Fógairt Ardmhaor an Mhórshiúil

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Fógairt Ardmhaor an Mhórshiúil

Dr Seán Ó Riain
Tá áthas ar Choiste Ainmniúcháin an Mhórshiúil a dhearbhú go bhfuil an Dr Seán Ó Riain roghnaithe mar Ardmhaor ar 6ú Mórshiúl Lá Fhéile Pádraig na Náisiún & Réigiúin sa Bhruiséil – Príomhchathair Fhlóndrais, na Beilge agus an Aontais Eorpaigh. Tá sé seo mar aitheantas ar a chuid éachtaí pearsanta, a ghairm bheatha acadúil, a chur chun cinn gníomhach na Gaeilge agus a chion ilteangach le saol sóisialta agus ilchultúrtha na Bruiséile, in éineacht lena ghairmréim fhada taidhleoireachta ag freastal ar leasanna na hÉireann thar lear agus an Aontais Eorpaigh.
Aithníonn a ainmniú freisin stair na Gaeilge san Eoraip ón 17ú haois i leith, i gcomhar le Coláiste na nGael, Lováin, agus anois a stádas mar theanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh, agus pobal na Gaeilge ag fás sa Bhruiséil. Ba chóir go n-ardódh a ainmniú freisin feasacht fao na buntáistí a leanfadh as ardú an mhaolaithe shealadaigh ar an nGaeilge mar theanga Oifigiúil san AE d’fhonn breis is 180 aistritheoir, teangaire, dlítheangeolaí agus cúntóir a earcú chuig institiúidí an AE sa Bhruiséil agus Lucsamburg .

 

Staidéar acadúil Sheáin Uí Riain:  Ollscoil na hÉirann, Gaillimh:  B.A. Onóracha sa Ghaeilge agus san Fhraincis, MA Onóracha dá thráchtas Gnéithe Briathartha San Aimsir Láithreach.

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath:  Ph.D dá thráchtas Pleanáil Teanga in Éirinn agus in Québec – staidéar comparáideach ar cheapadh agus ar chur i bhfeidhm an bheartais teanga in Éirinn agus Québec .
Tá go leor alt scríofa ag Seán ar ábhair taidhleoireachta agus ghinearálta a le haghaidh irisí Éireannacha agus idirnáisiúnta. Thug sé ina léachtaí ar thaithí na hÉireann ar lánpháirtíocht na hEorpa agus ar bheartas teanga in ollscoileanna éagsúla (lena n-áirítear Sydney, Melbourne, Vársá, Poznan, Gdansk, Beirlín, München, Essen, Guarda agus Covilha, an Phortaingéil, agus Amstardam. I measc na bhfoilseachán / léachtaí aige tá Pleanáil Teanga in Éirinn i 1919-1985; An AE agus an Ghaeilge: Féiniúlacht agus éagsúlacht teanga; Sprachplanung in Irland (pleanáil teanga in Éirinn). I lár 2012 d’eagraigh sé comhdháil Esperanto na hEorpa i nGaillimh, agus thug sé 160 saineolaí ar fhoghlaim teanga ó gach tír san AE go dtí an chathair ar feadh seachtaine.
Tá Seán líofa i nGaeilge, Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Polainnis, Spáinnis, Breatnais, Esperanto agus tá léamh na dteangacha seo aige: Iodáilis, Rúisis, Ísiltíris, Rómáinis, Gàidhlig na hAlban agus Laidin. Is iar-Uachtarán ar Mháitrí Sláíntí an Chladaigh é agus is scríbhneoir é don iri Anam Beo – An Bhruiséil. Tá Seán ag obair mar taidhleoir Éireannach le breis agus 30 bliain, 16 bliana in 5 cinn d’Ambasáidí na hÉireann thar lear, ag obair le 10 Ambasadóir, 11 bhliain ag Teach Uíbh Eachach. Bhronn an Roinn Gnóthaí Eachtracha dámhachtainí fiúntais air ar roinnt ócáidí. Ina ghairmréim luath chaith sé 2 bhliain ina léachtóir le Gaeilge in Ollscoil Mhaigh Nuad agus níos déanaí ar feadh 5 bliana mar Shaineolaí Náisiúnta ar Iasacht sa Choimisiún Eorpach, freagrach as leagan Gaeilge shuíomh gréasáin an Choimisiúin, EUROPA , agus as cuidiú go leanúnach le forbairt an bheartais teanga.
Rugadh Seán in aice le Baile Thiobraid Árann, d’fhás sé aníos ar fheirm an teaghlaigh. Tá sé pósta le Suzanne, ó Eilvéis na Fraincise agus tá beirt iníonacha acu, Aisling agus Ciara. Tá deirfiúr leis ina cónaí in Éirinn, an Dr Christine Curtin, atá ina dochtúir teaghlaigh i gCorcaigh, ina cónaí ar Bhóthar na Modh-Fheirme, in aice le Baile an Chollaigh. Bhí a dheartháir, Donncha Ó Riain, ina shaineolaí náisiúnta ar iasacht san aistriúchán Gaeilge le Rúnaíocht na Comhairle sa Bhruiséil ar feadh 3 bliana, agus tá sé anois ina 4ú bliain mar aistritheoir le Parlaimint na hEorpa i Lucsamburg.

Cumann na nGael san Eoraip (Idirnáisiúnta) Ceanncheathrú AISBL – An Bhruiséil, a d’eisigh.

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive