Cruinniú Mullaigh Aireachta sa Cheathrú Gaeltachta

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Clár imeachtaí an lae

 

10.30am – 11a.m
Fáiltiú agus nochtadh
Phlean Mór na Ceathrún
Gaeltachta do 500 de
dhaltaí scoile na háite.
Mar chuid de sin
déanfaidh siad seo a
leanas cur i láthair -
DCAL, DENI, DOE agus
Clive Dutton. Cuirfear
béim i ngach cás ar chur
i láthair clósamhairc
idirghníomhach agus ar
mhothú
comhúinéireachta agus
rannpháirtíochta a
chruthú.
11.00 -11.10
Síniú Chairt na Ceathrún
Gaeltachta – geallfaidh
na hAirí agus Forbairt
Feirste a dtiomantas do
chur i bhfeidhm an
Phlean.
11.10 -11.15
Nochtadh múrphictiúir
ar a mbeidh prionsabail
Phlean Gníomhaíochta
na Ceathrún Gaeltachta
– agus leis sin seolfar
tionscnamh Chathair na
Múrphictiúr.
11.15 – 11.30
Seoladh thionscnamh
Idirlinne na Ceathrún
Gaeltachta
Ciarán Mac Goill
11.30 An tArd-Mhéara –
Spás coiteann, leas
eacnamaíoch coiteann.
11.40 -1.00 Cur i
bhfeidhm.
Seisiúin ghearra ghonta
a bheidh sa chuid seo
den chruinniú mullaigh.
Is é an aidhm atá leo go
spreagfar malartú eolais,
barúlacha, smaointe,
agus taithí, malartú a
bheidh neamhfhoirmiúil
ach eolasach, paiseanta
gan bheith claonta. Is í
saintréith an chruinniú
mullaigh go mbeidh na
hAirí Rialtais ag glacadh
páirte gan scáth gan
eagla.
11.40 Seán Mistéil – Cur
i bhfeidhm 2013 -2016
Forbairt ar shocmhainní
crua agus ar
shocmhainní boga
11.50 – DCAL – ag
glacadh ról ceannasach
maidir leis an Cheathrú
Ghaeltachta.
12.00 DENI – An
Cheathrú Ghaeltachta
mar thearmann ina
gcothaítear barr feabhais
oideachais.
12.10 DOE – An
Cheathrú Ghaeltachta
agus an acmhainneacht
eacnamaíoch a
chothaítear mar gheall
ar athbheochan atá
oidhreacht-tiomáinte.
12.20 C agus F leis na
hAirí.
12.40 Pól Ó Meascaigh
– Clár úr turasóireachta.
12.50 Plé deiridh agus
clabhsúr le méaróga bia.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive