Fáilte Uí Bhrollacháin don Lá Dearg i mBéal Feirste

náisiúnta, nuacht, Nuacht24
Tá fáilte curtha ag urlabhraí Gaeilge Pháirtí Sóisialta Daonlathach an Lucht Oibre
roimh an mhórshiúl Gaeilge 'Lá Dearg' atá le bheith i mBéal Feirste san iarnóin
amárach.  Ag labhairt dó roimh an imeacht mhór bhí an méid seo le rá aige,

'Cuirim fáilte ó chroí roimh Ghaeilgeoirí na tire a bheas ag cruinniú le chéile do
mhórshiúl 'La Dearg'  i mBéal Feirste amárach.  D'éirigh go hiontach leis an Lá Mór
a bhí ann i mBaile Átha Cliath i Mí Feabhra nuair a shiúil deich mile duine ar son a
gcearta teanga.  Tá mé cinnte go mbeidh an oiread céanna arís i mBéal Feirste
amárach.

'Ta fearg ar Ghaeilgeoirí an Tuaiscirt agus ar Ghaeilgeoirí na hÉireann gan a
dhothain de dhul chun cinn a bheith déanta ar Acht Gaeilge agus Stráitéis Ghaeilge
don Tuaisceart.  Ar a bharr sin tá eagraíochtaí chomh maith le hirisí tábhachtacha
Gaieilge i mbaol a mbáis mar gheall ar an tsamhail  nua maoinithe atá á chur i
bhfeidhm ag Foras na Gaeilge.  Tá dóchas agam a bheith páirteach sa mhórshiúl
amárach le tacaíocht a thabhairt do éilimh phobal na nGaeilge.  Siúlaimis ar son
chearta teanga.

Dominic Bradley MLA
SDLP 
Fón: An tIúr (028) 302 67933 Fón: Ard Mhacha (028) 37526800
Guthán Póca: 07884070306 Ríomh-phost: dominicobrolchain@btinternet.com

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive