Mar a bheadh Oireachtas na Samhna i gceartlár an tsamhraidh – Lá Dearg Bhéal Feirste!

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Bhí go leor caint faoi Bhanríon áirithe le seachtain anuas ach ba iad an bheirt Rí a tharraing iomrá agus

caint ag Lá Dearg Bhéal Feirste Dé Sathairn 12 Aibreán.
Patsaí Dan Mac Ruairí, Rí Thoraí, a bhí ar na céad daoine a landáil isteach i gCultúrlann Mc Adam – Ó Fiaich go luath maidin Sathairn. I gcás Phatsaí bhí turas báid curtha uaidh an oíche roimhe sin le go dtiocfadh

leis seasamh le Gaeil na tíre ar an Lá Dearg. Cá mhéad Gael a dtig maíomh as gur thug siad an bád go

hÉireann le dul chuig mórshiúil ar son na Gaeilge! Mar sin ná cluintear aon leithscéalta amach anseo faoi

turas cúpla uair a chloig ar bhus le bheith i láthair ag agóid!
‘Cuimhníonn na rialtais seo agus na húdaráis seo agus eile, cuimhníonn siad dom na stoirmeacha a rinne

scrios ar Thoraigh leis na cianta’ arsa Patsaí agus é ag caint ar bheochraoladh Raidió Fáilte ón Lá Dearg.

‘Ach dá olc iad na stoirmeacha tháinig muid ar ais agus níor cloídh riamh muid. Agus is amhlaidh do

phobal na Gaeilge.’ Agus as go brách leis lena bhrat bhán ar chuaille mór fada ag fógairt don saol, ‘Toraigh

go deo!’
Agus nuair a shuígh an dara Rí chun agallaimh againn arsa T-Rex Ó Saurus, ‘Grrrrr’ agus bhailigh leis,

aoibh an gháire air.
Bhailigh na mílte taobh amuigh den Chultúrlann maidin inné don Lá Dearg agus bhí cóisir ann.
Lá Mór

na Gaeilge i mBaile Átha Cliath scríobh mé ar an suíomh seo gur geall le mór choláiste samhraidh mór amháin

é an mórshiúil sin sa phríomhchathair, ar an oiread sin de dhaoine óga a bhí i láthair agus ar an oiread sin de aoibh

na hóige a bhí le sonrú go fiú ar an duine is sine ann.
Bhí Lá Dearg Bhéal Feirste cosúil le freastal ar Oireachtas na Samhna – i gceartlár an tsamhraidh!
Ar an

oiread sin de dhaoine óga is de shiamsa a bhí ann, ar an oiread sin de chairdeas agus chraic is a bhí ann. Agus ar an dóigh a

bhí an Ghaeilge in uachtar ní amháin sa mhórshiúil féin ach sna ceantracha is ceathrúna thart timpeall air

feadh an lae ar fad.
Bhí an t-ádh dearg ag rith linn ar an Lá Dearg.
Nó thug na cuairteoirí an tsamhradh leo.
Solas geal ó cheann ceann an lae agus ina theannta an dea-hiúmúir a siúlann leis.
D’iompar cailín placaird agus scríofa i gcló tarraingteach fógraíodh ‘Gaeilge = Grá, Gaeilge = Gáire,

Gaeilge = Go deo!’
Bhí samhlaíocht is cruthaitheach ag baint le placairdí is meirgí, le feistís is éidí, le peinteáil aghaidhe agus

le cumadh sluán.
Bhí dearg in uachtar ach chuir muintir na Briotaine a splanc féin sa tua cheatha lena mbratacha tarraingteacha dubh is bán. Bhí Gearóid Ó Murchú ar a shaimhín só agus obair aige

coinneáil leis an éileamh a bhí na T-Léinte ‘Dearg le Fearg.’ Bhí fáilte ar leith roimh mhuintir Chorca

Dhuibhne a chuir turas fada orthu féin le bheith linn. Turas fada bus. Maith iad. Mura raibh an turas bus

chomh fada céanna ag an slua mór a tháinig ó Dhún Dealgan ba chuma leo nó bhí siad ag canadh ó thús

deiridh an aistir. Agus mór an moladh do Jim Johnston, nó Séamas Mac Seáin, a chan amhrán galánta ar

Raidió Fáilte. Bhí daoine ann ó bhunús chontae na tír agus slua nach beag ón choigríoch lena chois. Bhí imeachtaí ar bun ag Misneach Nua Eabhrach, ag Gaeil Cheanada agus ag go leor eile. Agus comhchraoladh idir www.raidiofailte.com agus www.raidionalife.ie a thug faill do gach duine a bheith ann.
Nuair a bhí mise ag fás aníos i mBéal Feirste na 1980í bhí tábhacht mhór le foghraíocht is cruinneas

gramadaí.
Ach na saolta seo ní leor sin ag an Gael óg. Na saolta seo caithfidh an Gael óg a bheith lena chois iontach

maith ag canadh amhrán is sluáin, ag scairteadh os ard agus ag úsáid callaire.
Agus tá siad! Níl teorainn lena dtallann.
Is go fadalach ceolmhar a rinne an tonn mór spraoiúil, ildathach, sultmhar, meallachach turas trí mhíle nó mar sin tríd lár an bhaile gur tháinig sé i dtír i gCearnóg Theach an Chustaim. Faoi cúpla céad slat den áit ar bunaíodh an chathair, ag an fhearsaid ar an abhainn.
Turas trí mhíle ach i dtéarmaí an difear a rinne sé d’íomhá na Gaeilge agus do stádas na Gaeilge i mBéal Feirste agus níos faide i gcéin ba thuras na mílte solasbhlianta é!
Seachas dornán beag de lucht na mbratacha a bhailigh ag Plasóg an Chaisleáin níor léiríodh aon doicheall

roimh lucht an mhórshiúil. Tá sé deacair a bheith diúltach don óige. Agus don dearfachas.
Le blianta fada tá caint ann faoi óg-ghluaiseacht Ghaeilge a bheith de dhíth. Tá sé againn.
Bunús mór iad sin a d’eagraigh an Lá Dearg i mBéal Feirste, tá siad idir 18-32 d’aois. Bunús mór na ndaoine a

bhí páirteach ann inné, na Deargíní, nó an iad na Feargíní, faoi mar a bhí i mBaile Átha Cliath, bhí siad idir 3-33 bliain d’aois.
Is comhartha dóchais iontach é sin don teanga.
Is maith le daoine, daoine óga go háirithe, go bhfuil siad ag déanamh socruithe dóibh féin seachas

ag fanacht ar údarás nó rialtas.
Sea, tabharfar aird amach anseo ar na héilimh. Na héilimh go mbeadh Meánscoil i nDoire, go gcuirfi ar ceal na ciorruithe atá fógraithe ag an Fhoras ar na heagrais Ghaeilge ó thuaidh agus ar mhaoiniú irisí is suíomhanna idirlín Gaeilge, go mbeadh Acht Gaeilge ann ó thuaidh agus go leor éilimh eile.
Is in imeacht ama a bhainfear na cathanna sin. Ach i láthair na huaire tá cath á bhaint a cailleadh le fada an lá.
Le Lá Mór na Gaeilge, le Slán le Seán, le Rith 2014 agus a macasamhail tá dlúthpobal Gaelach a chruthú atá óg is úr is muiníneach is éifeachtach is cruthaitheach agus in ainneoin na dtuairimí éagsúla ar fad istigh ann, go dtí seo tá sé aontaithe.
Cá mhéad duine a bhí ann? 5,000 b’fhéidir.
Ach bhí cúraimí éagsúla agam ar an lá seachas díreach ag comháaireamh an tsluanó bhí Raidió Fáilte ag craoladh beo ón imeacht ar feadh 4 uair a chloig. Ach cibé líon daoine a bhí ba coischéim mhaith eile chun cinn i bhfianaise ar tharla ó thús na bliana seo maidir le mórshiúlta. Tús maith. Faoi mar a dúirt Runrig tráth, ‘An Gael ina leaba, an Gael ina suan is éigean dúinn éirí as ár suan.’

11922_10202197524037045_4185722517883498462_n

11893_10202197806884116_609541201898664081_n

1509015_10202197538317402_771198213392864039_n

1510706_10202200672715760_3117920262517108805_n

1897799_10202200663475529_3632177806509261523_n

10153015_10202197798043895_5054206840980961092_n

10152023_10202200664875564_1418028704958672830_n

10157259_10202200664515555_2919355546632869548_n

10172788_10202197542877516_3606123901953542483_n

10155879_10202197794683811_7489342259975820279_n

10155537_10202197534397304_4471679760879119280_n

10153787_10202197530717212_9050834224867658844_n

10153199_10202200668075644_729476005833377197_n

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive