Dhá cheardlann scríbhneoireachta saor in aisce, Béal Feirste, Gaillimh

náisiúnta, nuacht, Nuacht24
Beidh dhá cheardlann scríbhneoireachta, ceann i nGaillimh agus ceann i mBéal
Feirste, á reáchtáil ag Cló Iar-Chonnacht (CIC) i mí na Samhna. Scríbhneoirí
gairmiúla a bheidh i bhfeighil na gceardlann. Díreoidh na ceardlanna ar an
scríbhneoireacht chruthaitheach den uile chineál.

Tá na ceardlanna seo dírithe ar scríbhneoirí Gaeilge den uile chineál, scríbhneoirí
a bhfuil leabhair foilsithe acu cheana agus scríbhneoirí óga nó nua nach bhfuil aon
leabhar foilsithe fós acu ach a léiríonn cumas scríbhneoireachta. Ceardlanna aon lae
atá i gceist agus is féidir le scríbhneoirí a rogha a dhéanamh Gaillimh, Béal
Feirste nó Baile Átha Cliath, pé acu is feiliúnaí dóibh.

 Gaillimh

Dáta: De Sathairn 25 Deireadh Fómhair 2014

Ionad: Coláiste na hOllscoile, Gaillimh

Stiúrthóirí na Ceardlainne: Micheál Ó Conghaile agus Pádraig Ó Cíobháin

Tugtar cuireadh do scríbhneoirí ar mhaith leo a bheith páirteach sa cheardlann
sampla dá saothar: gearrscéal, cúig nó sé de dhánta nó mír ghearr as úrscéal
(úrscéalta do dhéagóirí san áireamh) a sheoladh chuig CIC ag
moccic@eircom.net<mailto:moccic@eircom.net>.Béal Feirste

Dáta: Dé Sathairn, 8 Samhain 2014

Ionad: Ollscoil na Banríona, Béal Feirste.

Stiúrthóirí na Ceardlainne: Micheál Ó Conghaile agus Fionntán de Brún

Tugtar cuireadh do scríbhneoirí ar mhaith leo a bheith páirteach sa cheardlann
sampla dá saothar: gearrscéal, cúig nó sé de dhánta nó mír ghearr as úrscéal
(úrscéalta do dhéagóirí san áireamh) a sheoladh chuig CIC, ag
moccic@eircom.net<mailto:moccic@eircom.net> ROIMH an 28 Deireadh Fómhair 2014.Roghnófar na saothair is feiliúnaí agus déanfar iad a phlé agus a mheas ag an
gceardlann. Seolfar saothar gach scríbhneora chuig gach iarrthóir a bheidh ag
freastal ar an gceardlann roimh ré ionas go mbeidh deis acu iad a léamh. Tríd an
modh oibre seo beidh na hiarrthóirí ar fad in ann páirt ghníomhach a ghlacadh sa
cheardlann, agus foghlaim ó laigí agus ó bhuanna shaothar a chéile. Beidh áit do
dheichniúr ar an gceardlann. Níl aon táille i gceist don cheardlann seo ach beidh
iarrthóirí freagrach as a gcuid costas taistil féin agus lóistín sa chás go mbeadh a
leithéid i gceist.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive