Lá mór eile ag Coláiste Feirste agus ag an Cheathrú Gaeltachta

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Bhí lá mór eile ann inniú 2/4/14 ag Coláiste Feirste nuair a thainig an Aire Spóirt, Carál Ní Chuilín agus príomhfheidmeannach SportNI, Antoinette mcKeown, chuig an suíomh chun an chéad fhod a thiontú ar An Charraig Mhór, ais-liathróid Lámha agus iolspóirt atá le toiseacht gan mhóill ag na conraitheoirí Bavan Contracts a bhain an chomórtas a reachtáladh don tionscadal ag Sport NI.

 

Bhí go leor de lucht tacaíochta Choláiste Feirste i láthair ag an imeacht, ina measc, Curadh Reatha Liathróid Lámha Uladh faoi 17, Jordan Ó Néill agus Curadh reatha Domhanda Liathróid Lámha, Aisling Ní Raghallaigh atá beirt ag freastál ar an scoil. Sheas siad go bródúil taobh leis ionadaithe Bord Gobharnóirí na Scoile Colma McKee, a rinne sar obair leis na Maoinitheoirí, comhairleoirí agus ionadaithe tofa áitiúla leis an togra a thabhairt chun cinn.

 

Ag labhairt dó ag an ócáid inár ‘ghearradh an céad fhod’ ar an chéad tionscadal caipiteal ag suíomh forbartha Ard na bhFeá dúirt Cathaoirleach Forbairt Feirste Sean Mistéil gur chéim thábhachtach agus cinniúnach a bhí ann i bhforbairt na Ceathrún Ghaeltachta. Ghabh an t-uas Mistéil a bhuíochas le Sport Ni, Comhairle Bhéal Feirste agus Roinn Cultúr, Ealaín agus Fóillíochta as a dtacaíocht fial do thionscadal An Charraig Mhór.

 

“Thiar ar an 20ú Mí Mheán an Fhómhair seo caite lainseáladh Mór-phlean na Ceathrún Ghaeltachta anseo ag Coláiste Feirste. Is mór an áthas atá orainn bheith ar ais anseo inniu leis an Aire Cultúr, Ealaín agus Fóillíchtaí, agus leis na maoinitheoirí ó Sport TÉ agus Comhairle Bhéal Feirste,  agus muid ag fógairt agus ag lainseáil an céad tionscadal chaipiteal atá ag teacht chun cinn faoin phlean sin agus faoi cheannasaíocht an Aire Ní Chuilín. Is é an céad céim an ceann is deacra i gcónaí agus le sin glánta inniu beidh muid ag súil leis na céimeanna eile atá mar sprioc againn faoin phlean seo agus a ndéanfaidh claochlú iomlán sa cheathrú ionspioraideach seo don chathair, chun sochar saoránaigh uilig na cathrach,” a dúirt an Mistéileach.

 

Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le jake@forbairtfeirste.com nó scairt air 02890438597 nó 07739875309

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive