Feachtas Choláiste Feirste ag dul i dtreis

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Bhí slua mór amuigh agus go leor aird ag na meáin áitiúla i siúlóid a rinne daltaí ó Choláiste Feirste a bhfuil cónaí orthu i mBéal Feirste Thuaidh agus a dtuismitheoirí Dé Máirt na seachtaine seo. Shiúil na daltaí  ó thuaisceart na cathrach go dtí an Choláiste in Iarthar Bhéal Feirste chun a léiriú chomh contúirteach agus chomh fada is a bheadh sé acu siúil ón tuaisceart tríd roinnt ceantracha mar nach gcuirfí fáilte rompu ná baol a fhad leis an scoil. Cé gur thóg an Choláiste cás cúirte i gcoinne na Roinne Oideachais ó thuaidh as gan bus scoile a chur ar fáil chun na daltaí a thabhairt chuig an choláiste agus cé gur bhain siad an cás cúirte sin anuraidh níl an Roinn Oideachais i ndiaidh seirbhís a chur ar fáil do na daltaí. Tá tuismitheoirí agus lucht tacaíochta ag brath anois dlús a chur faoina bhfeachtas agus ní raibh sa siúlóid ach mír eile san fheachtas sin. Is Aire de chuid Shinn Féin an tAire Oideachais ó thuaidh John O’Dowd ach in ainneoin rialú cúirte agus feachtas fada níor chuir an Roinn ná Aire seirbhís ar fáil don Choláiste. I rith na seachtaine seo d’éisigh Sinn Féin an ráiteas seo a leanas, ‘Tá fáilte curtha ag CTR Shinn Féin Carál Ní Chuilín agus Gerry Kelly roimh thiomantas an Aire Oideachais John O’Dowd, riachtanais iompair dhaltaí Choláiste Feirste ó Thuaisceart Bhéal Feirste a shásamh. Ag labhairt le tuismitheoirí a shiúil ó Thuaisceart Bhéal Feirste go dtí Coláiste Feirste chun aird a tharraingt ar an ghá le hiompar tiomnaithe don scoil, bhí an méid seo le rá ag Gerry Kelly: “Dúirt Carál Ní Chuilín agus mé féin leis na tuismitheoirí sin go gcuirfeadh muid a gcuid buarthaí in iúl don Aire láithreach agus is cúis áthais domh a rá go raibh plé an–dearfach againn leis. “Tá buarthaí na dtuismitheoirí go hiomlán aitheanta ag an Aire agus tá gealltanas daingean tugtha aige obair ar réiteach inghlactha do chách. “Ina theannta sin chuir an tAire an-bhéim ar a thuiscint go bhfuil dualgas air an Gaeloideachas a chur chun cinn agus é a éascú. Ar ndóigh tá sé sin an-soiléir ón phacáiste iompair feabhsaithe atá curtha ar fáil aige do líon suntasach daltaí ó Choláiste Feirste ar na mallaibh. “Anois ba mhaith linn tionscnamh cosúil le sin a chur ar fáil do dhaltaí a bhfuil cónaí orthu i dTuaisceart Bhéal Feirste. “Tá a fhios againn go bhfuil an cheist seo á cíoradh ag an Athbhreithniú um Iompar, atá idir lámha ag an Roinn Oideachais ag an bhomaite. Beidh an tAthbhreithniú sin ag teacht chun deiridh sna seachtainí amach romhainn agus beidh Sinn Féin ag cur aighneachta faoi bhráid na foirne athbhreithnithe chun tacú leis na daltaí ó Thuaisceart Bhéal Feirste. “Creideann muid go mbeidh deis ann, ar chríochnú an athbhreithnithe, teacht ar réiteach sásúil ó thaobh riachtanais na ndaltaí de. Beidh muidne ag leanstan ar aghaidh ag obair go dlúth leis na tuismitheoirí, leis an Aire agus lena roinn chun an réiteach sin a chur i gcrích”

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive