Cruinniú i Sligeach faoi bhac ar fhás Ghaelscoile

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

 

GAELSCOIL MAR ROGHA – GAELSCOIL BY CHOICE

Tá cruinniú poiblí a eagrú ag Gaelscoil Chnoc na Ré don Déardaoin seo, 8 Bealtaine, ag 8:00p.m in Óstán an Southern i Sligeach.  Is ar mhaithe le aird a tharraingt ar chinneadh na Roinne Oideachais & Scileanna bac a chur ar fhás na scoile atá an cruinniú eagraithe, bac a bhainfidh an deis freastal ar an scoil agus oideachas trí mheán na Gaeilge a fháil ó go leor leanaí i Sligeach sna blianta atá le teacht.

 

Bunaíodh Gaelscoil Chnoc na Ré i 1996 chun freastal ar an éileamh don scolaíocht trí mheán na Gaeilge i Sligeach. Bhí 22 páistí sa chéad rang a chláraigh agus anois tá 192 ag freastal ar an scoil. Tá an scoil lonnaithe i gcóiríocht shealadach ó bunáiodh í agus i gClubtheach CLG Naomh Mhuire ó 1999. In anneoin gach iarracht socrú ‘buan’ a fháil ar an staid sealadach, is léir nach bhfuil an Ghaelscoil ná an Ghaelscolaíocht i Sligeach mar thosaíocht ag an Roinn ná ag an Rialtas. Is cinnte go gcuireann an easpa tola seo (tabhairt faoin bhfadhb cóiríochta) bac ar fhás na scoile.  In anneoin seo, tá an t-éileamh ar áiteanna sa scoil méadaithe le cúpla bliain anuas. Thuigeamar anuraidh go mbeadh gá leis an dara rang Naíonán ó 2014 ar aghaidh chun freastal ar an éileamh méadaithe seo ach tá an Roinn ag cur bac eile ar fhás orgánach na scoile tríd chosc a chur ar cearta tuismitheoirí a rogha oideachais dá gcuid páistí a roghnú i mbliana agus amach anseo.  Níl an Roinn ag ceadú dúinn an dara rang a ghlacadh, cinneadh a chiallaíonn go bhfuil an scoil teoranta rang amhaín de 30 a ghlacadh i mbliana, de réir ár bpolasaí iontrála. Tá nach mór gach duine den 30 seo ina siblíní de leanaí atá sa scoil cheana féin. Tá ar an scoil mar sin, de bharr cinneadh na Roinne, ag diúltíu do 29 páistí, páistí gur mian lena gcuid tuismitheoirí oideachas trí mheán na Gaeilge a bheith curtha ar fáil dóibh.

Tá seo náireach agus éagórach i gcomthéacs:

(1)   Go bhfuil iallach ar an stát an Ghaeilge a chaomhnú agus úsáid na teanga a spreagadh (Alt 8, Bunreacht na hÉireann: Ós í an Ghaeilge an teanga náisiúnta is í an phríomhtheanga oifigiúil í);

(2)    Go dtéann cinneadh na Roinne Oideachais & Scileanna glan i gcoinne cearta an tuismitheora oideachas de réir a gcuid sainmhianta a roghnú dá bpáistí (Alt 42, Bunreacht na hÉireann);

(3)   Nach ionann soláthar scolaíochta agus soláthar ar ghaelscolaíocht de réir cearta agus mianta tuismitheoirí;

(4)   Nach féidir leis na scoileanna sa cheantar freastal ar éileamh mar is éileamh ar scolaíocht lán-Ghaeilge atá ann – níl aon scoil lán-Ghaeilge eile ar fáil mar rogha don 29 páiste sin,

(5)   Mar scoil lán-Ghaeilge, déanaimid freastal ar cheantar níos leithne ná an baile féin agus is gá go n-aithneodh an Roinn go mbeidh breis éilimh orainn dá bharr ,

(6)   Go bhfuil leatrom ar leith ar pháistí gurb iad an páiste is sine sa chlann – tugtar tús áite do shiblíní de réir polasaí iontrála na scoile agus tá sé seo, gan aon locht ar an scoil, ag cur bac ar teaghlaigh nua freastal ar an scoil.

Tá socraithe ag an mBord, ag tuismitheoirí na scoile agus ag tuismitheoirí na bpáistí ata diúltaithe, cur i gcoinne cinneadh na Roinne. Chuige sin tá cruinniú poiblí a eagrú don Déardaoin beag seo 8 Bealtaine, in Óstán an Southern i Sligeach, ag 8:00p.m. Tá cuireadh tugtha dona polaiteoirí áitiúla, eagraíochtaí Gaeilge agus na meáin a bheith i láthair.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive