Cruinniú de Bhord Údarás na Gaeltachta i Daingean Uí Chúis

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Ag cruinniú de Bhord Údarás na Gaeltachta i Daingean Uí Chúis inniu (2 Bealtaine) aontaíodh na tograí seo a leanas:

 

Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo.

Ceadaíodh deontas reáchtála €520,000 do Chomhar Naíonraí na Gaeltachta Teo le maoiniú a dhéanamh ar a chlár oibre le seirbhís luathoideachas trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil le linn 2014. Faoi láthair tá 72 seisiún naíonra atá ag cur seirbhíse ar fáil do timpeall 760 páiste ar fud na Gaeltachta faoi scáth Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo agus déanann sé ceithre naíolann a bhainistiú chomh maith.

 

Muintearas Teo

Ceadaíodh deontas reáchtála €375,000 do Mhuintearas Teo le tacú leis an chomhlacht a chlár imeachtaí a chur i bhfeidhm le linn na bliana. Tá clár imeachtaí agus gníomhaíochtaí á láimhseáil ag Muintearas Teo dírithe ar réimsí luath-oideachais, an óige, imeachtaí buanaithe agus sealbhaithe teanga, seirbhísí pobail agus áitiúla, cláir oiliúna agus nuatheicneolaíochta.

 

Óige na Gaeltachta Teo.

Ceadaíodh deontas reáchtála €230,000 d’Óige na Gaeltachta Teo le tacú leis an chomhlacht a chlár imeachtaí a chur i bhfeidhm le linn na bliana. Faoi láthair tá 45 club óige ag feidhmiú ar fud na Gaeltachta le tacaíocht ó Óige na Gaeltachta.

 

Phléigh an Bord torthaí ó staidéar atá déanta ag na comhairleoirí Gilroy Gannon ar Muintearas Teo., Óige na Gaeltachta Teo. agus Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo. D’fhostaigh an tÚdarás na comhairleoirí Gilroy Gannon ag deireadh na bliana seo caite le hathbhreithniú a dhéanamh ar a bpleananna straitéiseacha, a gcláir oibre agus a gcláir caiteachais. Dhírigh an staidéar ar na féidearthachtaí clár na gcomhlachtaí a sheachadadh ar bhealaí níos straitéisigh agus níos éifeachtaí,  trasnú a sheachaint agus barrchostais a laghdú. Léirigh an staidéar go bhfuil clár comónta oibre idir Óige na Gaeltachta Teo agus Muintearas Teo agus go mbeadh go leor buntáistí ag baint leis an dá chlár a chur faoi aon struchtúr amháin.

 

D’aontaigh Bord an Údaráis i bprionsabal leis an mholadh go ndéanfaí clár oibre Óige na Gaeltachta Teo., mar aon leis an fhoireann, a aistriú go Muintearas Teo. ar mhaithe le forbairt agus daingniú ar sheirbhísí don óige ar fud na Gaeltachta.  Leanfar le céimeanna idirbheartaíochta leis an dá chomhlacht agus pléifear aon socruithe a bheidh le déanamh dá bharr agus de réir mar a thagann an próiseas chun aibíochta.

 

 

Joe Steve Ó Neachtain tofa mar bhall d’Aosdána

Rinne Bord an Údaráis agus Ealaín (na Gaeltachta) Teo. comhghairdeas le Joe Steve Ó Neachtain, scríbhneoir, ealaíontóir agus iarfhostaí de chuid an Údaráis, ar ócáid a roghnaithe an tseachtain seo mar bhall d’Aosdána. Dúirt an Bord go bhfuil an onóir seo tuillte go mór ag Joe Steve as an obair atá déanta aige i dtaca le cur chun cinn na healaín Ghaeilge thar na mblianta agus ghuí an An Bord gach rath air lena ról nua.

 

Dúnadh Oifigí Poist sa Ghaeltacht

Phlé an Bord tábhacht na n-oifigí poist i saol phobal na tuaithe agus a bpáirt lárnach mar chuid den infreastruchtúr pobail sa Ghaeltacht. Aontaíodh gur tubaiste a bheadh ann dá leanfaí le dúnadh oifigí poist ar fud na Gaeltachta

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive