Nollaig shona ó Nuacht24

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

nollaig-2w2Go mbíodh an Nollaig faoi shéan agaibh

 

Oíche Nollag

Le coinnle na n-aingeal tá an spéir amuigh breactha,
Tá fiacail an tseaca sa ghaoith ón gcnoc;
Adaigh an tine is téir chun na leapa:
Luífidh Mac Dé ins an teach seo anocht.

Fágaidh an doras ar leathadh ina coinne,
An Mhaighdean a thiocfaidh is a Naí ar a hucht;
Deonaigh do shuaimhneas a ligean, a Mhuire,
Luíodh Mac Dé ins an teach seo anocht.

Bhí soilse ar lasadh i dteach sin na haíochta,
Cóiriú gan chaoile, bia agus deoch,
Do cheannaithe olla, do cheannaithe síoda,
Ach luífidh Mac Dé ins an teach seo anocht.

le Máire Mhac an tSaoi

 

 

Oíche Nollag

le hEoghan Ó Tuairisc

 

Dá mbeadh meileoidean agamsa

Ní bheadh Críost gan cheol anocht

Is é ag teacht ó áras bán a fhlaitheasa

Chuig an mainséar bocht

Do sheinnfinn ceol dó chuirfeadh gliondar ar a chroí

Ceol nár chualathas riamh ag píobaire sí

Ceol chuirfeadh na réaltaí ag rince i spéartha na hoích’

Ag an Aifreann amárach beidh an cór ann,

An tSiúr Muire na nAingeal ag an harmoinium

Brídín go géarghlórach

Liam s’againne is snas ar a bhróga

Is gan focal den Laidin ar a eolas

Ach chorus angelorum

Ach dá mbeadh meileoidean agamsa

Is neart ina bholg séidte

Mo dhá ordóg faoi shnaidhm sna strapaí

Mo mhéara spréite

Mh’anam ach go gcuirfinn fáilte roimh Chríost

Ach cén mhaitheas dom bheith ag rámhailleach,

Tá mo sheanbhosca stróicthe ag clann m’iníne

Na comhlaí bainte de ag Liam

An saibhreas a bhí istigh ann caite scaipthe

Scáinte leis an ngaoith

Í féin, níl tuiscint an cheoil aici

ghlac sí páirt na bpáistí

Liam s’againne agus Brídín,

Is an fear a fuair sí

Athair na bpáistí –

Uch, an duine bocht fial

Táid go léir ina gcodladh faoi na frathacha

An tine ar leathshúil dhearg ag stánadh orm

Ón tinteán

Amhail is dá mbeadh sí ag fiafraí díom

Cén fáth nach bhfuilim ag fáiltiú

Roimh Íosagán

Tá ciúnas ar an saol mór máguaird

Cé is móite de ghiob-gheab na fearthainne

Méara binbeacha na fearthainne ar an díon

Ag seinm tiúin

Méara friochanta na fearthainne

Méara fada fuinniúla na fearthainne

Méara bríomhara binbeacha bíogúla ag scinneadh go haclaí

Ó comhla go comhla

Ó chorda go corda

Ag fuascailt an ionnmhais ceoil

Ceol láidir ina lán mara

Foinsí caola réshilteacha ceoil

Sprinlíní ceoil ag spréacharnach

Ceol chomh ciúin le cuisle an chroí chiúin

Ceol meidhreach ríghealgháireach

Snaidhmeanna cliste fite tríd an gceol

Ceol á scairdeadh mar fhíon dearg, á scaipeadh mar airgead geal

Ceol ina cheathanna de ghiníocha óir

A bhronnfainn air

An leanbh ina mhainséar bocht –

Sea mhaise, dá mbeadh meileoidean agamsa

Ní bheadh Críost gan cheol anocht

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive