Fógra. Scéimeanna Ealaín na Gaeltachta Teo 2014

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Scéim na bhFéilte Ealaíon 2014
Cuirfear fáilte roimh iarratais ó ghrúpaí ar suim leo féilte ealaíon a fhorbairt/a
sholáthar sa Ghaeltacht.
Spriocdháta: Dé hAoine 04 Aibreán 2014.

Scéim na bPríomhréimsí:
‘Scéim faoinár ndéantar forbairt straitéiseach ar ghnéithe éagsúla a chuirfidh le
hinfreastruchtúr na n-ealaíon sa Ghaeltacht’ *Tá leibhéal maoinithe na scéime seo
teoranta agus tabharfar tús áite do na tograí sin atá ag feidhmiú faoin scéim seo
cheana féin.
Spriocdháta: Dé hAoine 04 Aibreán 2014.

Oíche Chultúir 2014
Léirithe suime á lorg do thograí a bheadh mar chuid d’Oíche Chultúir a bheidh ar
siúl i mí Meán Fómhair 2014.
Spriocdháta: Dé hAoine 06 Meitheamh 2014.

Scéim Síol: (uasmhéid maoinithe €1,500)
Scéim leanúnach straitéiseach dírithe ar shíolrú na nealaíon sa Ghaeltacht. Mar
shampla: tacaíocht do sheoladh imeachtaí, réiteach taispeántas, forbairt gairme,
cothú ócáidí agus imeachtaí beaga a chuirfeadh le forbairt na nealaíon trí mheán na
Gaeilge sa Ghaeltacht.

Tuilleadh eolais maidir leis na scéimeanna seo go léir, foirm iarratais, critéar
srl. ar fáil ó na hÁisitheoirí Ealaíon réigiúnacha. Sonraí teagmhálacha le fáil ar
www.ealain.ie<http://www.ealain.ie>

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive