Fágann na heagrais Ghaeilge bhunmhaoinithe ó thuaidh achainí phobail na Gaeilge ag oifigí an Aire Cultúir

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Fágann na heagrais Ghaeilge bhunmhaoinithe ó thuaidh achainíocha phobail na Gaeilge ag oifigí an Aire Cultúir

 

Bhuail ionadaithe ó na heagrais Ghaeilge Altram, Iontaobhas Ultach agus POBAL le chéile ag an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta Roinn i lár Bhéal Feirste Aoine 16ú Bealtaine le breis agus mile, dhá chéad achainíocha a thabhairt don Aire Carál Ní Chuilín lena mbuairt a chur in iúl faoi chinneadh Fhoras na Gaeilge le deireadh a chur le gach ceann de na heagrais bhunmhaoinithe lonnaithe sa tuaisceart. Tá na hachainíocha sínithe ag Gaeilgeoirí agus tacaithe ó gach cearn den tír, cuid mhaith acu bailithe ag an Lá Dearg i mBéal Feirste Dé Sathairn 12 Aibreán nuair a shiúil na mílte Gaeilgeoirí ag éileamh ar an rialtas stad a chur leis an slad ar sheirbhísí Gaeilge agus, go háirithe, le cinneadh Fhoras na Gaeilge maidir leis na heagrais Ghaeilge ó thuaidh. Iarrann na hachainíocha ar an Aire treoir a thabhairt do Fhoras na Gaeilge eagrais bhunmhaoinithe an tuaiscirt a chaomhnú tríd chóras cónaidhme nó córas cuibhreannais don earnáil bhunmhaoinithe. Faoi na córais seo bheadh sciar réasúnta de bhuiséid na gceanneagras tarmligthe an na heagrais ó thuaidh ag a bhfuil an saineolas cuí. Mura ndéantar sin, caillfear taithí agus sainscileanna na n-eagras thuasluaite, agus is í an Ghaeilge ó thuaidh a bheidh thíos leis.

 

Dúirt urlabhraí na n-eagras, ’ní bheidh ach sé eagras bunmhaoinithe ann feasta, iad uilig lonnaithe i mBaile Átha Cliath. De thairbhe an chinnte seo, caillfidh pobal na Gaeilge ó thuaidh guth údarásach neamhspleách, chomh maith le réimse leathan seirbhísí agus tacaíochta, agus oibrithe atá an-oilte ar chúinsí na teanga ó thuaidh. Lena chois sin, caillfear na gréasáin teagmhálacha atá acu, gan a bheith ag trácht ar an mhaoiniú breise a mheallann siad chuig earnáil na Gaeilge go rialta sa taobh seo tíre.’

 

Tá deireadh a bheith curtha le bunmhaoiniú Altram, Forbairt Feirste, POBAL agus Iontaobhas ULTACH ar 30ú Meithimh 2014. Caillfear suas le 15 post.,

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive