Gearóid Mc Adam – ‘tacaigh le Lá Mór na Gaeilge’ – roinnt polaiteoirí ar bord

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Impíonn Adams ar dhaoine teacht amach agus tacaíocht a thabhairt do Lá Mór na Gaeilge an Satharn seo

 


Tá uachtarán Shinn Féin, Gerry Adams ag impí ar dhaoine teacht amach agus tacaíocht a thabhairt do Lá mór na Gaeilge.

Beidh an ócáid ar siúl an Satharn seo ag an nGairdín Cuimhneacháin, Cearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath, ag a 2 a chlog.

Don phríomh páirt, spreagadh Lá Mór na Gaeilge nuair a d’fhógair an Coimisinéir Teanga go raibh sé ag éirí as a phost, agus freisin, tar éis an tuairisc a tháinig ó Chomhairle na hEorpa a léirigh go bhfuil cosc ar fhorbairt na teanga ó thuaidh mar gheall ar droch meonta i Stormont.

Dúirt an tAire Adams:

“Tá pobal na Gaeilge agus pobal na Gaeltachta ó thuaidh agus ó dheas ag lorg comhionannais d’ár dteanga dúchais. Freisin, tá siad ag iarraidh seirbhísí stáit trí Ghaeilge a bhfuil d’ard caighdeán a bheith curtha ar fáil, díreach cosúil leis an mBéarla.

“Is damnú ar pholasaí Gaeilge an Rialtais a bhí sa fhógra a rinne an Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin, go raibh sé le éirí as a chuid dualgais, ar bhunphrionsabail.

“Faraor, i Stormont caithfidh gaeilgeoirí dul in iomaíocht le meonta aischéimnitheach daoine áirithe, maidir le forbairt na teanga sa tuaisceart.

“Is léir go gcaitheann an rialtas anseo sa deisceart i bhfad níos lú ar fhorbairt ár dteanga dúchais per capita, i gcomporáid leis an méid a chaithtear sa Bhreatain Bheag agus sa Chatalóin.

“Caithfidh seo a bheith athraithe.

Ach ta sé thar a bheith tábhachtach freisin go n-athraíthear meonta, sna dá stáit, maidir le forbairt na teanga.

“Táim ag impí ar achan duine a bhfuil buartha faoi dul chun cinn ár dteanga, teacht amach agus tacaíocht a thabhairt do Lá Mór na Gaeilge an Satharn seo.

 

Tuigtear go bhfuil go leor polaiteoirí, ar de pháirtithe an fhreasúra is mó iad, le bheith páirteach in imeachtaí an lae amárach. Agus tá Doiminic Ó Brollacháin, ball tionóil an SDLP agus Gael aitheanta ó thuaidh, i ndiaidh cur in iúl go mbeidh seisean páirteach sna himeachtaí.

Tá ráite ag an Ball Tionól  don Iúr agus d’Ard Mhacha  de chuid Pháirtí Daonlathach Sóisialta an Lucht Oibre, Dominic Bradley, go mbeidh sé ag freastal ar an Lá Mór na Gaeilge a bheas ar siúl i mBaile Átha Cliath amárach.

Agus é ag labhairt  faoin ocáid mhór bhí an méid seo le rá aige,   ‘Tá sé thar a bheith tábhachtach ag an am seo nuair atá neamhaird á dhéanamh den Ghaeilge ag na rialtais thuaidh agus theas go léiríonn pobal na Gaeilge go bhfuil a gcearta a éileamh acu agus nach gcuirfidh siad suas a thuilleadh  le himeallú na teanga mar a léirítear sa dóigh a chaitheadh le hOifig an ‘Choimisinéara Teanga, gan ach sampla a lua.  Chomh maith le sin sin, ardaíonn an córas nua maoinithe atá á thabhairt isteach ag Foras na Gaeilge ceisteanna móra fá thodhchaí eagraíochtaí tábhachtacha teangan a bhfuil ról tábhachtac acu i bhforbairt na teanga, Comhaltas Uladh, Pobal, Ultach, Altraim, agus an Comhlachas Náisiúnta Drámaíochta ina measc.   ‘Tá mé cinnte go dtiocfaidh na sluaite Gaeilgeoirí amach amárach ar shráideanna Bhaile Átha Cliath lena míshásamh a chur in iúl don dá rialtas thuaidh agus theas agus lena dtacaíocht a léiriú don Ghaeilge mar theanga náisiúnta  ár tíre agus mar chuid lárnach dár n-oidhreacht.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive