CONRADH NA GAEILGE AG TACÚ LE 62% DEN PHOBAL Ó DHEAS ATÁ AG LORG GNÍMH LÁITHREACH ÓN RIALTAS

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

CONRADH NA GAEILGE AG TACÚ LE 62% DEN PHOBAL Ó DHEAS AGUS AG LORG GNÍMH LÁITHREACH ÓN RIALTAS 

 

Tá Conradh na Gaeilge ag éileamh ar an Rialtas ó dheas gníomhú láithreach i ndiaidh torthaí an phobalbhreith a d’fhoilsigh Tuairisc.ieinniu, 13 Deireadh Fómhair, a léiríonn go bhfuil 62% den phobal ó dheas den tuairim gur chóir don Rialtas níos mó a dhéanamh ar mhaithe leis an nGaeilge a chur chun cinn.

 

Dúirt Cóilín Ó Cearbhaill, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: “Tá na torthaí sa phobalbhreith a choimisiúnaigh Tuairisc.ie an-tromchúiseach don Rialtas agus léiríonn siad go ríshoiléir nach bhfuil an Rialtas ag déanamh a dhóthain leis an nGaeilge a chur chun cinn. Tá an Conradh ag éileamh ar an Rialtas admháil nach bhfuil siad ag déanamh a dhóthain agus gníomhú láithreach leis an teanga a chur cinn níos fearr”.

 

Dúirt Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge: “D’fheadfadh an Rialtas seo a dhéanamh tríd gníomhú láithreach ar na héilimh a chuir Conradh na Gaeilge os comhair an Aire Stáit Joe McHugh ar 24 Meán Fómhair, lena n-áirítear:

AMÁRACH SA CHÁINÁISNÉIS: Buiséad caipitil de €12 mhilliún a chur ar fáil d’Údarás na Gaeltachta in 2015 agus ná déan aon chiorrú ar bhuiséad Fhoras na Gaeilge in 2015

SA CHÉAD 6 MHÍ EILE: Ba chóir Bille na dTeangacha Oifigiúla 2014 (leasú) a chur ar athlá ar feadh sé mhí agus é a fhorbairt le moltaí fiúntacha cuimsitheacha chun feabhas fiúntach a chur ar an líon agus caighdeán na seirbhís a chuirtear ar fáil do phobal na Gaeilge agus Gaeltachta

LÁITHREACH: Ba chóir an maolú ar stádas na Gaeilge san Aontas Eorpach a chur ar ceal ag deireadh na bliana 2016 agus chun go dtarlódh sé sin, ba chóir do Rialtas na hÉireann a chur in iúl do Chomhairle an Aontais Eorpaigh láithreach go bhfuil sé ar intinn aige deireadh an mhaolaithe a mholadh ag cruinniú foirmiúil sa bhliain 2015

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive