Cruinniú phoiblí Chonradh na Gaeilge in Halla na Saoirse

náisiúnta, nuacht, Nuacht24
Tá géarchéim tagtha chun cinn ó a d’fhógair Seán Ó Cuirreáin, An Coimisinéir Teanga, don Chomhchoiste um Fhormhaoirsiú ar an tSeirbhís Phoiblí agus Achainíocha go bhfuil sé ag éirí as oifig ar 23 Feabhra 2014.
Ba mhaith linn do chuid tacaíochta a fháil do na moltaí thíos agus ba mhaith linn cuireadh a thabhairt duit teacht go cruinniú feachtais atá á eagrú ag Conradh na Gaeilge in Halla na Saoirse i mBaile Átha Cliath Dé Sathairn, 11 Eanáir 2014, ag meánlae 12.00in.
Feachtas leanúnach le rannpháirtíocht an-láidir ó mhuintir na Gaeilge agus na Gaeltachta atá á moladh againn, feachtas a chuirfear chun cinn mar fheachtas ar son cearta agus comhionannais do phobal labhartha na Gaeilge. Is le céimeanna an fheachtais a aontú atá an cruinniú poiblí á reáchtáil ar 11 Eanáir 2014.
Seo a leanas na héilimh atáimid ag díriú orthu san fheachtas:
1. Is gá Acht na dTeangacha Oifigiúla a láidriú agus ní a lagú in 2014. Ní mór Oifig an Choimisinéara Teanga a choinneáil neamhspleách agus a láidriú mar chuid de seo;
2. Is gá dáta a shocrú go mbeidh Gaeilge ag fostaithe an Stáit a bheidh ag freastal ar phobal na Gaeltachta, gan cheist, gan choinníoll – ní féidir leanúint ag tabhairt ar chainteoirí dúchais Gaeilge an Béarla a úsáid agus iad ag déileáil le heagraíochtaí stáit;
3. Is gá go mbeadh an líon earcaíochta san earnáil phoiblí do dhaoine le hinniúlacht i nGaeilge agus i mBéarla araon ardaithe ó 6% go 30% don chéad 10 mbliana eile;
[Tá na héilimh thuas (1 - 3) bunaithe ar mholtaí na Coimisinéara féin, agus tá na héilimh thíos (4 - 5) bunaithe ar obair atá idir láimhe cheana féin]
4. Nach leanfaí leis an maolú ar stádas na Gaeilge mar theanga oifigiúil den Aontas Eorpach tar éis an 1 Eanáir 2017; agus
5. An Pobal Gaeilge agus Gaeltachta a aithint mar gheallsealbhóirí i gcur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge ó dheas agus an Straitéis don Ghaeilge ó thuaidh. Is gá na struchtúir riachtanacha ardleibhéil a chur ar bun idir na húdaráis agus na heagraíochtaí pobail Gaeilge agus Gaeltachta láithreach.
Tuigeann muid go maith go bhféadfaí 10 n-éileamh eile a chur leis an liosta go héasca, ach ba mhaith linn díriú ar na moltaí a rinne An Coimisinéir Teanga féin mar aon leis na héilimh atá á lorg cheana féin. Is cinnte gurbh é fógra éirí as oifig Sheáin an buille is mó don Ghaeilge le fada an lá agus síleann muidne sa Chonradh gur gá gníomhú láithreach ar na príomhfhadhbanna atá luaite ag an gCoimisinéir ina chaint don Chomhchoiste Dála.
Tá go leor déanta againn leis na meáin chumarsáide náisiúnta agus áitiúil lenár n-uafás a chur in iúl don Rialtas ó d’fhógair Seán Ó Cuirreáin a chinneadh, dreas grianghrafadóireachta arna eagrú ag Conradh na Gaeilge i gcomhar le hAontas na Mac Léinn in Éirinn (AMLÉ) lasmuigh de Theach Laighean san áireamh.
Táimid tosaithe freisin ag lorg cruinnithe faoin ngéarchéim seo le gach Aire ar an bhfochoiste Rialtais leis an Straitéis 20 Bliain a chur i bhfeidhm, An Taoiseach agus an Tánaiste san áireamh.
Idir anois agus an cruinniú, táimid ag moladh:
· Go scríobhadh daoine chuig na nuachtáin faoi chás an Choimisinéara agus na moltaí déanta aige. Beidh sé seo an-tábhachtach go háirithe ón Athbhliain ar aghaidh agus muid ag iarraidh a léiriú don Rialtas go mbeimid glórach agus gníomhach ar an gceist seo i 2014
· Go n-eagródh daoine imeachtaí beaga feiceálacha go háitiúil
Níl ach moladh againn do ghníomh cróga an Choimisinéara. Ní den chéad uair atá sé ag taispeáint ceannaireachta do phobal na Gaeilge agus Gaeltachta. Creideann muid go láidir gur gá gníomhú anois agus ár dtacaíocht a léiriú dó agus do na moltaí atá curtha chun cinn aige.
Bheimis an-bhuíoch díot da bhféadfá an scéal a scaipeadh agus a chur in iúl an mbeidh tú in ann a bheith linn ar 11 Eanáir 2014, nó an mbeidh tú sásta tacú leis an bhfeachtas seo.
Ní neart go cur le chéile!

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive