Lá Mór na Gaeilge – an bhfuil an teachtaireacht i gceart againn?

náisiúnta, nuacht, Nuacht24
Plé atá faoi lán seoil ar Gaeilge Amháin ar Facebook
https://www.facebook.com/groups/166677873392308/
Colm O Cinnsealaposted toGaeilge Amháin

Maidir leis an mórshiúil i mBÁC.

Tá roinnt buairt orm nach bhfuil ár n-éilimh léirithe go soiléir. Beidh mise ann ar son na cúise go ginearálta agus don Ghaeilge mar de-facto mionteanga sa Ghaeltacht ach go háirithe. Is é mo thuairim de go bhfuil gá a léiriú don domhain mór go bhfuil;

1. Daoine ann a labhraíonn an Ghaeilge

2. Go bhfuil pobail ann a bhfuil an Ghaeilge mar theanga acu

3. Go bhfuil an teanga mar theanga pobail ar an dé deiridh

4. Go bhfuil gá le gníomhaithe práinneacha éifeachtacha leis an dteanga a shlánú

5. Nach bhfuil na polasaithe (maidir leis an nGaeilge agus an Ghaeltacht) atá i bhfeidhm faoi láthair ag obair ach go bhfuil said ag obair go gníomhúil in aghaidh an Ghaeilge.

Ar an bpóstaeir don mórshiúil ní luaitear aon éilimh. Ag éisteacht le Julian baineann siad le cúrsaí na stáitseirbhíse agus an státchóras amháin agus. Cé go bhfuil tábhacht leo seo, tá an cheist níos leithne ná sin agus ceann de na riachtanais is tábhachtaí níl sé luaite. Is é sin an géarghá ata ann do Bórd Oideachas don Ghaeilge (agus an Gaeltacht san áirimh) agus curracalaim difriúil dúshlánach Gaeilge do pháistí atá dhá thógail le Gaeilge.

Tá gá, chomh maith, le feachtas le tuismitheoirí (agus daoine óga atá in aois tuismitheoireachta) le Gaeilge a spreagadh, leis an Ghaeilge a seachadadh ar bhealach éifeachtach dá gcuid gasair. Cén mhaith é a bheith in ann do chúrsaí cánach a réiteach i nGaeilge mura bhfuil éinne ann á dtógail le Gaeilge?

Mar fhocail scoir. Ba choir go mbeadh lár theachtaireacht (ár néilimh) á chur ós comhair an mórphobail (agus na meáin), idir Gaeilgeoirí agus Béarlóirí, ar an ócáid ach céard é an teachtaireacht? An é go bhfuil mé ag iarradh foirm XXX a sheoladh isteach go dtí an Roinn XXX. An leor sin agus an sáinn ina bhfuil muintir na Gaeltachta faoi lathair?

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive