Cruinniú poiblí i mBéal Feirste chun ullmhú do ‘Lá Mór na Gaeilge’

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Beidh cruinniú Poiblí AR AN MHÁIRT SEO IOMHA4 FEABHRA AR 7.30in SA CHULTÚRLANN i mBÉAL FEIRSTE

 

Ag eascairt ó chruinniú feachtasaíochta in Halla na Saoirse i mBaile Atha Cliath, ina raibh 200 duine i láthair, ar an 11 Eanair, fograíodh mórshiúil, ‘Lá Mór na Gaeilge’ sa phríomhchathair ar an 15 Feabhra. Tabharfar deis do Ghaelphobal Feirste agus Gaeil fud na Sé Chontae eagrú don mhórshiúil seo agus pléifear na socraithe ag an chruinniú ar an Mháirt seo chugainn.

 

Féach an héilimh ar aontaíodh thíos:

 

Na héilimh a pléadh i Halla na Saoirse:

 Ó dheas

·        Acht na dTeangacha Oifigiúla a láidriú agus gan é a lagú in 2014 (Oifig an Choimisinéara Teanga a choinneáil neamhspleách agus a láidriú san áireamh)

·        Go mbeidh Gaeilge ag fostaithe an Stáit a bheidh ag freastal ar phobal na Gaeltachta, gan cheist, gan choinníoll faoi dheireadh 2016

·        Go mbeidh an méid earcaíochta san earnáil phoiblí do dhaoine le hinniúlacht i nGaeilge agus i mBéarla araon ardaithe ó 6% go 30% don chéad dheich mbliana eile

Ar bhonn uile-oileánda

·        Nach leanfaí leis an maolú ar stádas na Gaeilge mar theanga oifigiúil den Aontas Eorpach tar éis an 1 Eanáir 2017

·        An Pobal Gaeilge agus Gaeltachta a aithint mar gheallsealbhóirí i gcur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge ó dheas agus an Straitéis don Ghaeilge ó thuaidh (is gá na struchtúir riachtanacha ardleibhéil a chur ar bun láithreach idir na húdaráis agus na heagraíochtaí pobail Gaeilge agus Gaeltachta).

·        Is gá na forais le freagracht don Ghaeilge agus don Ghaeltacht a mhaoiniú i gceart, i. stop a chur le haon laghdú eile ar bhuiséad Údarás na Gaeltachta, Foras na Gaeilge agus Roinn na Gaeltachta agus tús a chur leis na buiséid a mhéadú de réir a chéile le hobair na Straitéisí agus eile a chur i gcrích

Ó thuaidh

·        Ocht mbliain ó ghealltanas Rialtas na Breataine i gComhaontú Chill Rímhinn maidir le reachtaíocht Ghaeilge don tuaisceart, is mithid go bhfoilsítear clár ama soiléir, aontaithe le haghaidh reachtú Acht na Gaeilge ceart-bhunaithe

 

Le cois, beidh feachtasaíocht agus gníomh loganta le heagrú ó thuaidh amach anseo a dhíríonn ar na fadhbanna sáiniúil s’againn sa dlínse seo ina bhfuil cos-ar-bolg follasach a dhéanamh ar Phobal na Gaeilge. Níl amhras ach gur imigh cúrsaí in olcas le déanaí. Léirigh tuairisc Chomhairle na hEorpa, a cháin feidhmeannas Stormont go láidir maidir le cur i bhfeidhm na cairte Eorpaí agus na ciorruithe maoinithe a bhrúadh anuas ar ghrupaí Gaeilge go bhfuil gearrghá go n-eagraítear feachtas go láidir ar son ár gcuid cearta ón bhun aníos!

 

FÁILTE ROIMH CHÁCH AG AN CHRUINNIÚ, SCAIPÍGÍ GO FORLEATHAN!!!

 

Is mise le meas,

 

Caoimhe Ní Chathail,

Grúpa Oibre do Lá Mór na Gaeilge

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive