Gnólachtaí na Gaillimhe ag daingniú Luach na Gaeilge do Ghaillimh

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

 

Tá an-áthas ar Ghaillimh le Gaeilge a fheiceáil go bhfuil gnólachtaí agus eagraíochtaí áitiúla ag leanúint ar aghaidh ag úsáid na Gaeilge agus ag déanamh a gcuid féin di ina gcuid gnólachtaí.

Léirigh an staidéar ‘Na buntáistí geilleagracha atá ar fáil do Chathair agus do Ghaeltacht na Gaillimhe as úsáid na Gaeilge”, gur fiú breis agus €136 milliún an Ghaeilge do Chathair agus do Chontae na Gaillimhe gach bliain, agus go dtéann thart ar €59 milliún de seo go Cathair na Gaillimhe.

Tá gnólachtaí na Gaillimhe ag leanúint ar aghaidh ag tapú gach deis chun an Ghaeilge a úsáid agus an infheistíocht seo a chothú agus a dhaingniú don chathair.

Ag labhairt thar ceann Ghaillimh le Gaeilge, an eagraíocht atá freagrach as cur chun cinn na Gaeilge i gcathair na Gaillimhe i gcomhar leis an gComhairle Cathrach, Cumann Tráchtála na Gaillimhe agus grúpaí eile, dúirt Bríd Ní Chonghóile; ‘Is iontach an rud é go bhfuil brandaí  idirnáisiúnta ar nós le Tesco agus FUJIFILM  mar aon le gnólachtaí  áitiúla mar an Connacht Hotel agus ‘Local Taxis Galway’ ag ‘ceannach isteach’ i bhfís na Gaillimhe mar chathair dhátheangach.

Tá bunús láidir uathúil de chainteoirí Gaeilge lonnaithe i gcathair naGaillimhe, go leor acu a roghnaíonn comhlacht a úsáideann Gaeilge seachas ceann nach n-úsáideann’.

Rinne Tesco na Gaillimhe athchóiriú iomlán ar a gcuid comharthaíocht le déanaí agus choinnigh siad an íomhá láidir dhátheangach sa dá stór in Ionad Siopadóireachta na Gaillimhe ar Bhóthar Bhaile Átha Cliath.

Ag labhairt dó thar ceann Tesco, dúirt Michael Sullivan, Gnóthaí Corparáideacha; ‘Táimid thar a bheith sásta ár gcion féin a dhéanamh ar son na Gaeilge, go háirithe anseo i nGaillimh. Rinneamar cinneadh mar chomhlacht, comharthaíocht dhátheangach a úsáid agus beidh an chomharthaíocht seo i ngach siopa againn de réir mar a bheidh siad á n-athchóiriú – go dtí seo tá 24 stór againn a bhfuil an chomharthaíocht dhátheangach in úsáid iontu’.

Tá ainm idirnáisiúnta eile FUJIFILM bogtha chuig Ionad nua in Ionad Siopadóireachta Uí Choirbín agus tá an chomharthaíocht Ghaeilge tugtha isteach acu sastór nua.

Ag labhairt dó faoin mbogadh agus faoi úsáid na Gaeilge dúirt Niall Considine; ‘ Dúinne i FUJIFILM – is é an pobal agus an teaghlach croílár ár ngnó. Tá muid tiomanta cabhrú leatsa na hócáidí speisialta sa theaghlach agus sa phobal a choinneáil i gcuimhne trí do chuid pictiúir a phriontáil.

Níl aon rud chomh nádúrtha i nGaillimh leis an nGaeilge agus an Cladach agus nuair a bhogamar an siopa thugamar linn pictiúr den Húicéir is ansa linn agus chuireamar suas ár gcuid comharthaíocht nua ar fad i nGaeilge’.

Tá an Connacht Hotel ar Bhóthar Bhaile Áth Cliath breá sásta an Ghaeilge a bheith ina cuid den ath-bhrandáil straitéiseach a déanadh ar an Óstán le gairid.

Tá comharthaíocht nua dhátheangach in úsáid agus tá an Ghaeilge in úsáid ar a gcuid stáiseanóireacht agus biachláir. Ag labhairt dó faoin ath-bhrandáil dúirt bainisteoir an Óstáin Shay Livingston; ‘Mhothaigh muid go raibh sé de dhualgas orainn an teanga a chur chun cinn anseo i nGaillimh mar go bhfuil an chathair suite in aice leis an nGaeltacht is mó sa tír agus gur chóir dúinn atmaisféar dátheangach a chothú sa chathair agus daoine a spreagadh le cuairt a thabhairt ar an gceantar.

Le cúnamh ó Ghaillimh le Gaeilge, bhíomar in ann muid féin agus daoine eile a chur ar an eolas maidir leis an sult a bhaineann le  húsáid na Gaeilge go laethúil i saol an ghnó. Bhí an-tóir ar ár mbróisiúr  ‘Pioc Suas Mé,’  go háirithe i measc  na gcuairteoirí óga chuig an Óstán, agus ó tharla go bhfuil margadh an teaghlaigh ina  chuid lárnach de ghnó an Óstáin, is deis iontach í seo dúinn cuidiú le  hoiliúint a chur ar bhealach taitneamhach.

Leanfaimid ar aghaidh lenár bhfeachtas leis an nGaeilge a chur chun cinn tríd an gcabhair agus an tacaíocht riachtanach  a fhaighimid ó Ghaillimh le Gaeilge’. Tá an tiománaí tacsaí agus úinéir ‘Local Taxis Galway’, Antonio Lusevi ag tacú leis an bhfeachtas chomh maith.

Dúirt Antonio go raibh roinnt mhaith fáthanna go ndearna sé cinneadh an Ghaeilge a úsáid ar chomharthaí an tacsaí; ‘cur chun cinn na teanga, óg agus aosta a spreagadh leis an nGaeilge a labhairt agus an teanga a bheith le cloisteáil ag turasóirí a thagann ó gach cearn den domhain’.

Ná déan dearmad go mbeidh Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh á sheoladh go shutterstock_72351097 [Converted]luath i 2014. Is í aidhm an Ghradaim ná aitheantas a thabhairt do chomhlachtaí agus d’eagraíochtaí i gCathair na Gaillimhe, a thaispeánann an Ghaeilge in úsáid ar bhealach ‘dáiríre,’ ‘cruthaitheach’ agus ‘feiceálach’ ina ngnó/eagraíocht agus a léiríonn an tionchar atá aige seo ar an bhfoireann agus ar íomhá dhátheangach na cathrach.

Tá ‘buntáistí agus duaiseanna’ iontacha ag dul leis an nGradam mar aon le poiblíocht fhorleathan agus ardmholadh do do ghnó/do d’eagraíocht sna meáin chumarsáide Gaeilge agus Béarla. Molann Gaillimh le Gaeilge do ghnólachtaí agus d’eagraíochtaí an deis a thapú anois agus tús a chur leis na hullmhúcháin chun gnó dátheangach a fhorbairt!

Má tá tú ag athrú aon ghné de do ghnó sna seachtainí agus na míonna atá amach romhainn, déan teagmháil le Gaillimh le Gaeilge chun moltaí faoin nGaeilge a shní isteach i do ghnó.Críoch Tuilleadh eolais, déan teagmháil le do thoil le Bríd Ní Chonghóile ag brid@gleg.ie nó (091) 568876.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive