Gan POBAL níl ann do mhonatóireacht phoiblí ar an Chairt Eorpaí

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Chéad ócáid phoiblí i mBéal Feirste do Choimisinéir Teanga na Breataine Bige

Gan POBAL níl ann do mhonatóireacht phoiblí ar an Chairt Eorpaí

 

Sheol POBAL, scátheagras abhcóideachta na Gaeilge, a cheathrú tuairisc monatóireachta ar reachtaíochta Eorpach rí-thábhachtach dírithe ar chosaint na Gaeilge, Dé Céadaoin 6 Samhain. Ag labhairt ós comhair dubh scaifte, dúirt PF POBAL, Janet Muller, ‘Choimhead POBAL cur i gcrích Chairt na hEorpa do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh  ó shíónigh rialtas na Breataine í siar i 2001. Inár gceathru tuairisc, sonraítear taithí na nGaeilgeoirí ó 2009 – 2013 agus iad ag iarraidh an teanga a úsaid le comhlachtaí stáit is poiblí. Cé go bhfuil roinnt dea-scéala ann, is léir go mbíonn constaicí de gach chineál go fóill á gcur roimh phobal na Gaeilge.  Ó 2011 ann, bhí Aire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíóchta againn ata níos báúla don teanga, ach ní athraíonn sin faraor an pictiúr mór. Go fóill, tá cur chuige dá chéimeach i bhfeidhm maidir leis an Ghaeilge – sna ranna ata níos oscailte, déantar níos mó, sna cinn eile, is ar éigin go gcuirtear an Chairt i gcrích. Is cosuil chomh maith go bhfuil easpa smaointeoireacht chomhthaite ann nuair a bhaineann sé le solathar do lucht labhartha Gaeilge. Ciallaíonn sé seo go mbíonn go minic easpa traenála agus easpa tuisceana cuí ann fiú le seirbhísí simplí a chur ar fáil , agus sin sna cásanna is fearr, nuair atá leibhéal ar leith proifisiúntachta le feiceáil i ndearcadh an fheidheamannaigh. In amanna, ní bhíonn a fhios acu fiú cad iad go díreach na seirbhísí atá le soláthar acu faoin dhlí.

 

Sheol an tOllamh Emeritus, Dónall Ó Baoill, tuairisc POBAL agus mhol se an eagras as an obair a bhí curtha isteach ann, cé nár chuir léamh na tuairisce gliondar ar a chroí. Dar leis an Ollaimh, is mithid aithint nach bhfuil rialtas na Breataine ná an Tionól ag comhlíonadh a gcuid dualgais agus go gcaithfear a gcuid bhfreagrachtaí a chur orthu arís.

 

Mar eochairchainteoir ag an ócáid, bhí Meri Huws, Coimisinéir na Breatnaise sa Bhreatain Bheag. Seo an chéad ócáid phoiblí sa tuaisceart do Meri Huws óna cheapachán mar Choimisinéir. Mhol sise obair POBAL agus duirt, ce nach féidir eiseamlár na Breataine Bige a aistriú ina iomlána go dtí na 6 chiontae, go bhfuil go fóill ceachtanna le foghlaim óna chéile. Thug sí cuir síos ar obair a hoifige sa Bhreatain Bheag agus as na deiseanna agus na dúshláin atá roimpi.

 

Is í tuairisc POBAL an t-aon taifead atá le cur roimh an phobal ar cad e mar a d’éirigh le comhlachtaí stáit agus poiblí i dtaca leis an Chairt agus an Ghaeilge le ceithre bliain anuas. Cé go bhfuil dualgas ar rialtas na Breataine tuairisc iomlán a chur ar fáil do Chomhairle na hEorpa gach trí bliana, don dara huair i ndiaidh a chéile, theip orthu eolas a bhailiú faoin Ghaeilge faoina hinstitiúidí cineachta ó thuaidh. Dúirt Janet Muller, ‘Níor aontaigh lucht an Tionóil ar a raibh sa thuairisc. Cilalaíonn se seo nach raibh tuairisc cheart ó rialtas na Breataine ann ó 2005. Léiríonn sin na deacrachtaí atá ann anseo i bhfheidhmiú na beartais teanga atá coitianta gach áit eile ar na hoileáin seo. Uirlis rí-thábhachtach ata sa Chairt, ach cruthaíonn teipeanna leanúnacha maidir le hathtuairisciú agus maidir le cur i gcrích na Cairte, go bhfuil géarghá le reachtaíocht ceart-bhunaithe don Ghaeilge. ‘

 

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive