Fáiltíonn An Droichead roimh fhógairt an Aire fá scoil úr, ach tá buarthaí acu fosta

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Preas ráiteas

 

Fáiltíonn An Droichead roimh fhógairt an Aire fá scoil úr, ach tá buarthaí acu fosta

 

Tá Seán Hayes, Cathaoirleach na heagraíochta Gaeilge agus Gael-chultúir, An Droichead, tá sé i ndiaidh fáilte mhór a chur roimh fhógairt an Roinn Oideachais (RO) ó thuaidh go bhfuil siad chun foirgneamh úr buan a thógáil do Scoil an Droichid, an Ghaelscoil a bhunaigh An Droichead i 1997. Ach deir an t-Uasal Hayes go bhfuil buarthaí aige fosta. Agus é ag léiriú gliondar an ghrúpa Gaeilge fán sprioc mhór seo bheith bainte amach ag an scoil, dúirt an t-Uasal Hayes: “Is sprioc í seo a bhfuil pobal s’againn ag obair go dian le baint amach le blianta fada. Tá an iomad daoine i ndiaidh teagmháil a dhéanamh linn le lá anuas ag cur in iúl cé chomh tógtha is atá siad go bhfuil áiseanna úra cuí buan ag dul a bheith ar fáil do phobal na Gaeilge i ndeisceart agus oirthear Bhéal Feirste amach anseo. Tá an-chuid ama agus acmhainní infheistithe ag An Droichead i bhforbairt na scoile ó 1997 i leith, agus tá muid fíor-bhródúil de ról s’againne i méadú agus fás phobal na scoile.” Cé go bhfuil An Droichead agus an scoil measartha neamhspleách óna cheile ón uair a bhunaigh An Droichead Bord Gobharnóirí sa bhliain 2000, cuireann An Droichead réimse leathan de sheirbhísí ar fáil do phobal na scoile go dtí an lá atá inniu ann. Ina measc siúd tá cumann bricfeasta, naíscoil, cúram lae, cumann iarscoile, seirbhís óige, tacaíocht teaghlaigh, imeachtaí sóisialta agus ranganna Gaeilge. Is é An Droichead atá freagrach as earcú teaghlaigh úra don scoil fosta, agus sin an fáth is mó a bhfuil na huimhreacha riachtanacha bainte amach ag an scoil le go dtig leis an RO an infheistiú tábhachtach seo a dhéanamh. “D’éirigh chomh maith sin linn teaghlaigh úra a mhealladh chun na scoile ná go raibh orainn áit naíonra a dhiúltú do naoi dteaghlach i mbliana, ceal spáis. Léiríonn seo an méadú suime sa Ghaeloideachas a chothaigh muid le blianta beaga anuas. Tá súil againn go gciallaíonn an fhógairt seo go mbeidh muid féin agus Scoil an Droichid ábalta freastal ar an ráchairt mór don Ghaeloideachas san am atá le theacht.” Ach dúirt an t-Uasal Hayes go bhfuil buarthaí ag An Droichead maidir leis an dóigh a bhfuil pleananna don scoil á gcur chun cinn fá láthair agus an droch-thionchar a bheas ar a eagraíocht Gaeilge. Dar leis gur tógadh na buarthaí sin leis an rialtas, chomh maith le buarthaí eile fá shrian a chuirfidh na pleananna do scoil úr mar atá siad fá láthair ar thionscadal mór athghiniúna don Ormeau Íochtarach a bhfuil tacaíocht an phobail aige agus cuid mhór airgead poiblí caite air. “Don am i láthair níor mhaith liom ach a rá go ndearna muid dian-iarracht dul i mbun plé le húdaráis na scoile agus leis an RO, agus leis an Roinn Forbartha Sóisialta, fán chontúirt atá ann go scriosfaidh an dóigh a bhfuil pleananna na scoile á gcur chun cinn, go scriosfaidh sé tionscadal athghiniúna a bhfuil naoi mbliana d’obair curtha isteach ann le tacaíocht ón phobal agus £305k de mhaoiniú poiblí. Tá ceisteanna eile fosta atá le réiteach go fóill agus a bhaineann le hinfheistiú airgead mór sa scoil, ach go dtí seo dhiúltaigh an RO na ceisteanna seo a phlé linn. “Guíonn muid gach rath ar Scoil an Droichid agus is cinnte go leanfaidh muid féin ar aghaidh ag soláthar seirbhísí a dhéanann freastal ar riachtanais an scoilphobail. Ach caithfidh an RO plé le fadhbanna airgeadais agus forbartha a fágadh le carthanacht s’againn mar geall ar ár n-infheistiú sa scoil, agus a fágadh linne ar dhóigh a mbeadh ceisteanna ag roinnt daoine fá dtaobh de. “Tá roinnt ceannródaithe agus daoine de lucht tacaíochta na scoile, iar-Ghobharnóirí agus iar-Chaomhnóirí san áireamh chomh maith leo siúd ar Bhord An Droichead a bhunaigh an scoil, tá siad ag faire go cúramach le feiceáil cad é a dhéanfaidh an RO anois. Tá súil againne go ndéanfaidh siad an rud cóir, go ndéanfaidh siad cinnte nach ndéanfaidh scrios doleasaithe do na sár-acmhainní atá ar fáil do phobal an Ghaeloideachais i ndeisceart agus in oirthear Bhéal Feirste, a bhuíochas le blianta fada de dhian-obair agus d’infheistiú.”

Comments are closed.

Fáiltíonn An Droichead roimh fhógairt an Aire fá scoil úr, ach tá buarthaí acu fosta

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Preas ráiteas

 

Fáiltíonn An Droichead roimh fhógairt an Aire fá scoil úr, ach tá buarthaí acu fosta

 

Tá Seán Hayes, Cathaoirleach na heagraíochta Gaeilge agus Gael-chultúir, An Droichead, tá sé i ndiaidh fáilte mhór a chur roimh fhógairt an Roinn Oideachais (RO) ó thuaidh go bhfuil siad chun foirgneamh úr buan a thógáil do Scoil an Droichid, an Ghaelscoil a bhunaigh An Droichead i 1997. Ach deir an t-Uasal Hayes go bhfuil buarthaí aige fosta. Agus é ag léiriú gliondar an ghrúpa Gaeilge fán sprioc mhór seo bheith bainte amach ag an scoil, dúirt an t-Uasal Hayes: “Is sprioc í seo a bhfuil pobal s’againn ag obair go dian le baint amach le blianta fada. Tá an iomad daoine i ndiaidh teagmháil a dhéanamh linn le lá anuas ag cur in iúl cé chomh tógtha is atá siad go bhfuil áiseanna úra cuí buan ag dul a bheith ar fáil do phobal na Gaeilge i ndeisceart agus oirthear Bhéal Feirste amach anseo. Tá an-chuid ama agus acmhainní infheistithe ag An Droichead i bhforbairt na scoile ó 1997 i leith, agus tá muid fíor-bhródúil de ról s’againne i méadú agus fás phobal na scoile.” Cé go bhfuil An Droichead agus an scoil measartha neamhspleách óna cheile ón uair a bhunaigh An Droichead Bord Gobharnóirí sa bhliain 2000, cuireann An Droichead réimse leathan de sheirbhísí ar fáil do phobal na scoile go dtí an lá atá inniu ann. Ina measc siúd tá cumann bricfeasta, naíscoil, cúram lae, cumann iarscoile, seirbhís óige, tacaíocht teaghlaigh, imeachtaí sóisialta agus ranganna Gaeilge. Is é An Droichead atá freagrach as earcú teaghlaigh úra don scoil fosta, agus sin an fáth is mó a bhfuil na huimhreacha riachtanacha bainte amach ag an scoil le go dtig leis an RO an infheistiú tábhachtach seo a dhéanamh. “D’éirigh chomh maith sin linn teaghlaigh úra a mhealladh chun na scoile ná go raibh orainn áit naíonra a dhiúltú do naoi dteaghlach i mbliana, ceal spáis. Léiríonn seo an méadú suime sa Ghaeloideachas a chothaigh muid le blianta beaga anuas. Tá súil againn go gciallaíonn an fhógairt seo go mbeidh muid féin agus Scoil an Droichid ábalta freastal ar an ráchairt mór don Ghaeloideachas san am atá le theacht.” Ach dúirt an t-Uasal Hayes go bhfuil buarthaí ag An Droichead maidir leis an dóigh a bhfuil pleananna don scoil á gcur chun cinn fá láthair agus an droch-thionchar a bheas ar a eagraíocht Gaeilge. Dar leis gur tógadh na buarthaí sin leis an rialtas, chomh maith le buarthaí eile fá shrian a chuirfidh na pleananna do scoil úr mar atá siad fá láthair ar thionscadal mór athghiniúna don Ormeau Íochtarach a bhfuil tacaíocht an phobail aige agus cuid mhór airgead poiblí caite air. “Don am i láthair níor mhaith liom ach a rá go ndearna muid dian-iarracht dul i mbun plé le húdaráis na scoile agus leis an RO, agus leis an Roinn Forbartha Sóisialta, fán chontúirt atá ann go scriosfaidh an dóigh a bhfuil pleananna na scoile á gcur chun cinn, go scriosfaidh sé tionscadal athghiniúna a bhfuil naoi mbliana d’obair curtha isteach ann le tacaíocht ón phobal agus £305k de mhaoiniú poiblí. Tá ceisteanna eile fosta atá le réiteach go fóill agus a bhaineann le hinfheistiú airgead mór sa scoil, ach go dtí seo dhiúltaigh an RO na ceisteanna seo a phlé linn. “Guíonn muid gach rath ar Scoil an Droichid agus is cinnte go leanfaidh muid féin ar aghaidh ag soláthar seirbhísí a dhéanann freastal ar riachtanais an scoilphobail. Ach caithfidh an RO plé le fadhbanna airgeadais agus forbartha a fágadh le carthanacht s’againn mar geall ar ár n-infheistiú sa scoil, agus a fágadh linne ar dhóigh a mbeadh ceisteanna ag roinnt daoine fá dtaobh de. “Tá roinnt ceannródaithe agus daoine de lucht tacaíochta na scoile, iar-Ghobharnóirí agus iar-Chaomhnóirí san áireamh chomh maith leo siúd ar Bhord An Droichead a bhunaigh an scoil, tá siad ag faire go cúramach le feiceáil cad é a dhéanfaidh an RO anois. Tá súil againne go ndéanfaidh siad an rud cóir, go ndéanfaidh siad cinnte nach ndéanfaidh scrios doleasaithe do na sár-acmhainní atá ar fáil do phobal an Ghaeloideachais i ndeisceart agus in oirthear Bhéal Feirste, a bhuíochas le blianta fada de dhian-obair agus d’infheistiú.”

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive