Fógraíodh Cistiú de €50,000 d’Fhorbairt Slatiascaireachta i Lár na Tíre

náisiúnta, nuacht, Nuacht24
Fógraíodh Cistiú de €50,000 d’Fhorbairt Slatiascaireachta i Lár na Tíre
D’fhógair an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta agus Acmhainní Nádúrtha, Joe McHugh
T.D., inniu (13.08.14) go mbainfidh clubanna agus eagraíochtaí slatiascaireachta i
Lár na Tíre tairbhe as an gCiste Forbartha Iascaigh Lár Tíre de luach €50,000 a
bhunaigh Iascach Intíre Éireann (IIÉ) níos luaithe i mbliana.
Is léiriú ar chomh maith is a d'éirigh leis an scéim thrialach anuraidh gur
bheartaigh Iascach Intíre Eireann leanúint ar aghaidh léi i mbliana.  Tríd an scéim,
is féidir le clubanna agus eagraíochtaí slatiascaireachta maoiniú a fháil chun
tabhairt faoi fhorbairt inbhuanaithe. Cruthaíodh an ciste seo le deonacháin a
bailíodh ón Ioncam Ceadúnais a fuair IIÉ i gceantar ceadúnais an Ghrúpa Iascaigh Lár
Tíre.

Fuarthas iarratais i mí an Mheithimh i bliana ó chlubanna agus eagraíochtaí eagsúla
i ndobharcheantair na hIarmhí,  Ros Comáin, Uíbh Fhailí agus an Chabháin. Leis na
tionscadail a bhainfidh tairbhe as an gciste, cuirfear feabhas ar rochtain
shlatiascairí ar iascaigh agus ar phointí rochtana, déanfar seastáin iascaireachta
nua a bhunú agus a fhorbairt, agus tabharfar aghaidh ar speicis ionracha. Tá tairbhe
bainte cheana ag clubanna slatiascaireachta agus grupaí eile ón gciste seo agus tá
tionscadail ar tí tosnú ar Loch Síleann, Loch Gleoire, Loch Ainninn, Loch
Dairbhreach agus ar abhainn na Suca.
Dúirt an tAire Joe McHugh “Is leis na scéimeanna cistithe inbhuanaithe seo, ar nós
an gCiste Forbartha Iascaigh Lár Tíre, a thugtar cumhacht do shlatiascairí agus do
phobail agus is féidir leo tairbhe mhór a bhaint astu.  Go bunúsach, is airgead é a
bailíodh sa cheantar as díolachán ceadúnais agus cuirtear an t-airgead sin ar ais
sna dobharcheantair, rud a mhéadaíonn ioncam sa phobal agus a chruthaíonn poist –
airgead a bailíodh sa cheantar ag fanacht sa cheantar”. Tá sonraí uile an Chiste
Forbartha Iascaigh Lár Tíre le fáil ar shuíomh idirlín Iascach Intíre Éireann ag:
http://www.fisheriesireland.ie/Angling-Information/midland-fisheries-fund.html.
CRÍOCH

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive