Iriseoir agus iriseoirí faoi oiliúint ag teastáil

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

http://www.tuairisc.ie/

 

Iriseoir agus Iriseoir(í) faoi oiliúint

 

Cuirfidh Tuairisc.ie, a sheolfar go luath, seirbhís ardchaighdeáin nuachta ar fáil do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta, in Éirinn agus thar lear, trí nuacht, eolas, anailís agus siamsaíocht a bhailiú agus a sheachadadh.

Táthar ag cur le croífhoireann an tionscnaimh faoi láthair agus chuige sin cuirfear fáilte roimh iarratais ó dhaoine ar mhian leo a bheith san áireamh do phoist lánaimseartha mar iriseoir agus mar iriseoir(í) faoi oiliúint.

Beidh fáilte ar leith roimh dhaoine a bhfuil tuiscint acu ar scéalta nuachta a aithint agus a fhorbairt don chló. Teastaíonn cruinneas i nGaeilge agus cumas maith scríbhneoireachta. Tá taithí san iriseoireacht ilmheáin inmhianaithe ach gan a bheith riachtanach.

I mBearna, Co. na Gaillimhe a bheidh an fhoireann seo lonnaithe agus beidh an leibhéal tuarastail ag brath ar cháilíochtaí agus ar thaithí an té a cheapfar (idir €28,000-€32,000 d’iriseoir agus c. €15,000 d’iriseoir faoi oiliúint sa bhliain).

Más mian leat a bheith san áireamh déan iarratas ar agallamh trí CV a sheoladh chugainn ag eolas@tuairisc.ie roimh 5pm ar an Máirt 9 Meán Fómhair 2014. Is féidir samplaí de shaothar leat a foilsíodh nó a craoladh roimhe seo a sheoladh mar thaca le d’iarratas.

Ba cheart ainmneacha agus sonraí teagmhála a thabhairt do bheirt a thabharfaidh teistiméireacht fút má iarrtar sin orthu.

Tá Tuairisc.ie le foilsiú faoi scéim deontais de chuid Fhoras na Gaeilge.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive