IarThaoiseach, Ailbhe Mac Raghnaill marbh in aois 81

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Fuair Albert Reynolds bás ar maidin i nidiaidh dó a bheith tinn le tamall maith. Bhí sé in aois 81 bliain. Chaith sé dhá sheal ina Thaoiseach, é i gcomhrialtas ar dtús leis an Pháirtí Daonlathach agus ansin ar ball le Páirtí an Lucht Oibre. Bhí cúlra sa ghnó aige agus mar fhear óg reáchtáil sé féin is a dheartháir halla damhsa fud na tíre, agus ar ball reáchtáil Albert mornacha mairteola, gnó díol éisc agus go leor eile. Faoin am a chuaigh sé leis an pholaitíocht in 1977 agus é 44 bliain d’aois bhí sé ina mhilliúnaí déanta. Bhí sé chun tosaigh san fheachtas chun go ndéanfaí ceannaire an pháirtí de Chathal Ó hEochaidh agus nuair a rinneadh Taoiseach de Chathal Ó Eochaidh rinneadh Aire Post agus Telagraf de Ailbhe Mac Raghnaill. Ar ball bhí sé ina Aire Fostaíochta is Fiontraíochta agus ar ball arís Aire Airgeadais. In 1991 thacaigh sé agus an sciathan sin den pháirtí a bhí ar aon intinn leis, ‘an Country and Western Wing’ mar a tugadh orthu, thacaigh siad le rún mímhuiníne as Cathal Ó hEachaidh. Chlis ar an rún ach nuair a briseadh ar Ó hEochaidh mar cheannaire an pháirtí ar ball bhain Ailbhe Ó Raghnaill an comórtas ceannasaíochta agus rinneadh ceannaire Fhianna Fáil agus Taoiseach de. Bhris sé dílseoirí Uí hEachaidh láithreach, seachas Bertie Ahern, agus thug faoi pholasaithe nua. Ach níorbh fhuarasta aige é nó láithreach tháinig ceist theasaí na ginmhillte chun cinn agus an Cás X, ceist a bhí chun tosaigh an chuid is mó dá chéad seal i gcumhacht. Níor thaitín an comhshocrú leis an PD leis riamh, ‘socrú beag sealadach’ faoi mar a thug sé air. I ndiaidh naoi mí bhí toghchán ann agus bhí socrú le Páirtí an Lucht Oibre ann seachas an PD. Bhrúigh sé an socrú leis an AE chun maoiniú mór sa bhreis a fháil ó Chistí Comhtaithithe an Aontais Eorpaigh agus bhrúigh an próiseas síochána ó thuaidh, ag cur béim go háirithe ar chaidreamh a thógáil le John Major agus le Gearóid Mc Adam go háirithe. Pásanna ar díol, ardú ar an líon daoine gan obair, maithiúnas do dhaoine nár íoc cánach agus go leor ceisteanna eile a d’fhág an comhrialtas le Páirtí an Lucht Oibre i mbaol agus nuair a tarraingíodh aníos ról an Ard Aighne i gcás an sagairt Brendan Smyth, thit an comhrialtas as a chéile. Bhí sé san iomaíocht chun ainmiúchán Fhianna Fáil a fháil do thoghchán na hUachtaránachta ach sa deireadh roghnaigh Fianna Fáil Máire Mhic Giolla Íosa. Lean sé lena shuim sa ghnó.  Roinnt blianta ó shin cháin an fiosrúchán Mahon é as a bheith ag lorg sínitiús ón fhorbróir Owen O’Callaghan agus mhaígh siad gur bhain sé mí-úsáid as a chumhacht polaitiúil.  Bhí Galar Alzheimer air le blianta beaga anuas agus ní raibh ról poiblí aige. Maireann a bhean Kathleen, beirt mhac agus cúigear íníon.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive