Feachtas nua poiblíochta do Líofa

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Feachtas nua a spreagann daoine le Gaeilge a fhoghlaim
Tá feachtas fógraíochta a spreagann daoine le Gaeilge a fhoghlaim seolta inniu ag Carál Ní Chuilín, Aire Cultúir.
Ciallaíonn ‘Líofa’ teanga a bheith ar do thoil agat agus spreagann feachtas Líofa le Chéile gach duine as gach cineál cúlra an Ghaeilge a fhoghlaim agus a labhairt.
Beidh an feachtas ar siúl ar réimse d’ardáin mheáin chumarsáide, lena n-áirítear teilifís, raidió, meáin lasmuigh agus dhigiteacha agus léireofar mar a úsáidtear an Ghaeilge trí fhrásaí, ainmneacha pearsanta agus logainmneacha.
Arsa an tAire: “Tá an Ghaeilge i gcroílár na sochaí s’againn. Tá sí gach áit thart timpeall orainn trí fhocail choitianta a úsáidimid ar nós ‘craic’ nó i logainmneacha amhail Domhnach Daoi.
Is cuid dár n-oidhreacht choiteann agus dár stair í an Ghaeilge.Creidim go dtig linn uilig an oidhreacht shaibhir chultúrtha agus teanga a roinnt ar a chéile, glacadh léi go fonnmhar agus sult a bhaint aisti.”
Nuair a chuirfear tús leis an fheachtas beidh suíomh úr idirlín http://www.liofa.eu ar fáil le cuidiú le daoine an Ghaeilge a fhoghlaim.
Dar leis an Aire gur cuidiú mór é seo do dhaoine atá ag foghlaim na Gaeilge. Ar sise: “Tá deacrachtaí ag baint le teanga a fhoghlaim agus bíonn gá le tiomantas. Ar fud an tuaiscirt tá ranganna ar fáil do gach leibhéal cumais agus cuirfear go mór leis an eispéireas foghlama sin le seoladh shuíomh idirlín Líofa inniu. Tá níos mó na 5000 duine cláraithe le dúshlán Líofa cheana fein. Tá siad ag baint sult agus tairbhe as teanga úr a fhoghlaim nó ag cur eolais athuair ar an Ghaeilge a d’fhoghlaim siad ar scoil. Inniu ba mhaith liom cuireadh a thabhairt do 5000 duine eile dul i gceann aistear fhoghlaim agus labhairt na Gaeilge. Tá ríthábhacht leis an Ghaeilge agus muid ag sainmhíniú cé muid féin. Is de dhlúth is d’inneach ár sochaí, ár bpobail agus ár bhféiniúlachta í agus is teanga í a dtig linn uilig a roinnt ar a cheile agus sult a bhaint aisti.”

Comments are closed.

Feachtas nua poiblíochta do Líofa

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Feachtas nua a spreagann daoine le Gaeilge a fhoghlaim
Tá feachtas fógraíochta a spreagann daoine le Gaeilge a fhoghlaim seolta inniu ag Carál Ní Chuilín, Aire Cultúir.
Ciallaíonn ‘Líofa’ teanga a bheith ar do thoil agat agus spreagann feachtas Líofa le Chéile gach duine as gach cineál cúlra an Ghaeilge a fhoghlaim agus a labhairt.
Beidh an feachtas ar siúl ar réimse d’ardáin mheáin chumarsáide, lena n-áirítear teilifís, raidió, meáin lasmuigh agus dhigiteacha agus léireofar mar a úsáidtear an Ghaeilge trí fhrásaí, ainmneacha pearsanta agus logainmneacha.
Arsa an tAire: “Tá an Ghaeilge i gcroílár na sochaí s’againn. Tá sí gach áit thart timpeall orainn trí fhocail choitianta a úsáidimid ar nós ‘craic’ nó i logainmneacha amhail Domhnach Daoi.
Is cuid dár n-oidhreacht choiteann agus dár stair í an Ghaeilge.Creidim go dtig linn uilig an oidhreacht shaibhir chultúrtha agus teanga a roinnt ar a chéile, glacadh léi go fonnmhar agus sult a bhaint aisti.”
Nuair a chuirfear tús leis an fheachtas beidh suíomh úr idirlín http://www.liofa.eu ar fáil le cuidiú le daoine an Ghaeilge a fhoghlaim.
Dar leis an Aire gur cuidiú mór é seo do dhaoine atá ag foghlaim na Gaeilge. Ar sise: “Tá deacrachtaí ag baint le teanga a fhoghlaim agus bíonn gá le tiomantas. Ar fud an tuaiscirt tá ranganna ar fáil do gach leibhéal cumais agus cuirfear go mór leis an eispéireas foghlama sin le seoladh shuíomh idirlín Líofa inniu. Tá níos mó na 5000 duine cláraithe le dúshlán Líofa cheana fein. Tá siad ag baint sult agus tairbhe as teanga úr a fhoghlaim nó ag cur eolais athuair ar an Ghaeilge a d’fhoghlaim siad ar scoil. Inniu ba mhaith liom cuireadh a thabhairt do 5000 duine eile dul i gceann aistear fhoghlaim agus labhairt na Gaeilge. Tá ríthábhacht leis an Ghaeilge agus muid ag sainmhíniú cé muid féin. Is de dhlúth is d’inneach ár sochaí, ár bpobail agus ár bhféiniúlachta í agus is teanga í a dtig linn uilig a roinnt ar a cheile agus sult a bhaint aisti.”

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive