Curiarracht dhomhanda Gaeilge, Afrikan Warriors, réaltaí teilifíse, tacaíocht trasphobail do Cearta & Ceiliúradh POBAL

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Ina seasamh : Paul McMahon, Uachtarán Chomhlathas Trádála Bhéal Feirste agus Andrew Irvine Bainisteoir Cathrach Bhéal Feirste, le Cuisle Nic Liam agus Janet Muller (POBAL). Beidh an ‘focal scoir’ ag Cuisle Nic Liam nuair a chuireann Máirtín Ó Muilleoir, Ard Mhéara Bhéal Feirste deireadh oifigiúil le Comhrá 24/7 – curiarracht dhomhanda ar an chomhrá is faide Gaeilge riamh – ag ócáid POBAL, Cearta agus Ceiliúradh 2013, Halla Uladh, Dé Domhnaigh 6 Deireadh Fómhair. Ag an ócáid beidh scoth an cheoil, ealaíon agus siamsaíochta ann óna 1 – 5.

 

 

Curiarracht dhomhanda Gaeilge, Afrikan Warriors, réaltaí teilifíse, tacaíocht trasphobail do Cearta & Ceiliúradh POBAL – agus níos mó le teacht!

 

Tá POBAL i ndiaidh cuid de na himeachtaí agus na healaíontóirí drithleacha á bhfógairt dá fhéile seachtaine Ghaeilge Cearta agus Ceiliúradh a bheidh ar siúl ó 30 Meán Fómhair – 7 Deireadh Fómhair i mBéal Feirste. Mar bhuaicphointe na féile, déanfaidh an tArdmhéara Máirtín Ó Muilleoir comhaireamh síos ar na huaireanta deireanacha stairiúla den churiarracht dhomhanda ann ar an chomhrá Gaeilge is faide riamh, a eagraítear mar chuid de Bhliain na Gaeilge. Dé Domhnaigh 6 Deireadh Fómhair, beidh seachtain caite ag foirne Gaeilgeoirí ó achan chearn den domhan ag déanamh comhrá le chéile, agus iad ag súil le taifead nua a bhaint amach ar 1:00 ag oll-ócáid POBAL i Halla Uladh. Cuirfidh Cuisle Nic Liam, dalta ó Ardscoil Naomh Doiminic, Béal Feirste, deireadh leis an churiarracht dhomhanda ar an Chomhrá Gaeilge is Faide. Dúirt an tArdmhéara Ó Muilleoir, ‘ócáid iontach í Cearta & Ceiliúradh a chuireann an Ghaeilge i lár an aonaigh ar dhóigh dhearfach agus chuimsitheach. An fhéile Ghaeilge Bhéal Feirste is mó  atá ann a mheallann Gaeilgeoirí agus daoine eile as achan chearn den tír. Leagann sé béim ar chearta an Ghaeilgeora agus an gá le cosaintí normalaithe don teanga, le go dtig le gach duine sult a bhaint as an chuid seo dár n-oidhreacht comhroinnte. Seo an cúigiú bliain de Cearta & Ceiliúradh agus tá sé go fóill ag fás. Éacht thar na bearta go n-éiríonn leis an eagras nualach agus ceannródaíocht seo POBAL arís agus arís eile.’

 

Arís eile i mbliana, beidh Comhlachas Tráchtála agus Bainistíochta Bhéal Feirste ag tacú leis an fhéile. Dúirt Paul McMahon, Uachtarán an Chomhlachais, ‘Tá an ócáid ​​seo oscailte do chách agus cuimsítear rannpháirtithe ó ar fud ár bpobal, chomh maith le rannpháirtithe idirnáisiúnta. Sna blianta go dtí seo, d’éirigh le Cearta & Ceiliúradh daoine a mhealladh ó achan chearn den chathair, chomh maith le hIúr Cinn Trá, Ard Mhacha, An Srath Bán, Machaire Rátha, Baile an Chaisil agus Baile Átha Cliath. Cuireann Comhlachas Tráchtála agus Bainistíochta Bhéal Feirste fáilte roimh an ócáid seo agus is é ár mbarúil go dtugann an ócáid ​​seo deis do ghnólachtaí i lár na cathrach, mar go bhfuil acmhainn chun fás ann bheith mar eochair-ócáid bhliantúil sa Chathair, ag mealladh daoine agus ag cur le caiteachas tomhaltóirí.’

 

 

Cuimsíonn an liosta iontach d‘imeachtaí do Halla Uladh ar an Domhnach sin ó 1-5in: Afrikan Warriors – an bhuíon chleasaíochta a bhí ina n-iomaitheoirí ar Britain’s Got Talent, Anne Martin agus Anna Murray - ceoltóirí clúiteacha ó Albain, na Deartháireacha Fanziní – greannsiamsóirí, Sorcas Bhéal Feirste – aerchleasaíocht éachtrach, Cleamairí Ard Mhacha – geocaigh cháiliúla, Seán Ó Faoláin – lámhchleasaíocht agus Celtic Storm - damhsa saordhréachta. Le cois scoth na n-imeachtaí sin, beidh roinnt ceardlann ar siúl: scéalaíocht le Arts Ekta, leabharcheangal le Deirdre Nic Eanruig, ceol digiteach le Wheel Works, damhsa le Tura Aratura agus dráma sráide leis an Caife Gàidhlig. Cuimseoidh an lá i Halla Uladh imeachtaí eile don teaghlach iomlán lena n-áirítear taispeántais, cóir scoile, ealaín, aghaidhphéinteáil, seastáin bhia agus eolais, craoladh beo le Raidió Fáilte agus neart eile.

 

““Dúirt Janet Muller, Príomhfheidhmeannach POBAL, ‘i Halla Uladh beidh muid ag cur an spotsolais ar scoth an cheoil agus na siamsaíochta, le ceardlanna, ceol agus amhráin, scéalaíocht, oll-eachtraí sorcais, ealaíon agus réaltaí na Gaeilge agus cuid de na cóir scoile is fearr sa tír. Baileoidh na sluaite i lár Bhéal Feirste arís do Cearta agus Ceiliúradh agus beidh sé craolta beo ar Raidió Fáilte. Tugann an ócáid deis do phobal na Gaeilge tacaíocht a léiriú d’Acht na Gaeilge agus le ceiliúradh a dhéanamh ar éachtaí phobal na Gaeilge.’

 

Lean sí, ‘cuirfidh muid imeachtaí nua ar fáil ag an fhéile seachtaine do phobal na Gaeilge mar aon le daoine atá ar lorg eolais faoin teanga. I mbliana, tá POBAL ag obair i gcomhair le Linda Ervine agus lucht foghlama na Gaeilge in oirthear na Cathrach le roinnt imeachtaí a eagrú sa cheantair sin. Den chéaduair, osclóidh muid an fhéile le taispeántas POBAL ar 200 bhliain de nuachtáin Ghaeilge, Súil Charad, agus léacht leis an staraí Mary Delargy in aonad Skainos ar Bhóthar Bhaile Nua na hArda. Beidh an léacht ar siúl, Dé Luain 30 Meán Fómhair ar 7.30, agus beidh an taispeántas ar taispeáint san ionad suntasach nua seo go dtí 7 Deireadh Fómhair. Agus beidh siamsaíocht Ghaeilge agus Ghàidhlig le sònasSonas ar fáil mar chuid de lá oscailte Skainos, Dé Sathairn 5 Deireadh Fómhair, nuair a bheadh deis ag daoine bualadh isteach sa Chaife Gaelach le blaiseadh a fháil den dhá theanga, dann nó amhrán beag a fhoghlaim agus cupán tae a fháil! Le críoch a chur leis an fheile i mbliana, cuirfidh muid ceardlann amhránaíocht Ghàidhlig agus ‘tweedwalking’ ar fáil do dhaltaí scoile áitiúla Dé Luain 7ú Deireadh Fómhair, éascaithe ag Anne Martin agus Anna Murray.

 

Dúirt Andrew Irvine, Bainisteoir Lár na Cathrach Bhéal Feirste, ‘seo anois an cúigiú bliain d’ócáid bhliantúil ​​POBAL Cearta & Ceiliúradh. Le linn an ama seo, d’fhás sé ó thaobh raoin agus tinrimh de, ag mealladh thart ar 1500 daoine a tháinig go Béal Feirste le haghaidh na hócáide. Tá turasóirí agus cuairteoirí i bhfad níos eolaí ar an ócáid​​, le cuidiú ó Ionad Fáilte Bhéal Feirste agus láithreáin ghréasáin turasóireachta, agus mheall sé turasóirí ón Iodáil, ón Fhrainc, ón Astráil agus ó Cheanada. Bliain i ndiaidh bliana, cuireann POBAL poiblíocht dátheangach ar fáil le aird leathan agus cuimsitheach a tharraingt ar an ócáid. Is mór ag Bainistíocht Lár na Cathrach Bhéal Feirste an obair seo agus tacaíonn muid leis an chion a dhéanann sí le dea-cháil chultúrtha a fhás sa chathair.’

 

Fuair an tionscadal tacaíocht i mbliana ó chistí de chuid Comhairle Cathrach Bhéal Feirste, Community Festivals Fund agus ón chlár Good Relations, ó Cholmcille, ón Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, le cois Foras na Gaeilge, an Chomhairle Ealaíon agus DSD. Dúirt Janet Muller, ‘De thairbhe na tacaíochta a thug ár maoinitheoirí dúinn, beidh craic den scoth ann le linn na féile! Tá muid ag tógáil go hiontach ar an siamsaíocht a bheidh ar fáil, agus tá a fhios againn nach bhfuil deireadh tagtha go fóill le líon agus le héagsúlacht na n-imeachtaí! Tá Halla Uladh foirfe mar lárionad na siamsaíochta, áit a dtig linn beocht phobal na Gaeilge a léiriú do luchtanna féachana sa mhórphobal. Tagann an ráchairt ar Acht na Gaeilge ón obair iontach atá ar bun ag Gaeil na tíre, agus go háirithe ó thuaidh – an t-aon áit ar na hoileáin seo nach bhfuil cosaint suntasach reachtaíochta ar fáil ceanna féin don phríomhtheanga dhúchais. I mí Dheireadh Fómhair, beidh sé seacht mbliana ó thug rialtas na Breataine gealltanas Chill Rímhinn, acht a thabhairt isteach don teanga – gealltanas nár comhlíonadh go fóill. Cuireann Cearta agus Ceiliúradh Acht na Gaeilge ar ais i lár an aonaigh, agus tugann sé deis do lucht na Gaeilge, d’fhoghlaimeoirí agus dóibh siúd atá ar lorg eolais teacht le chéile le sult a bhaint as an ócáid is mó Gaeilge sa bhliain.’


 

Ócáid ghrianghrafadóireachta: Déardaoin 3 Deireadh Fómhair, Halla Uladh, sráid Bedford ar 11.45. Le Paul McMahon, Uachtáran, Comhlachas Tráchtála Bhéal Feirste; Andrew Irvine, Bainistíocht Bhéal Feirste; Janet Muller POBAL agus Cuisle Nic Liam.

 

Beidh Cuisle Nic Liam, dalta ó Ardscoil Naomh Doiminic, Béal Feirste ag cur deireadh leis an churiarracht dhomhanda ar an Chomhrá Gaeilge is Faide.

 

Tuilleadh eolais: Janet 028 90 438132, nó 077 13 630325

acht

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive