Fearg mhór ar Ultaigh faoi aistharraingt deontais an tUltach – Dominic Bradley, ball tionóil

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Tá ráite ag Dominic Bradley urlabhraí Gaeilge Pháirtí Daonlathach Sóisialta an
Lucht Oibre go bhfuil fearg mhór ar Ghaeil Uladh mar gheall ar
aistharraingt dheontas  An tUltach ag Foras na Gaeilge.  Ag labhairt dó tar éis
comhráití a bheith aige le baill Choiste na hirise ícónaí,  bhí an méid seo le rá
aige,

‘Is de dhlúth agus d’inneach Gaeilge Uladh An tUltach.  Bhí ról lárnach ag an iris ó
bunaíodh í nócha blain ó shin i gcaomhnú agus i bhforbairt na teanga sa Chúige seo.
Is beag scríbhneoir Ultach a bhain clú amach ar fheabhas a chuid scríbhneoireachta
nár fhoilsigh dán nó aiste leis san iris mura raibh sé ina cholúnaí féin.  Is cuid
de stair na Gaeilge i gCúige Uladh An tUltach agus is cuid de thodhchaí na Gaeilge
ann í leis.  Tá obair mhór déanta ag Coiste na hirise le blianta beaga anuas leis an
iris a chur in oiriúint don nua-aois agus leis an chiorclaíocht a mhéadú – tá toradh
na hoibre sin le feiceáil cheana féin.

‘Ní thuigeann pobal na Gaeilge abhus cad chuige a ndearna Foras na Gaeilge an
cinneadh áirithe seo is gan aon bhealach maoinithe cinnithe do thodhchaí na hirise.
Olc agus uile mar atá an cinneadh seo is measa arís é mar go guireann sé foinsí
maoinithe eilei mbaol.

‘Is léir gur cinneadh místuama é seo a rinneadh gan mórán airde ar na himpléachtaí a
ghabhann leis; bheinn den bharúil gur chóir d’Fhoras na Gaeilge an cinneadh a
athmheas agus deontas cuí a thabhairt arís do An tUltach.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive