Cúntóir Eagarthóireachta Taighde – Post ar conradh

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

FIONTAR, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
Cúntóir Eagarthóireachta Taighde
Post ar conradh – suas le 30 mí ó 1 Meán Fómhair 2014
Tá FIONTAR ag earcú taighdeora ar conradh chun oibriú ar thionscadail éagsúla sna daonnachtaí digiteacha Gaeilge. Orthusan tá: www.logainm.ie, www.focal.ie, www.ainm.ie, www.iate.europa.eu (na téarmaí Gaeilge), tionscadal téarmaí dlí agus www.duchas.ie.
Riachtanais:
Bunchéim onóracha sa Ghaeilge. Is gá céim Mháistreachta i réimse ábhartha mar aon le taithí chuí ghairmiúil i réimse na Gaeilge scríofa i ról eagarthóireachta, aistriúcháin nó taighde. Tá caighdeán ard cruinnis sa Ghaeilge scríofa agus eolas ar an ngramadach riachtanach. Beidh tástáil scríofa sa Ghaeilge mar chuid den phróiseas earcaíochta.
Tuarastal ar an scála: €29,342–€30,200–€31,083
Tá fáilte roimh iarrthóirí teagmháil le FIONTAR chun an post seo a phlé: An Dr Caoilfhionn Nic Pháidín (01-7005173); caoilfhionn.nicphaidin@dcu.ie
Spriocdháta iarratais: Dé hAoine, 6 Meitheamh 2014.
Tá foirmeacha iarratais ar fáil ar: www.dcu.ie/vacancies/current.shtml nó ó :
Human Resources Department, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9. Fón: +353 (0)1 700 5149; Faics: +353 (0)1 700 5500
R-phost: hr.applications@dcu.ie
Fostóir comhdheiseanna is ea Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.
Déanann an Roinn Ealaíon Oidhreachta agus Gaeltachta páirtmhaoiniú ar chuid de na tionscadail seo.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive