Comórtais Liteartha an Oireachtais 2014 – Na Buaiteoirí

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Comórtais Liteartha an Oireachtais 2014
Na Buaiteoirí
Comórtais Liteartha don Scríbhneoir Fásta
COMÓRTAS A1: ÚRSCÉAL: FICSEAN GINEARÁLTA
Maoinithe ag Foras na Gaeilge
An Chéad Duais €3,000
I dTír Strainséartha le Liam Mac Cóil, Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Co. na Mí
An Dara Duais €1,000
Uair na Cinniúna le Rosanna Lyons, Páirc Mhullach an Chnoic, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 11
COMÓRTAS A2: FICSEAN DO DHAOINE ÓGA (9/10-12)
Maoinithe ag Foras na Gaeilge
An Chéad Duais €2,000
An Béaldath le Orna Ní Choiléain, Bóthar Ardliath, Ard Aidhin, Baile Átha Cliath 5
An Dara Duais €750
Hata Zú Mhamó le Áine Ní Ghlinn, Glenbrook Park, Rathfearnáin, Baile Átha Cliath 14
COMÓRTAS A3: FICSEAN DO DHAOINE ÓGA (13-15)
Maoinithe ag Foras na Gaeilge
An Chéad Duais €2,000
An Diabhal ar an Ól le Mícheál Ó Conghaile, Cló Iar-Chonnacht, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

 

Liosta Iomlán na mBuaiteoirí Comórtais Liteartha an Oireachtais 2014
Duais €375
Foghlaí Mara Monte Carlo le Orna Ní Choiléain, Bóthar Ardliath, Ard Aidhin, Baile Átha Cliath 5
Duais €375
Sibéal le Rosanna Lyons, Páirc Mhullach an Chnoic, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 11
COMÓRTAS A4: ÁBHAR LÉITHEOIREACHTA DON FHOGHLAIMEOIR FÁSTA
Maoinithe ag Foras na Gaeilge
Duais €1,000
Ridire an Ghaiscidh le Caitríona Hastings, Teach an Reachtaire, An Bóthar Ard, Gaillimh
Duais €1,000
An Eochair le Cliodhna Cussen, Bóthar Bhinn Éadair, Páirc na bhFianna, Binn Éadair, Baile Átha Cliath 13
COMÓRTAS A5: GEARRSCÉAL – DUAIS AN MHAOLÁNAIGH
Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge
An Chéad Duais €400
Seiftiúil le Pádraic Breathnach, Ascaill Brookville, Radharc an Chláir, Luimneach
Duais €100
An Gasúr le Brian Mac a’Bhaird, An Chlochbhaile Uachtarach, Carraig Mhachaire Róis, Co. Mhuineacháin
Duais €100
An Mac Mara le Mícheál Ó Conghaile, Cló Iar-Chonnacht, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

 

Liosta Iomlán na mBuaiteoirí Comórtais Liteartha an Oireachtais 2014
COMÓRTAS A6: DÁN
Maoinithe ag Craobh Aimhirgin de Conradh na Gaeilge
Duais €400
Leoró le Eoin Mac Aodha Bhuí, An Bóthar Ard, Darú, An Tulach Mhór, Co. Uibh Fhailí
COMÓRTAS A7: CNUASACH FILÍOCHTA
Maoinithe ag Coistí Gairmoideachais na Mumhan agus na Gaeltachta
(Seirbhísí Oideachais Chiarraí agus Contaetha Chorcaí, an Chláir, Luimnigh, Phort Láirge, Thiobraid Árann Thuaidh agus Theas, na Gaillimhe, Mhaigh Eo, Dhún na nGall; agus Chathracha Chorcaí, Phort Láirge, Luimnigh agus na Gaillimhe.)
Duais €1,250
Dambatheanga le Mícheál Ó Ruairc, Garrán an Úlloird, Cúl Mín, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15
COMÓRTAS A8: SAOTHAR CREIDIMH
Maoinithe ag Foilseacháin Ábhair Spioradálta
Duais €500
Seal i Láthair Dé le An tSiúr Eibhlín Ní Challanáin, Sráid an tSéipéil, An Tulach, Co. an Chláir
Duais €500
“Cá bhfuil Áibil do dhreatháir?” le Helen Ó Murchú, Corrán Naomh Fhiontain, Cill Fhiontain, Baile Átha Cliath 13

 

Liosta Iomlán na mBuaiteoirí Comórtais Liteartha an Oireachtais 2014
COMÓRTAS A9: LÉIRMHEASTÓIREACHT AR FHILÍOCHT
Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge agus Éigse Éireann – Poetry Ireland
Duais €400
Léirmheas ar Cuach Ó Aois Eile ag Glaoch le Ailbhe Ní Ghearbhuigh, Lána na hAbhann, Tobar Rí an Domhnaigh, Corcaigh
COMÓRTAS A10: Saothar Próis
Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge
Duais €1,250
Sáirséal agus Dill 1947 – 1981 le Aoileann agus Cian Ó hÉigeartaigh, f/ch Cló Iar-Chonnacht, Indreabhán, Co. na Gaillimhe
COMÓRTAS A11: COMÓRTAS NA SCRÍBHNEOIRÍ ÚRA
Maoinithe ag Foras na Gaeilge
Duais €300
Mé Féin agus M’Aintín Áine le Pádraig Mac Con Uladh, An Mhín Mhór Thoir, An Clochán Liath, Co. Dhún na nGall
COMÓRTAS A12: CUR CHUN CINN NA GAEILGE
Maoinithe ag Conradh na Gaeilge
Duais €200
Blianta na hAthbheochana le Rosanna Lyons, Páirc Mhullach an Chnoic, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 11

 

Liosta Iomlán na mBuaiteoirí Comórtais Liteartha an Oireachtais 2014
ROINN C (Duais i gcuimhne Dhonncha Uí Shúilleabháin)
An Chéad Duais €300
Filleann ar feall ar an Fheallaire le Sorcha Ní Dhubhcháin agus Joseph Ó Baoill, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Tír Chonaill
An Dara Duais €150
An Dá Thiompán le Seán Ó Muimhneacháin, Cúil an Bhuacaigh, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí
COMÓRTAS A17: SCRIPT TEILIFÍSE
Maoinithe ag TG4
Duais €1,000
Nashville, Co. na Mí le Kevin Ó Flatharta, Ard, Leitir Mealláin, Co. na Gaillimhe
COMÓRTAS A18: SCÉAL DÍRITHE AR DHÉAGÓIRÍ
Maoinithe ag Ard-Chomhairle Chumann Lúthchleas Gael
Duais €500
Nicí Óg le Seán Ua Cearnaigh, Ard Aoibhinn, Gort na Silíní, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman
COMÓRTAS A19: AGALLAMH BEIRTE
Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta
Duais €500
Na Scoláirí le Seán Ó Muimhneacháin, Cúil an Bhuacaigh, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

 

Liosta Iomlán na mBuaiteoirí Comórtais Liteartha an Oireachtais 2014
COMÓRTAS A20: CUMADÓIREACHT AMHRÁN
Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge
Duais €500
Slán lem’ Dhúthaigh Féin le Seán Ó Muimhneacháin, Cúil an Bhuacaigh, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí
COMÓRTAIS LITEARTHA don Scríbhneoir Óg
COMÓRTAS B1: AISTE – ROINN A (FAOI 16)
Maoinithe ag Cumann Lúthchleas Gael
An Chéad Duais €300
An tUasal Seán Ó Ceallaigh le Conor Ó Gallachóir, An Bhealtaine, Gort an Choirce, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
An Dara Duais €200
Foireann Peile na Mílaoise le Faolán Dáibhis, Riasc, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí
COMÓRTAS B2: AISTE – ROINN B (FAOI 21)
Maoinithe ag Cumann Lúthchleas Gael
An Chéad Duais €300
Laethanta Órga ár Saoil le Colm Ó Néill, Ballytore Road, Rathfearnáin , Baile Átha Cliath 14
An Dara Duais €200
An Cluiche Peile le Cormac Ó Caomhánaigh, Radharc Geata an Phórtair, Cluain Saileach, Baile Átha Cliath 15

 

Liosta Iomlán na mBuaiteoirí Comórtais Liteartha an Oireachtais 2014
COMÓRTAS B3: IRISEOIREACHT – ROINN A (FAOI 16)
Maoinithe ag Comhar Óg
Duais €300
An Blascaod Mór le Lucy Ághas, Sliabh na mBan, Abhainn na Scáil, Co. Chiarraí
COMÓRTAS B4: IRISEOIREACHT: ROINN B (FAOI 21)
Maoinithe ag Bord na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Duais €150
Léirmheas ar an Scannán “There’s Something About Mary” le Niall Mac Dhonnagáin, Glenbrook Park, Rathfearnáin, Baile Átha Cliath 14
COMÓRTAS B5: SCÉAL – ROINN A (FAOI 16)
Maoinithe ag Cara leis an Oireachtas
An Chéad Duais €300
Luas le Aifric Ní Scolaí, Clochar an Locha, Indreabhán, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais €150
Casadh na Taoide le Lauren

Liosta Iomlán na mBuaiteoirí Comórtais Liteartha an Oireachtais 2014
COMÓRTAS B6: SCÉAL – ROINN B (FAOI 21)
Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge
Duais €300
Lá 349 le Liadan Ní Chearbhaill, Céide na Raithní, Port Mearnóg, Co. Bhaile Átha Cliath
COMÓRTAS B7: AGALLAMH BEIRTE – ROINN B (FAOI 21)
Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta
Duais €300
Ní mar a Shíltear a Bhítear le Niamh Ní Dhubhgáin, Baile Thoir, Oileán Thoraí, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
COMÓRTAS B8: AISTE NÓ GEARRSCÉAL – ROINN B (FAOI 21)
Faoi choimirce Chomharchumann Íde Naofa
Duais €350
Tionchar na hEaglaise Caitlicí ar theacht chun cinn na Teilifíse in Éirinn le Colm Ó

Liosta Iomlán na mBuaiteoirí Comórtais Liteartha an Oireachtais 2014
COMÓRTAS B9: DÁN – ROINN A (FAOI 16)
Maoinithe ag Comhairle Chontae an Chláir – Dílis dár nOidhreacht
An Chéad Duais €200
An Bóithrín le Lucy Ághas, Sliabh na mBan, Abhainn na Scáil, Co. Chiarraí
An Dara Duais €100
An Foraois Uaigneach le Seán de Grá, Páirc na Céime, An Chéim, Baile Átha Cliath 18
COMÓRTAS B10: DÁN – ROINN B (FAOI 21) DUAIS SHEÁIN UÍ RIORDÁIN
Maoinithe ag Ionad na Gaeilge Labhartha, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
An Chéad Duais €300
An Fia le Neasa Bheáid, Pobailscoil Ghaoth Dobhair, Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Tír Chonaill
An Dara Duais €200
Do Chrothnú le Caoimhe Nic Pháidín Ní Dhomhnaill, Pobailscoil Ghaoth Dobhair, Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Tír Chonaill

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive