Fógraíonn Mícheál D Ó hUigínn dóchas don teanga i Rith 2014

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Rith2014launch-3Fógraíonn Mícheál D Ó hUigínn dóchas don teanga i Rith 2014

 

Scríobhfaidh an tUachtarán Mícheál D. Ó hUigínn teachtaireacht dóchais don Ghaeilge a iompróidh 30,000 reathaí ó Chorcaigh go Béal Feirste laistigh de bhata sealaíochta mar chuid de Rith 2014 i Mí an Mhárta. Tosóidh Rith 2014, ollrith náisiúnta timpeall na hÉireann ar son na Gaeilge,  i mBaile Bhúirne ar an 7 Márta agus críochnóidh sé 9 lá níos déanaí, ar an 15 Márta i mBéal Feirste. Beidh an baitín sealaíochta, ina bhfuil an teachtaireacht laistigh de, ag athrú láimhe idir daoine agus grúpaí reatha thar 1,000 ciliméadar agus 16 contae. Cuirfear an teachtaireacht isteach sa bhata ag tús Rith agus iomprófar í go dtí go léifear amach í ag an gclabhsúr.

 

Is é Rith 2014 an tríú Rith a eagraíodh ó 2010 (d’éirigh go hiontach leis na rití in 2010 agus in 2012, ag mealladh suas go 20,000 agus 30,000 duine le páirt a ghlacadh iontu). Scríobh Máire Mhic Ghiolla Íosa, Uachtarán na hÉireann, an teachtaireacht don chéad Rith in 2010 agus Mícheál D. Ó hUigín a scríobh é in 2012. Scríobhfaidh an tUachtarán an teachtaireacht arís do Rith 2014.

 

“Is cúis áthais é go bhfuil an Ghaeilge á cur chun cinn agus á ceiliúradh ar an modh nuálach seo-ina bhfuil scoileanna áitiúla, clubanna spóirt, pobail ar fud oileán na hÉireann páirteach”,  a dúirt an Mícheál D. Ó hUigínn ina theachtaireacht dóchais don fhéile in 2012. “ Is ábhar misnigh é ag breathnú ar aghaidh ar an nGaeilge a bheith á cothú agus á cur ar aghaidh ó dhuine go duine agus ó ghlúin go glúin, díreach mar a cuireadh an maide sealaíochta ar aghaidh le roinnt lá anuas.”

 

Is slí thaitneamhach é Rith 2014 chun teanga agus cultúr na Gaeilge a cheiliúradh go feiceálach ar fud na hÉireann agus airgead a bhailiú d’fhorbairt na Gaeilge ag an am céanna. Tagann an smaoineamh ó Thír na mBascach, áit go bhfuil an Korrika á rith acu ó1980 i leith agus áit a ghlacann breis agus 600,000 duine páirt san fhéile.

 

Beidh fáilte roimh scoileanna, chlubanna óige, ghrúpaí pobail agus chlubanna spóirt páirt a ghlacadh san fhéile, mar aon le daoine aonair agus dream ar bith eile ar speis leo an teanga. Breathnaigh ar www.rith.ie nó tar i dteagmháil ag eolas@rith.ie leis an léarscáil i do cheantar a fheiceáil agus ciliméadar a chur in áireamh.

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive