Meánscoil LánGhaeilge Nua Ar Thóir Múinteoirí i nDeisceart Átha Cliath

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Fostaíocht Ar Fáil i nGaelcholáiste an Phiarsaigh: Meánscoil LánGhaeilge Nua Ar Thóir Múinteoirí i nDeisceart Átha Cliath *Spriocdháta iarratais:Dé Luain, 12 Bealtaine 2014* Tá Gaelcholáiste an Phiarsaigh, meánscoil lánGhaeilge nuabhunaithe a bheidh ag oscailt i ndeisceart na príomhchathrach i Meán Fómhair 2014, ag earcú múinteoirí faoi láthair. Beidh poist lánaimseartha agus poist pháirtaimseartha ar fáil do mhúinteoirí meánscoile cáilithe i nGaelcholáiste an Phiarsaigh – atá lonnaithe sa seanchlochar Mainistir Loreto ar Bhóthar na Gráins i Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14 – agus is é *an Luan bheag seo, 12 Bealtaine 2014*, spriocdháta na n-iarratas múinteoireachta don scoil nua. Arsa *Joe Mac Suibhne, Príomhoide nuacheaptha Ghaelcholáiste an Phiarsaigh*: “De bharr gur scoil nuabhunaithe é Gaelcholáiste an Phiarsaigh, beidh gá againn le réimse leathan ábhar, teangacha, matamaitic agus eolaíocht chomh maith le stair agus tíreolas gan trácht ar na hábhair roghnacha,cosúil le ceol, ealaín, eacnamaíocht bhaile, gnó agus grafaic theicniúil. Dá mhéid ábhar gur féidir le hiarrthóir a mhúineadh i nGaelcholáiste an Phiarsaigh, is ea is mó deis go mbeidh post lánaimseartha le huaireanta iomlána á thairiscint dó nó di.” I measc na bpost atá á bhfógairt ar an suíomh www.educationposts.ie, tá múinteoir Gaeilge / Béarla, Gearmáinise, Fraincise, Spáinnise, matamaitice, eolaíochta, tíreolaíochta, staire, gleacaíochta, creidimh, gnó, eacnamaíocht bhaile, agus ceoil, mar aon le múinteoirí don grafaic theicniúil, agus don ealaín, cheardaíocht agus dearadh. Míníonn *Mac Suibhne*: “Beidh dornán beag poist iomlána lánaimseartha ann chun croífhoireann a bhunú i nGaelcholáiste an Phiarsaigh don chéad bhliain den scoil i mbliana, agus sa bhreis air sin, beidh poist lánaimseartha le huaireanta níos lú i gceist, ach le fás na scoile tiocfaidh méadú ar na huaireanta sin amach anseo.” Beidh ar gach iarrthóir ardchaighdeán Gaeilge a bheith acu, idir labhartha agus scríofa, agus iad iomlán tiomnaithe d’éiteas lánGhaeilge Ghaelcholáiste an Phiarsaigh.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive