POBAL, Altram, Iontaobhas ULTACH – Is mithid stad a chur leis an slad

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

POBAL, Altram, Iontaobhas ULTACH

 

Is mithid stad a chur leis an slad

 

Dúirt POBAL, Altram agus Iontaobhas ULTACH go mbeidh siad ar pharáid An Lá Dearg mar gur mithid stad a chur leis an slad ar na heagrais bhunmhaoinithe Gaeilge ó thuaidh. I mí Eanáir, d’fhógair Foras na Gaeilge nach dtabharfar bunmhaoiniú feasta ach do 6 eagras. Tá siad sin uilig lonnaithe ó dheas. Dúirt urlabhraí na dtrí eagras tuaisceartacha, ‘Faoi chur chuige an Fhorais, caillfear seirbhísí criticiúil agus an tacaíocht a chuireann na heagrais bhunmhaoinithe ó thuaidh ar fáil do phobal na Gaeilge. Caillfear sainscileanna agus saineolas atá rí-thábhachtach don réimse leathan oibre atá ar bun againn – obair oideachasúil, obair abhcóideachta agus obair thras-phobail. Imríonn na seirbhísí a chuireann muid ar fáil tionchar ar fhorbairt na Gaeilge ó thuaidh, agus faraor, má scriostar na heagrais ó thuaidh, scriostar an caidreamh fad-bhunaithe atá againn le réimse leathan eochair-imreoirí.

 

Aithníonn Foras na Gaeilge go mbeidh bearnaí scileanna agus saineolais ann. Admhaíonn siad go mbeidh ar na 6 cheanneagras nua roinnt daoine a fhostú ó thuaidh. Mar sin féin, beidh i bhfad níos mó dí-fhostaíochta nó fostaíocht i gceist. Chomh maith leis sin, cuirfear an maoiniú atá ag eagrais an tuaiscirt ó fhoinsí eile i mbaol. Beidh titim tubaisteach i rólanna údarásacha, straitéiseacha agus ceannaíreachta oibrithe an tuaiscirt. Fiú dá mbeadh postanna ar fáil ag líon beag daoine a bhfuil saineolas acu ar an taobh seo tíre, bheadh an-obair acu tionchar a imirt ar pholasaithe na n-eagraíochtaí úra, nó idirbheartaíocht ar son sainriachtanais an tuaiscirt a dhéanamh le polaiteoirí nó le soláthóirí seirbhísí. Is i mBaile Átha Cliath a shocrófar na ceisteanna seo uilig.

 

Dar le POBAL, Altram agus Iontaobhas ULTACH, ‘Próiseas deighilteach, fabhtach a bhí i bpróiseas an Fhorais agus is í an teanga ó thuaidh atá thíos leis. Socrófar todhchaí na Gaeilge ag an Fhóram Chomhpháirtíochta. Tá ballraíocht an fhóraim seo teoranta go 6 cheanneagras, a bhfuil a gcuid maoiniú féin ag brath ar an Fhoras. Is as an deisceart do cheannasaithe ar fad na n-eagras seo agus formhór oibre, thaithí agus thuiscint na n-eagras féin dírithe ar chúinsí ar leith an deiscirt. Ionadaí ón Fhoras a bheas mar chathaoirleach ar an Fhóram Chomhpháirtíochta. Bainfidh an struchtúr as faoi neamhspleáchas na hearnála bunmhaoinithe Gaeilge, agus déanfaidh sé imeallú ar ghluaiseacht na Gaeilge ó thuaidh. Is mithid stop a chur leis an slad ar eagrais agus ar thionscadail Gaeilge.’

 

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive