Deargrua! – Lá Dearg i mBéal Feirste

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

coipAn LÁ DEARG – Léiriú tacaíochta don Ghaeilge!

 

Táimid ag scríobh chugat le do thacaíocht a lorg leis AN LÁ  DEARG a bheas ar siúl i mBéal Feirste ar 12 Aibreán 2014 ag tosú ag 14.00 ó Chultúrlann McAdam Ó Fiach sa Cheathrú Ghaeltacha agus le críochnú ag Cearnóg Theach an Custaim. Is éard a bheidh i gceist leis an lá ná mór-léiriú tacaíochta don Ghaeilge le cur ina luí ar an Rialtas, thuaidh agus theas, gur gá cothrom na Féinne a thabhairt don teanga agus dá lucht labhartha.

Tá an LÁ DEARG eagraithe ag Gaeil ó thuaidh mar chuid lárnach de mhórfheachtas náisiúnta a ghlac na mílte Gael amach ar shráideanna Bháile Átha Cliath, Chonamara agus Thír Chonaill le míonna beaga anuas. Tá pobal na Gaeilge ó thuaidh ‘dearg le fearg’ sna cúinsí reatha ina bhfuil achmhainní teoranta s’againn curtha i mbaol ag ciorruithe stáit agus cearta teanga a séanadh orainn ar bhonn córasach sna Sé Chontae. Tá muid ag éileamh CEARTA, COTHROMAS & CÓIR do lucht na teanga. Tá eolas beacht ar na héilimh shoiléire s’againn sa bhileog iniata.

Agus í ag labhairt thar cheann an Grúpa Oibre Feachtasaíochta, dúirt Caoimhe Ní Chatháil, a d’fhógair An Mórshiúil Feirsteach i láthair 10,000 ag an Lá Mór i mBáile Átha Cliath.

 

‘Chinn gníomhairí teanga sna Sé Chontae gur chóir dúinn tógáil ar an tonn fuinnimh a d’fhás ó Lá Mór Gaeilge i mBaile Átha Cliath. Tá pobal na Gaeilge ó thuaidh ‘dearg le fearg’ sna cúinsí reatha ina bhfuil achmhainní teoranta s’againn curtha i mbaol ag ciorruithe stáit agus cearta teanga a shéanadh orainn ar bhonn córasach’.

 

Dhearbhaigh Comhairle na hEorpa ar an 14 Eanáir, go bhfuil ag teip ar an Fheidhmeannas roinnte cumhachta sna Sé Chontae i leith na Gaeilge de agus iad ag cur cosc ar fhás agus ar chur chun na teanga ó thuaidh. Cuireadh an spot-sholas ar dhearcadh naimhdeach cuid de bhaill Stormont i leith na teanga, agus easpa tacaíochta dá húsáid sna cúirteanna, sna meáin, i gcomharthaíocht phoiblí agus i gcúrsaí Oideachais.

 

‘Ar an 12 Aibreán, beidh muid ag éileamh cearta, cothromas agus cóir agus tá na Gaeil iontach tógtha fána ceisteanna seo. Tá todhchaí roinnt grúpaí Gaeilge agus na seirbhísí a sholátharaíonn siad faoi bhagairt, le seirbhísí luathbhlianta agus réamhscolaíochta ina measc; tá cearta taistil do lucht Ghaeloideachais a shéanadh in ainneoin gur baineadh cás cuairte inár dearbhaíodh na cearta seo; níor forbraíodh soláthar iar-bhunscolaíochta ó thuaidh bíodh is go bhfuil éileamh ann di; ta Gaeltachtaí s’againn faoi ionsaí; agus diúltaíonn Rialtas na Breataine agus polaiteoirí Stormont Acht na Gaeilge a reachtú ó thuaidh.’

 

Lean Caoimhe ar aghaidh, ‘Creideann muid go láidir go gcaithfear an deis agus an ceart a thabhairt do na daoine a roghnaíonn an Ghaeilge í a úsáid. Beidh cruinnithe poiblí ar fud an oileáin chun tacaíocht a mhealladh don mhórshiúil seo agus tá muid ag iarraidh teachtaireacht diongbháilte, láidir a thabhairt do na hÚdaráis. Iarrann muid ar Phobail na hÉireann, áitiúla agus ar fud an oileáin seasamh linn don LÁ DEARG. Tá fáilte roimh gach saoránach a chreideann i dtodhchaí na Gaeilge agus i  gcearta daonna i gcoitinne. Is linne ar fad an teanga ársa s’againn agus ní mór di bheith lárnach i dtodhchaí roinnte s’againn. Cuirfear fáilte roimh gach duine a labhraíonn an Ghaeilge agus gach duine ar suim leo í. Bígí linn ar an Lá Dearg i mBéal Feirste!

 

Nótaí breise:

Na Trí Éileamh;

-         Acht Gaeilge cuimsitheach ceart-bhunaithe a achtú ó thuaidh.

-         Go gcomhlíonann an Stát ó thuaidh a ndualgas reachtúil le go bhforbrófar Córas Gaeloideachais Cuimsitheach.

-         Go gcuirfear acmhainní cuí ar fáil d’fhorbairt Phobal na Gaeilge.

 

Ba mhór againn bhur dtacaíocht don lá, agus tá moltaí leagtha amach chuige sin thíos. Beidh craic agus spraoi ag baint leis an lá freisin, le ceol ó bhannaí ceoil, péinteáil aghaidheanna, amhránaíocht, srl.

Bheimis an-bhuíoch díot dá bhféadfadh sibh cuidiú leis AN LÁ DEARG a chur chun cinn agus seo a leanas cúpla moladh maidir le conas sin a dhéanamh:

  • Freastal ar an lá agus teaghlaigh a spreagadh le teacht freisin
  • Sínithe a fháil don achainí (atá iniata leis an ríomhphost seo)
  • Bileoga eolais agus litreacha do thuismitheoirí a scaipeadh ar dhaltaí na scoile (tá siad iniata leis an ríomhphost seo)
  • Fógraí / póstaeir spreagúla don lá a chur le chéile (b’fhéidir sa rang ealaíne) nó/agus téama a roghnú don  scoil (m.sh. ceoltóirí, na Fianna, geansaithe na gcontaetha, nó eile)

Bígí linn ar an lá. Táimid ag súil le slua mór agus chuirfeadh do chúnamh go mór le rath na hócáide.

Is féidir aon eolas breise a lorg ag ladearg@gmail.com nó glaoigh ar Chaoimhe ar o7500428600. Is féidir muid a leanúint ar Facebook ag fbl.me/ladearg & ar Twitter ag #LáDearg.

 

Ní neart go cur le chéile,

Caoimhe Ní Chathail,                                                    Ciarán Ó Brolcháin

Cathaoirleach ar AN LÁ DEARG.                                    Rúnaí ar AN LÁ DEARG 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive