Dearg le Fearg faoi socruithe Fhoras na Gaeilge!

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Preas ráiteas le POBAL

121DSC_2825Dearg le Fearg faoi chinntí an Fhorais!

 

Reáchtáil Altram, Iontaobhas ULTACH agus POBAL picéad bríomhar ar chruinniú Bhord Fhoras na Gaeilge i mBéal Feirste, Dé hAoine 28 Feabhra le cur in éadan cinneadh an Fhorais ar na mallaibh deireadh a chur le bunmhaoiniú do na heagrais lonnaithe ó thuaidh. Ní bheidh ach sé eagras bunmhaoinithe ann feasta, iad uilig lonnaithe sa deiscearth. Dúirt urlabhraí na n-eagras,’De thairbhe chinnithe seo an Fhorais, caillfidh pobal na Gaeilge ó thuaidh guth údarásach neamhspleách, chomh maith le réimse leathan seirbhísí agus tacaíochta, agus oibrithe atá an-oilte ar chúinsí na teanga ó thuaidh. Lena chois sin, caillfear na gréasáin teagmhálacha atá acu, gan a bheith ag trácht ar an mhaoiniú bhreise a mheallann siad chuig earnáil na Gaeilge go rialta sa taobh seo tíre.’

Dar leis na heagrais, de thoradh ar chinneadh an Fhorais, beidh deireadh le bunmhaoiniú do Altram, POBAL agus Iontaobhas ULTACH ar 30ú Meithimh 2014. Caillfear suas le 15 post.

Ag an phicéad, tugadh litir chuig cathaoirleach agus chuig PF an Fhorais, ag iarraidh ar an Fhoras eagrais bhunmhaoinithe an tuaiscirt a chaomhnú tríd chóras chónaidhme nó córas cuibhreannais a chur i bhfeidhm don earnáil bhunmhaoinithe. Faoi na córais seo bheadh sciar réasúnta de bhuiséid na gceanneagras á tharmligean le heagrais ó thuaidh ag a bhfuil an saineolas cuí. Mura ndéantar sin, áfach caillfear taithí agus sainscileanna na n-eagras thuasluaite, agus is í an Ghaeilge ó thuaidh, agus ar an oileán ar fad,  a bheidh thíos leis.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive