Lárionad Nua le Ceantar an tSeamlais in Ard Mhacha a Athbheochaint

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Lárionad Nua le Ceantar an tSeamlais in Ard Mhacha a Athbheochaint

 

 

Tá cuairt tugtha ag Alex Attwood MLA agus Dominic Bradley MLA beirt Chomhalta Tionóil de chuid Páirtí Daonlathach Sóisialta an Lucht Oibre ar láithreán an Lárionaid nua atá beartaithe do Chathair Ard Mhacha. Ag labhairt dó tar éis na cuairte bhí an méid seo le rá ag an Dominic Bradley, ‘Molaim Cairde Teo as an mhéid oibre atá déanta acu leis an Ghaeilge a chur chun cinn i gceantar Chathair Ard Mhacha ach go háirithe an plean atá acu lárionad nua-aimseartha a dhéanamh de fhoirgneamh an tseanstáisiún dóiteáin i gceantar an tSeamlais sa chathair. Ní amháin go mbeidh an foirgneamh nua mar lárionad gníomhaíochta agus siamsaíochta do phobal na Gaeilge sa chathair agus sa cheantar maguaird ach déanfaidh sé fosta an ceathrú sin a athbheochaint agus a athnuachán. Dúirt Alex Attwood ata roghnaithe ag a pháirtí le dul chun tosaigh sna toghacháin Eorpacha, ‘Nuair a bhí mé i m’aire don fhorbairt sóisialta bhí mé thar a bheith sásta an foirgneamh áirithe seo a bheith mar chuid de mháistirphlean na cathrach agus anois is mó arís mo shástacht go mbeidh sé ag pobal na Gaeilge le freastal ar an iliomad cainteoirí Gaeilge a bheas ag fás aníos in Ard Mhacha – a bhuí leis an naíscoil, an bhunscoil, agus an t-Aonad ag Coláiste Chaitríona chomh maith leis na scoileanna eile agus Cairde iad féin. Tá mé cinnte go dtabharfaidh an lárionad beocht eacnamúil as an nua do cheantar an tSeamlais agus go bhfeicfidh muid postanna nua cruthaithe dá bharr.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive