Mí ó chinntí an Fhorais níl freagra ar bith ar fáil – POBAL

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Níos mó ná mí i ndiaidh fhógairt Fhoras na Gaeilge go mbeidh deireadh le maoiniú na heagraíochta bunmhaoinithe lonnaithe sna sé chontae ar 30 Meitheamh 2014, dúirt POBAL, scátheagras phobal na Gaeilge, nach bhfuil cinnteacht, soiléireacht ná freagraí ar fáil don eagras faoi cad é atá i ndán dó as seo amach. Dúirt Janet Muller, príomhfheidhmeannach POBAL, ‘Tá obair dhearfach, fhiúntach ar siúl ag POBAL agus tá muid ag leanstan léi – ag gníomh ar réimse leathan oibre ar Acht na Gaeilge, ar Chairt na hEorpa do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh, ag cur chomhairle agus tacaíochta ar fáil don phobal, ag eagrú imeachtaí do scoileanna srl. Chomh maith, tá muid go fóill ag tabhairt deontais ó mhaoinitheoirí eile isteach i saol na Gaeilge ach tá cuid de sin anois in amhras mar gheall ar dhoiléireacht ar an bhealach chun tosaigh. Le mí anuas. bhí muid i dteagmháil leis an Aire ó thuaidh, leis an Choiste Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta ag an Tionól, le Foras na Gaeilge, le polaiteoirí, le ‘ceanneagraíochtaí’ nua ceaptha ag Foras na Gaeilge agus leis na meáin, ach go fóill níl eolas ar bith faighte againn faoi cad é plean s’acu le saineolas agus sainthaithí POBAL agus na heagrais eile ó thuaidh a shlánú ón slad atá á dhéanamh ar infrastructúr na Gaeilge sna sé chontae.’ Dúirt Janet, ‘Tá sé ráite ag polaiteoirí agus ag Foras go gcaithfear saineolas na hearnála ó thuaidh a chosaint ach níl sé soiléir go bhfuil cur chuige ar bith acu leis seo a dhéanamh. Tá an t-ualach seo á chur ar na heagrais féin, gan áiseanna, gan eolas. Iad siúd atá freagrach as na cinntí millteanacha seo, tá siad dá gcur ó háit go háit ar lorg an eolais is bunúsaigh faoi cad é mar is féidir an obair s’againn a choinneáil leis an phobal, agus fiú faoi cé againn a bheidh i bpost go fóill nó cé againn a bheith dífhostaithe go gceann 17 seachtain.’ Tá Conradh na Gaeilge nua-cheaptha mar ‘cheanneagras’ ar réimse oibre POBAL. Dúirt Janet, ‘Bhuail muid inniu le Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí an Chonartha, agus cé go raibh plé suimiúil eadrainn, níl raibh sé in ann eolas cinnte ar bith a chur romhainn faoi rún an Fhorais agus na rannóga maidir le bhuiséad, clár oibre ná fostaíocht sa réimse oibre as seo amach. Tá sé soiléir nach bhfuil sa chur chuige seo ach plean le pingneacha a shábháil. Tubaiste atá ann do leanúnachais oibre agus do spiorad an phobail. Tá imeallú á dhéanamh ar eagrais Gaeilge ó thuaidh agus is léir go gcaithfear tabhairt faoi.’

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive