Oireachtas na Gaeilge – 2 phost fógartha

ealaíona, náisiúnta, nuacht, Nuacht24
Oireachtas na Gaeilge - 2 phost fógartha

1.   Oifigeach Bunú & Forbairt Gréasáin (Folúntas 1)
Spriocdháta: 15 Lúnasa 2014
Fáiltíonn Oireachtas na Gaeilge roimh iarratais don bpost mar Oifigeach Bunú agus
Forbairt Gréasáin. Beidh an té a cheapfar, freagrach as gréasáin
chaidreamh-thiomáinte a fhorbairt, faisnéis a eagrú agus a sholáthar don
bhainistíocht, agus tógáil bhunachar sonraí ilchuspóra Oireachtas na Gaeilge a
stiúradh. Déanfaidh sé/sí forbairt agus maoirsiú ar eochair-theicneolaíochtaí a
chuideoidh le baint amach na spriocanna sin.
Beidh an té a cheapfar sa phost seo inniúil ar réiteach loighciúil fadhbanna, ar
réasúnú anailíseach agus beidh sárscileanna idirphearsanta aige/aici.
Sonraí iomlán ar fáil ar an suíomh http://www.antoireachtas.ie/nuacht2.php?ID=51
Seol iarratas mar aon le CV chuig:
liam@antoireachtas.ie<mailto:liam@antoireachtas.ie>
nó Liam Ó Maolaodha, Oireachtas na Gaeilge, Casla, Conamara, Co. na Gaillimhe

2.  Oifigeach Imeachtaí & Forbairt Freastail (Folúntas 2)
Spriocdháta: 15 Lúnasa 2014
Fáiltíonn Oireachtas na Gaeilge roimh iarratais don bpost mar Oifigeach Imeachtaí &
Forbairt Freastail Bunú agus Forbairt Gréasáin. Beidh an té a cheapfar freagrach as
plean straitéiseach a fhorbairt d’fhéilte agus d’imeachtaí Oireachtas na Gaeilge.
Beidh an té a cheapfar sa phost seo inniúil ar fhorbairt eagraíochtúil na Gaeilge
agus ar bhainistiú imeachtaí meán/mór-scála.
Sonraí iomlán ar fáil ar an suíomh http://www.antoireachtas.ie/nuacht2.php?ID=51
Seol iarratas mar aon le CV chuig:
liam@antoireachtas.ie<mailto:liam@antoireachtas.ie>
nó Liam Ó Maolaodha, Oireachtas na Gaeilge, Casla, Conamara, Co. na Gaillimhe


Áisitheoir Ealaíon
Ealaín na Gaeltachta Teo
Na Forbacha
Co na Gaillimhe
091503100
www.ealain.ie<http://www.ealain.ie>
Oireachtas na Gaeilge - 2 phost fógartha

1.   Oifigeach Bunú & Forbairt Gréasáin (Folúntas 1)
Spriocdháta: 15 Lúnasa 2014
Fáiltíonn Oireachtas na Gaeilge roimh iarratais don bpost mar Oifigeach Bunú agus
Forbairt Gréasáin. Beidh an té a cheapfar, freagrach as gréasáin
chaidreamh-thiomáinte a fhorbairt, faisnéis a eagrú agus a sholáthar don
bhainistíocht, agus tógáil bhunachar sonraí ilchuspóra Oireachtas na Gaeilge a
stiúradh. Déanfaidh sé/sí forbairt agus maoirsiú ar eochair-theicneolaíochtaí a
chuideoidh le baint amach na spriocanna sin.
Beidh an té a cheapfar sa phost seo inniúil ar réiteach loighciúil fadhbanna, ar
réasúnú anailíseach agus beidh sárscileanna idirphearsanta aige/aici.
Sonraí iomlán ar fáil ar an suíomh http://www.antoireachtas.ie/nuacht2.php?ID=51
Seol iarratas mar aon le CV chuig:
liam@antoireachtas.ie<mailto:liam@antoireachtas.ie>
nó Liam Ó Maolaodha, Oireachtas na Gaeilge, Casla, Conamara, Co. na Gaillimhe

2.  Oifigeach Imeachtaí & Forbairt Freastail (Folúntas 2)
Spriocdháta: 15 Lúnasa 2014
Fáiltíonn Oireachtas na Gaeilge roimh iarratais don bpost mar Oifigeach Imeachtaí &
Forbairt Freastail Bunú agus Forbairt Gréasáin. Beidh an té a cheapfar freagrach as
plean straitéiseach a fhorbairt d’fhéilte agus d’imeachtaí Oireachtas na Gaeilge.
Beidh an té a cheapfar sa phost seo inniúil ar fhorbairt eagraíochtúil na Gaeilge
agus ar bhainistiú imeachtaí meán/mór-scála.
Sonraí iomlán ar fáil ar an suíomh http://www.antoireachtas.ie/nuacht2.php?ID=51
Seol iarratas mar aon le CV chuig:
liam@antoireachtas.ie<mailto:liam@antoireachtas.ie>
nó Liam Ó Maolaodha, Oireachtas na Gaeilge, Casla, Conamara, Co. na Gaillimhe


Áisitheoir Ealaíon
Ealaín na Gaeltachta Teo
Na Forbacha
Co na Gaillimhe
091503100
www.ealain.ie<http://www.ealain.ie>

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive