POBAL – cá bhfuil inchur an phobail i gcur chuige an Fhorais

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Dúirt POBAl, scátheagras abhcóideachta na Gaeilge gur údar imní é cur chuige Fhoras an Gaeilge i leith an Fóram Comhpháirtíochta. Dúirt Janet Muller, ‘Dar leis an Fhoras, dhréachtaigh ceanna féin an 6 ‘ceanneagrais’ atá ceaptha ag Foras na Gaeilge pleananna don réimse oibre a thug an Foras dóibh agus tá na heagrais anois ag obair ar phleananna trí bliana. I mí Eanáir, d’fhógair Foras na Gaeilge ‘ré úr’ don Ghaeilge (arís) agus is léir go n-imreoidh cur chuige an Fhorais tionchar oll-mhór ar fhorbairtí as seo amach, mar gheall ar ról an Fhorais ag stiúradh agus ag maoiniú an Fóram Comhpháirtíochta agus an Fóram Forbartha Teanga, chomh maith le maoiniú a chur ar fáil do bhallghrúpaí ar fad  an dhá Fhóraim. Tá obair fhiúntach ar bun ag na eagrais seo, gan dabht, ach tá contúirtí ar leith ann i leith neamhspleáchais na hearnála, agus comhartha ceiste oll-mhór ann faoi ionchur phobal na Gaeilge go ginearalata sna pleananna nua seo.  Is beag an ionchur a bhí ag pobal na Gaeilge i gcur le chéile pleananna bliana agus pleananna 3 bliana an 6 eagras, má bhí ionchur ar bith acu iontu. Ní raibh comhchainteanna struchtúrtha idir an 6 ‘ceanneagrais’ agus na heagrais bunmhaoinithe ó thuaidh, eagrais atá ag déanamh na hoibre sna réimsí seo le blianta fada  agus a bhfuil saintaithí agus saineolas acu. Go bhfios dúinn ní raibh aon chomhchainteanna ann le heagrais ó dheas ach an oiread. Níor thug Foras na Gaeilge deis do phobal na Gaeilge go ginearálta ionchur a fháil roimh dhréachtú na bpleananna ach oiread, agus níor eagraigh na máthair ranna thuaidh ná theas, comhairliúcháin poiblí ar bith.  In áit sin, deir Foras na Gaeilge nach mbeidh siad ag glacadh le tuairimí ach amháin nuair atá na pleananna déanta, agus nach mbeidh fáil ach ag líon bheag d’eagrais atá maoinithe ag an Fhorais ionchur a bheith acu, frid Fóram eile a chruthaigh an Foras féin, an Fóram Forbartha Teanga.  Aithníonn POBAL go bhfuil brú ar eagrais Gaeilge titim isteach le cur chuige an Fhorais ach is léir go bhfuil lochtanna sa phróiseas seo a dtig leo damáiste a dhéanamh do neamhspleáchas agus do chleachtas dhaonlathach  na hearnála Gaeilge.’

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive