Lógó Nua ag Gnó Mhaigh Eo

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

1. Logo GnoMhaighEo2. Foireann agus an Taoiseach3. Foireann, Cathaoirleach, Bainisteoir, Joanne Grehan agus Phil Hogan4. Foireann, Taoiseach, Phil Hogan, Bainisteoir agus Joanne Grehangrianghrafanna

  1. Lógó Nua Ghnó Mhaigh Eo
  2. Foireann Ghnó Mhaigh Eo leis an Taoiseach: L –R: Nóirín Bairéad, Oonagh Ní Chéileachair, an Taoiseach, Enda Kenny, TD, Freda Nic Giolla Chatháin
  3. Foireann Ghnó Mhaigh Eo leis an Méara, an Bainisteoir Contae, Joanne Grehan, Oifig Fiontair Áitiúil Mhaigh Eo, agus an tAire Phil Hogan

L –R: Nóirín Bairéad, Oonagh Ní Chéileachair, an tAire Phil Hogan, Cathaoirleach Chomhairle Contae Mhaigh Eo, John O’Malley, Freda Nic Giolla Chatháin, Joanne Grehan, Oifig Fiontair Áitiúil Mhaigh Eo,  Peter Hynes, Bainisteoir Contae

  1. Foireann Ghnó Mhaigh Eo leis an mBainisteoir Contae, an Taoiseach,  an tAire Phil Hogan agus Joanne Grehan, Oifig Fiontair Áitiúil Mhaigh Eo

 

 

Tá lógó nua ag Gnó Mhaigh Eo agus thaitin sé go mór leis an Taoiseach, Enda Kenny, TD, nuair a thug sé cuairt ar oifig Ghnó Mhaigh Eo i gCaisleán an Bharraigh le déanaí. Tá Gnó Mhaigh Eo ar an bhfód ó 2007 ach i bhfómhar 2013 earcaíodh foireann nua agus tá sé i gceist acu an eagraíocht athbhrandáilte a athsheoladh níos déanaí sa bhliain le linn Seachtain Smaointe Mhaigh Eo. Ar an gcéad sracfhéachaint, b’fhéidir go gceapfaí gur crann atá sa lógó, ach is éard atá ann ná léarscáil Mhaigh Eo á choinneáil suas le lámh. Ciallaíonn Maigh Eo ‘the plain of the yew trees’ agus nach oiriúnach é go bhfuil an míniú liteartha á léiriú sa lógó chomh maith leis an limistéar tíreolaíochta. Ba é Barry Jordan in Spear Design, Béal an Átha, a dhear an lógó nua. Chun bheith in oiriúint don fhoireann nua agus don lógó nua, tá meirge nua ar láithreán gréasáin Ghnó Mhaigh Eo, a rinne an t-ealaíontóir Pamela Gray a dhearadh. Is as Cathair na Mart do Pamela agus bíonn sí ag obair as stiúideo Theach an Chustaim ag Cé Chathair na Mart. Is léaráid de shráid-dreach é an meirge nua a léiríonn gnéithe suntasacha de na trí phríomhbhailte i Maigh Eo – Caisleán an Bharraigh, Béal an Átha agus Cathair na Mart. Bunaíodh Gnó Mhaigh Eo in 2007 mar chuideachta chomhpháirtíochta gnó chun tairbhe a bhaint as an nGaeilge mar acmhainn eacnamaíochta sa chontae. Tá sé mar sprioc ag Gnó Mhaigh Eo aitheantas a thabhairt do Mhaigh Eo mar chontae dhátheangach agus is trí chomhpháirtíocht agus comhoibriú le gnólachtaí an chontae a bhainfear é sin amach. Gnó Mhaigh Eo: gno@gnomhaigheo.ie / 094-9047027 / www.gnomhaigheo.ie / https://www.facebook.com/gnomhaigheo

 

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive