heagrais ó thuaidh ag a bhfuil an saineolas cuí. Mura ndéantar sin, caillfear taithí agus sainscileanna na n-eagras thuasluaite, agus is í an Ghaeilge ó thuaidh a bheidh thíos leis. *We ask that you direct Foras na Gaeilge to protect the core-funded organisations in the north by implementing a federated or consortia-based structure for the sector. Such a structure would allow for the delegation of a reasonable share of funding to those northern organisations which have the relevant expertise. Without such an intervention, the skills and experience of the above organisations will be lost, to the detriment of the Irish language in the north.

Gliogáil ANSEO<http://pobal.org.gridhosted.co.uk/gaeilge/news/funding-withdrawal-sign-letter-to-culture-minister-here/>leis an litir a thíoslódáil.

Líon isteach agus cuir chuig mailto:eolas@pobal.org <eolas@pobal.org> í, nó cuir nó fág cóip crua linn ag oifigí s’againne:

POBAL Aonad 6 Teach Uí Chorráin Ionad an Dá Spuaic 155 Sráid Northumberland Béal Feirste BT13 2JF Go raibh míle maith agaibh.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive