‘Ní nuachtán ar líne amháin atá á lorg’

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

PREAS RAITEAS.

 

Feachtas an Nuachtáin Chlóite

           

 

Is léir anois ón tuarascáil a foilsíodh ar shuíomh Fhoras na Gaeilge inné (Céadaoin, 18 Nollaig) faoin gcineál nuachtán Ghaeilge a theastaíonn, nach nuachtán ar líne amháin atá ó mhórán de lucht léite na Gaeilge. Tugtar le fios sa tuarascáil, atá curtha le chéile ag Regina Uí Chollatáin agus Róísín Ní Mhaolchallann, ag eascairt as an bpróiséas comhairleacháin a cuireadh ar bun níos túisce i mbliana, nach bhfuil ach 17%, nó duine as gach seisear, ar son nuachtán seachtainiúil ar líne amháin.  Sa tuarascáil chomh maith léirítear go mbeadh 85% sásta íoc as nuachtán Gaeilge.

 

Deireann an tuarascáil sa chonchlúid go bhfuil sé ‘róluath le bheith ag dul i dtreo an idirlín amháin’ agus go mba mhaith le pobal na Gaeilge ‘go mbeadh nuachtán clóite ar fáil’ chomh maith le nuachtán ar líne. I bhfianaise a bhfuil sa tuarascáil iarrann muid ar an bhForas a shoiléiriú go bhfáilteofar roimh iarratais ó dhreamanna a mbeidh sé ar a gcumas freastal ar an dá thrá, tré nuachtán ar líne a chur ar fáil don mhionlach a m’fhearr leo an formáid sin agus leagan clóite a sholáthar dóibh siúd a mbeadh sásta íoc as. Ar an gcaoi sin is fearr a bheadh Foras na Gaeilge in ann an luach is fearr a fháil ar an airgead poiblí atá le caitheamh ar an bhfiontar nuachtáin tréna chinntiú go mbeadh an foilseachán ag freastal go seachtainiúil ar riachtanais nuachta an uasmhéid léitheoirí Ghaeilge.

 

 

Donncha Ó hÉallaithe,

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive