Dámh Scoil Loch Lao

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

DÁmh Scoil Loch Lao
Cultúrlann McAdam Ó Fiaich
8 a chlog, 27 Samhain 2013

 

Beidh Dámh Scoil nua, Dámh Scoil Loch Lao, á reáchtáil den chéad uair i mbliana, mar chuid de Fleadh
Feirste, féile chultúrtha a bhionn á reachtáil ag Cultúrlann McAdam Ó Fiaich. Mairfidh an fhéile ó 27
Samhain go 1 Nollaig. Is féidir teacht i láthair na Dámh Scoile agus do dhán/ta a aithris ar an oíche,
nó iad a sheoladh roimh ré chuig concubhar.oliathain@gmail.com. Ní comórtas é seo ach ocáid ghealgháireach
chun ceiliúradh a dhéanamh ar oidhreacht is todhchaí fhileata Bhéal Feirste agus na Gaeilge.
Tuilleadh eolais ag www.culturlann.ie agus www.igaeilge.ie.

 
An Cuireadh
- Concubhar Ó Liatháin
Fearaim fáilte Mhic Adaim roimh bhaird is filí
Amhranaithe, rannairí, is dár ndóigh na fir buí
Chuig Bhóthar na bhFal is Cultúrlann Ó Fiaich
Don Dámhscoil úr nua seo ar bhruacha Loch Lao.
Is fearr aithris mar mholadh ná focal nó trí
As seo linn go brach ar aidbhintiúr mór groí
Ag leanúint sna sála ar Dhámh Scoil Mhúscrai
Ó dheas gabhann ár mbuiochas go Gleann geal an
Laoi.
Tá stair fada cois Lagain ag cumadóirí véarsai
Is ón gcúige seo a shíolraionn go leor dánta le brí
Níl sarú ar rannta Mhic Cumthaigh is Ó Doirnín
Is tá cáil domhanda ar ndóigh ar Heaney is Longley.
Ardán é Dámh Scoil chun cheiliúrtha is spraoi
Ar oidhreacht is ar shaíocht na mbard is na ndraoi
Tá glúin nua ag teacht is iad ag eirí aibí
Iad réidh bheith ina gcomharbaí ar leithéid Chathail
Bhuí!
Fáiltím romhaibh go léir go h-ocáid an chéad suí
Den ardán véarsaíochta, Dámh Scoil Loch Lao
Ocáid stairiúil nach gá dom é a mhaíomh
Bíodh fleadh is pléaráca ag eisteoirí is filí
Ní filí amháin a chumann filíocht
Ní húdair amháin a chruthaíonn litríocht
Ní mhaireann an ealaíon mura dtugtar do suíomh
Le crochadh in airde ós cómhair an mhór shaoil.
An Cheist
- Philip Cummings
Agus an tOireachtas ina shuí sa Ríocht Aontaithe,
dearbhaímis … (mo leithscéal, iarracht amháin eile)
Reáchtáladh an tOireachtas sa Ríocht.
Aontaithe, dearbhaímis go bhfuil dhá ríocht sa tír:
i Ríocht Mhúrn a imrítear peil;
siar ó dheas imríonn siad caid.
Feiceann sibh an fhadhb, a fhilí na ngléine,
an chríochdheighilt ag feidhmiú fiú sa teanga.
Ach is mó a tionchar ar mheon na muintire
a mhaíonn go bródúil go bhfuil dhá thír sa ríocht.
Ní raibh Éire riamh gann ar amadáin,
ar Sheoiníní, ar fheallairí, ar bhrathadóirí.
Ach is amaidí déanta é fáilte a fhearadh
roimh an chleas is ársa de chleasanna Shasana.
Is dílseoirí dúchais muid, oidhrí Shetanta,
do phoblacht a fógraíodh ach a fágadh gan déanamh.
Ach tá teorainn leis an méid aineolais is dímheasa
a nglacfaidh muid leis – anois agus feasta.
Curfá
Amharc a ndearna siad de mo thír, Ma.
Amharc a ndearna siad de mo thír.
Scaifte de bhaincéirí ag siúl na sráide
muintir na hÉireann i muinín na deirce
Amharc a ndearna siad de mo thír.
Ceangal
Roimh dheireadh mo laethanta beidh Éire athaontaithe
ach tá ceist le réiteach a bhaineann lena daonra.
Ó nach féidir le dhá mháistir bheith in aon teach.
ar cheart dúinn Saor-Státaigh a ligint isteach?

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive