Gaeil ag rothaíocht go Ráth Chairn chun tacú le Feachtas Bus an Ghaeloideachais

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

 

Gaeil ag rothaíocht go Ráth Chairn chun tacú le Feachtas Bus an Ghaeloideachais

 

Shocraigh Cumann Rothaíochta Loch Lao, cumann nua rothaíocht trí mheán na Gaeilge, turas 100 míle a dhéanamh ón Cheathrú Ghaeltachta in Iarthar Bhéal Feirste go Ráth Chairn i gceantar Gaeltachta Chontae na Mí, chun tacaíocht a léiriú d’fheachtas bus an Ghaeloideachais do mhuintir Thuaisceart Bhéal Feirste.

 

Agus é seolta ar theacht an Giro d’Italia, tá sé mar sprioc ag Cumann Rothaíochta Loch Lao deiseanna sóisialta a sholáthar tríd an rothaíocht d’úsáid na Gaeilge, do Ghaeil atá líofa mar aon le bheith ag foghlaim. Déantar seo go seachtainiúil nuair a imíonn slua ó Chultúrlann McAdam Ó Fiaich gach deireadh seachtaine agus iad ag tabhairt aghaidhe ar cheantair dhifriúla sa tír.

 

Beidh an cumann rothaíochta ag obair i gcomhair le Tuistí an Tuaiscirt, feachtas Thuaisceart Bhéal Feirste, chun airgead a thógáil atá de dhíth go géar chun tacú leis na brúanna airgeadais a cuireadh ar thuismitheoirí an Ghaeloideachais, nuair a diúltaíodh taisteal dá gcuid páistí chuig Coláiste Feirste.

 

De réir Chonchúir Uí Mhuadaigh, ball den chumann rothaíochta, ‘Ag AN LÁ DEARG i Mí Aibreáin, shiúil na mílte ar chúl na dtuismitheoirí ó Thuaisceart Bhéal Feirste agus iad ag tacú leo, toisc go bhfuil idirdhealú leanúnach á dhéanamh ar a gcuid páistí mar gur diúltaíodh taisteal saor in aisce chuig Coláiste Feirste, an mheánscoil Ghaeilge is mó sa tír agus an t-aon mheánscoil Ghaeilge sna Sé Chontae.

 

‘In aineonn gur baineadh cás cúirte sa bhliain 2011, dhiúltaigh an Roinn Oideachais pas bus a chur ar fáil do na páistí sin. Chan amháin sin, ach mhol siad go siúlfadh na páistí seo fríd Bhóthar na Seanchille ina gculaith Choláiste Feirste. Tá cuid de na tuismitheoirí seo ag íoc £50 in aghaidh na míosa sa dóigh is go dtig lena bpáistí bheith ag freastal ar an mheánscoil roghnaithe s’acu. Is deargnáire é seo go bhfuil a leithéid ag tarlú sé bliana déag i ndiaidh Chomhaontú Aoine an Chéasta, agus mothaíonn muidne go bhfuil dualgas orainn bheith ag tacú, cibé dóigh agus is féidir.

 

Cuireadh ceantar Gaeltachta na Mí, ceannscríbe na rothaíochta urraithe ar 23 Lúnasa, ar bun sa bhliain 1934 agus na Gaeil ó Chonamara ag feachtasaíocht ar son pobail bhochta agus talamh níos fearr do na ceantair Ghaeltachta. Roghnaíodh Ráth Chairn mar cheann cúrsa na rothaíochta as siocair go bhfuil nasc láidir ann le Ráth Chairn agus leis streachailt ar son cearta phobal na Gaeilge. Mar a mhínigh Ó Muadaigh:

 

Is siombal comhchiallach é Ráth Chairn le feachtasaíocht do chearta phobal na Gaeilge. Bhunaigh rialtas De Valera/Fianna Fáil é sa bhliain 1934 i ndiaidh do ghrúpa Gael ó Mhuintir na Gaeltachta (grúpa feachtasaíochta i gConamara) rothaíocht a dhéanamh go Teach Laighean i mBaile Átha Cliath ag éileamh talamh feabhsaithe do cheantair Ghaeltachta.

 

D’éirigh leis an feachtas cearta daonna a bhí treoraithe ag Máirtín Ó Cadhain, an gníomhaí iomráiteach teanga, agus bunaíodh Ráth Chairn sa bhliain chéanna. Sa bhliain 1954, rinne Gaeil Ros Muc rothaíocht ó Ghaillimh go Ráth Chairn le comóradh 20 bliain a dhéanamh do phlandáil na Gaeltachta.

Is iomchuí é go ndéanfaidh Gaeil Bhéal Feirste rothaíocht 100 míle chuig an cheantar chéanna (atá faoi bhláth go fóill) go díreach 60 bliain i ndiaidh do lucht na Gaillimhe é a dhéanamh, chun tacú leis na cearta daonna céanna atá á ndiúltú do pháistí scoile Thuaisceart Bhéal Feirste atá ag foghlaim ina dteanga dhúchais.’

 

Lean Conchúr ar aghaidh agus dúirt sé go dtiocfadh le duine ar bith an rothaíocht a dhéanamh agus é mar sprioc acu an oiread is mó airgead a thógáil, chun tacú le tuismitheoirí agus le daltaí chun cinntiú go dtig leo freastal ar a nGaelscoil roghnaithe.

 

‘Titfidh an rothaíocht urraithe amach Dé Sathairn 23 Lúnasa ag imeacht ó Choláiste Feirste ar 7rn. Ba mhian linn an rothaíocht a dhéanamh in aon lá amháin agus tá teagmháil déanta againn le pobal Ráth Chairn cheana féin, atá ag tacú linn oíche mhór shóisialta a bhunú san oíche sin.’

 

‘Ba mhaith linn an líon is mór rothaithe a mhealladh leis an rothaíocht a dhéanamh agus beidh muid i dteagmháil le scoileanna Gaeilge agus Cumainn CLG go luath amach anseo chun tacaíocht a bhailiú don fheachtas cearta daonna seo.’

 

Le haghaidh tuilleadh eolais don rothaíocht, déan teagmháil le Conchúr ar rothaiocht@hotmail.com nó cuir scairt ar 07595620262. Beidh siad ag bailiú airgid fosta, do dhuine ar bith atá ag iarraidh airgead a bhronnú ar fheachtas na dtuismitheoirí.

 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar Facebook:

 

Cumann Rothaíochta Loch Lao          https://www.facebook.com/rothaiochtLL

Tuistí an Tuaiscirt                                https://www.facebook.com/tuistiantuaiscirt

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive