Dioplóma Gaeilge á thairiscint do mhúinteoirí ealaíne

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Dioplóma Gaeilge á thairiscint do mhúinteoirí ealaíne

 

Beidh cúrsa páirtaimseartha bliana, Dioplóma i dTeagasc trí Ghaeilge (Ealaín), á thairiscint arís ag an gColáiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha (NCAD), i gcomhar le Gaelchultúr, ó dheireadh mhí Mheán Fómhair ar aghaidh. Tá an cúrsa, a bhfuil tacaíocht á cur ar fáil ag COGG (www.cogg.ie) dó, dírithe ar mhúinteoirí ealaíne atá ag obair i scoileanna lán-Ghaeilge nó Gaeltachta, nó ar mian leo bheith ag obair i scoileanna dá leithéid sa todhchaí.

 

Tá an cúrsa, a cuireadh ar fáil den chéad uair in 2012, oiriúnach freisin do mhúinteoirí bunscoile ar mian leo an ealaín a theagasc trí Ghaeilge agus do mhic léinn ealaíne ar spéis leo an t-ábhar a theagasc trí Ghaeilge tar éis dóibh cáiliú mar mhúinteoirí.

 

Beidh meascán den teagasc sa seomra ranga agus den fhoghlaim ar líne i gceist, dá bhrí sin beidh na rannpháirtithe ábalta go leor d’obair an chúrsa a dhéanamh sa bhaile ina n-am féin agus ní bheidh orthu freastal ar sheisiún sa seomra ranga ach lá amháin sa mhí. Beidh léachtaí ar siúl i nGaelchultúr i mBaile Átha Cliath ar cheithre Shatharn i Seimeastar 1 agus ar cheithre Shatharn i Seimeastar 2. Lena chois sin, cuirfear ábhar foghlama agus ceachtanna idirghníomhacha ar fáil do na mic léinn ar an suíomh ríomhfhoghlama www.ranganna.com.

 

“Tá sé d’aidhm ag an chúrsa seo,” a deir Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir, “na scileanna teanga a thabhairt do na rannpháirtithe a chuirfidh ar a gcumas an ealaín a mhúineadh go héifeachtach trí Ghaeilge agus páirt a ghlacadh go muiníneach in imeachtaí na scoile a reáchtáiltear trí mheán na Gaeilge. Tá deacrachtaí móra ag scoileanna múinteoirí ealaíne a earcú a bhfuil caighdeán sásúil Gaeilge acu agus táimid dóchasach nach mbeidh an fhadhb chomh holc céanna de réir mar a bhainfidh múinteoirí an cháilíocht seo amach.

 

“Tá Gaelchultúr an-bhuíoch de NCAD as ucht a bheith sásta an tionscadal seo a fhorbairt i gcomhar linn agus táimid go mór faoi chomaoin ag COGG fosta. Measaimid go mbeidh an-ráchairt ar an dioplóma agus go dtaitneoidh an múnla nua atá i gceist leis na rannpháirtithe.”

 

Tá tuilleadh eolais ar fáil mar gheall ar an Dioplóma i dTeagasc trí Ghaeilge (Ealaín), mar aon le bróisiúr agus foirm iarratais an chúrsa, ach glaoch ar (01) 484 5220 nó scríobh chuig eolas@gaelchultur.com. Is féidir an bróisiúr agus an fhoirm iarratais a íoslódáil freisin ó www.gaelchultur.com.

 

Is é Dé hAoine, 29 Lúnasa 2014, an spriocdháta d’iarratais.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive