Comórtais Liteartha an Oireachtais – 2014 – liosta iomlán na mbuaiteoirí

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

 

Comórtais Liteartha an Oireachtais 2014

Na Buaiteoirí

Comórtais Liteartha don Scríbhneoir Fásta

COMÓRTAS A1: ÚRSCÉAL: FICSEAN GINEARÁLTA

Maoinithe ag Foras na Gaeilge

An Chéad Duais €3,000

I dTír Strainséartha le Liam Mac Cóil, Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Co. na Mí

An Dara Duais €1,000

Uair na Cinniúna le Rosanna Lyons, Páirc Mhullach an Chnoic, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 11

COMÓRTAS A2: FICSEAN DO DHAOINE ÓGA (9/10-12)

Maoinithe ag Foras na Gaeilge

An Chéad Duais €2,000

An Béaldath le Orna Ní Choiléain, Bóthar Ardliath, Ard Aidhin, Baile Átha Cliath 5

An Dara Duais €750

Hata Zú Mhamó le Áine Ní Ghlinn, Glenbrook Park, Rathfearnáin, Baile Átha Cliath 14

COMÓRTAS A3: FICSEAN DO DHAOINE ÓGA (13-15)

Maoinithe ag Foras na Gaeilge

An Chéad Duais €2,000

An Diabhal ar an Ól le Mícheál Ó Conghaile, Cló Iar-Chonnacht, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

 

 

Liosta Iomlán na mBuaiteoirí Comórtais Liteartha an Oireachtais 2014

Duais €375

Foghlaí Mara Monte Carlo le Orna Ní Choiléain, Bóthar Ardliath, Ard Aidhin, Baile Átha Cliath 5

Duais €375

Sibéal le Rosanna Lyons, Páirc Mhullach an Chnoic, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 11

COMÓRTAS A4: ÁBHAR LÉITHEOIREACHTA DON FHOGHLAIMEOIR FÁSTA

Maoinithe ag Foras na Gaeilge

Duais €1,000

Ridire an Ghaiscidh le Caitríona Hastings, Teach an Reachtaire, An Bóthar Ard, Gaillimh

Duais €1,000

An Eochair le Cliodhna Cussen, Bóthar Bhinn Éadair, Páirc na bhFianna, Binn Éadair, Baile Átha Cliath 13

COMÓRTAS A5: GEARRSCÉAL – DUAIS AN MHAOLÁNAIGH

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge

An Chéad Duais €400

Seiftiúil le Pádraic Breathnach, Ascaill Brookville, Radharc an Chláir, Luimneach

Duais €100

An Gasúr le Brian Mac a’Bhaird, An Chlochbhaile Uachtarach, Carraig Mhachaire Róis, Co. Mhuineacháin

Duais €100

An Mac Mara le Mícheál Ó Conghaile, Cló Iar-Chonnacht, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

 

Liosta Iomlán na mBuaiteoirí Comórtais Liteartha an Oireachtais 2014

COMÓRTAS A6: DÁN

Maoinithe ag Craobh Aimhirgin de Conradh na Gaeilge

Duais €400

Leoró le Eoin Mac Aodha Bhuí, An Bóthar Ard, Darú, An Tulach Mhór, Co. Uibh Fhailí

COMÓRTAS A7: CNUASACH FILÍOCHTA

Maoinithe ag Coistí Gairmoideachais na Mumhan agus na Gaeltachta

(Seirbhísí Oideachais Chiarraí agus Contaetha Chorcaí, an Chláir, Luimnigh, Phort Láirge, Thiobraid Árann Thuaidh agus Theas, na Gaillimhe, Mhaigh Eo, Dhún na nGall; agus Chathracha Chorcaí, Phort Láirge, Luimnigh agus na Gaillimhe.)

Duais €1,250

Dambatheanga le Mícheál Ó Ruairc, Garrán an Úlloird, Cúl Mín, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15

COMÓRTAS A8: SAOTHAR CREIDIMH

Maoinithe ag Foilseacháin Ábhair Spioradálta

Duais €500

Seal i Láthair Dé le An tSiúr Eibhlín Ní Challanáin, Sráid an tSéipéil, An Tulach, Co. an Chláir

Duais €500

“Cá bhfuil Áibil do dhreatháir?” le Helen Ó Murchú, Corrán Naomh Fhiontain, Cill Fhiontain, Baile Átha Cliath 13

 

Liosta Iomlán na mBuaiteoirí Comórtais Liteartha an Oireachtais 2014

COMÓRTAS A9: LÉIRMHEASTÓIREACHT AR FHILÍOCHT

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge agus Éigse Éireann – Poetry Ireland

Duais €400

Léirmheas ar Cuach Ó Aois Eile ag Glaoch le Ailbhe Ní Ghearbhuigh, Lána na hAbhann, Tobar Rí an Domhnaigh, Corcaigh

COMÓRTAS A10: Saothar Próis

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge

Duais €1,250

Sáirséal agus Dill 1947 – 1981 le Aoileann agus Cian Ó hÉigeartaigh, f/ch Cló Iar-Chonnacht, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS A11: COMÓRTAS NA SCRÍBHNEOIRÍ ÚRA

Maoinithe ag Foras na Gaeilge

Duais €300

Mé Féin agus M’Aintín Áine le Pádraig Mac Con Uladh, An Mhín Mhór Thoir, An Clochán Liath, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS A12: CUR CHUN CINN NA GAEILGE

Maoinithe ag Conradh na Gaeilge

Duais €200

Blianta na hAthbheochana le Rosanna Lyons, Páirc Mhullach an Chnoic, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 11

 

Liosta Iomlán na mBuaiteoirí Comórtais Liteartha an Oireachtais 2014

COMÓRTAS A13: AISTE INNEALTÓIREACHTA

Maoinithe ag Cumann na nInnealtóirí

Duais €1,000

Íomháú X-Ghathach san Leigheas: A Bhunús le Matt Hussey, Bóthar Kennington, Teach Mealóg, Baile Átha Cliath 6W

COMÓRTAS A15: DRÁMA AONGHNÍMH

Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta

Duais €600

An Dílleachta le Brian agus Proinsias Mac a’Bhaird, An Chlochbhaile Uachtarach, Carraig Mhachaire Róis, Co. Mhuineacháin

COMÓRTAS A16: COMÓRTAS CUIMHNEACHÁIN AOIDH UÍ RUAIRC

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge agus ag an gCumann Scoildrámaíochta

ROINN A

An Chéad Duais €200

An Cóisir le Fergus Ó Conghaile, Glenesky Square, Phoenix Park Race Course, Caisleán Cnucha, Baile Átha Cliath 15

An Dara Duais €150

Rince Rúnda le Aoife Ní Chaoimh, Páirc na Mara, Mullach Íde, Co. Bhaile Átha Cliath

ROINN B

An Chéad Duais €200

Barbie agus na Seachtar Leipreachán le Lisa Ní Dhoinnléibhe, Ardán Uí Dhonncha, Barr an Chalaidh, Cathair na Gaillimhe

An Dara Duais €150

An Chláirseach Draíochta le Róisín Uí Chógáin, Leicnín Village, Turloch, Caisleán a’Bharraigh, Co. Mhaigh Eo

 

Liosta Iomlán na mBuaiteoirí Comórtais Liteartha an Oireachtais 2014

ROINN C (Duais i gcuimhne Dhonncha Uí Shúilleabháin)

An Chéad Duais €300

Filleann ar feall ar an Fheallaire le Sorcha Ní Dhubhcháin agus Joseph Ó Baoill, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Tír Chonaill

An Dara Duais €150

An Dá Thiompán le Seán Ó Muimhneacháin, Cúil an Bhuacaigh, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

COMÓRTAS A17: SCRIPT TEILIFÍSE

Maoinithe ag TG4

Duais €1,000

Nashville, Co. na Mí le Kevin Ó Flatharta, Ard, Leitir Mealláin, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS A18: SCÉAL DÍRITHE AR DHÉAGÓIRÍ

Maoinithe ag Ard-Chomhairle Chumann Lúthchleas Gael

Duais €500

Nicí Óg le Seán Ua Cearnaigh, Ard Aoibhinn, Gort na Silíní, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman

COMÓRTAS A19: AGALLAMH BEIRTE

Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta

Duais €500

Na Scoláirí le Seán Ó Muimhneacháin, Cúil an Bhuacaigh, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

 

Liosta Iomlán na mBuaiteoirí Comórtais Liteartha an Oireachtais 2014

COMÓRTAS A20: CUMADÓIREACHT AMHRÁN

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge

Duais €500

Slán lem’ Dhúthaigh Féin le Seán Ó Muimhneacháin, Cúil an Bhuacaigh, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

COMÓRTAIS LITEARTHA don Scríbhneoir Óg

COMÓRTAS B1: AISTE – ROINN A (FAOI 16)

Maoinithe ag Cumann Lúthchleas Gael

An Chéad Duais €300

An tUasal Seán Ó Ceallaigh le Conor Ó Gallachóir, An Bhealtaine, Gort an Choirce, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

An Dara Duais €200

Foireann Peile na Mílaoise le Faolán Dáibhis, Riasc, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí

COMÓRTAS B2: AISTE – ROINN B (FAOI 21)

Maoinithe ag Cumann Lúthchleas Gael

An Chéad Duais €300

Laethanta Órga ár Saoil le Colm Ó Néill, Ballytore Road, Rathfearnáin , Baile Átha Cliath 14

An Dara Duais €200

An Cluiche Peile le Cormac Ó Caomhánaigh, Radharc Geata an Phórtair, Cluain Saileach, Baile Átha Cliath 15

 

Liosta Iomlán na mBuaiteoirí Comórtais Liteartha an Oireachtais 2014

COMÓRTAS B3: IRISEOIREACHT – ROINN A (FAOI 16)

Maoinithe ag Comhar Óg

Duais €300

An Blascaod Mór le Lucy Ághas, Sliabh na mBan, Abhainn na Scáil, Co. Chiarraí

COMÓRTAS B4: IRISEOIREACHT: ROINN B (FAOI 21)

Maoinithe ag Bord na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Duais €150

Léirmheas ar an Scannán “There’s Something About Mary” le Niall Mac Dhonnagáin, Glenbrook Park, Rathfearnáin, Baile Átha Cliath 14

COMÓRTAS B5: SCÉAL – ROINN A (FAOI 16)

Maoinithe ag Cara leis an Oireachtas

An Chéad Duais €300

Luas le Aifric Ní Scolaí, Clochar an Locha, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais €150

Casadh na Taoide le Lauren Ní Bhaoill, Baile Thoir, Toraigh, Co. Dhún na nGall

Liosta Iomlán na mBuaiteoirí Comórtais Liteartha an Oireachtais 2014

COMÓRTAS B6: SCÉAL – ROINN B (FAOI 21)

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge

Duais €300

Lá 349 le Liadan Ní Chearbhaill, Céide na Raithní, Port Mearnóg, Co. Bhaile Átha Cliath

COMÓRTAS B7: AGALLAMH BEIRTE – ROINN B (FAOI 21)

Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta

Duais €300

Ní mar a Shíltear a Bhítear le Niamh Ní Dhubhgáin, Baile Thoir, Oileán Thoraí, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS B8: AISTE NÓ GEARRSCÉAL – ROINN B (FAOI 21)

Faoi choimirce Chomharchumann Íde Naofa

Duais €350

Tionchar na hEaglaise Caitlicí ar theacht chun cinn na Teilifíse in Éirinn le Colm Ó Néill, Ballytore Road, Rathfearnáin, Baile Átha Cliath 14

 

Liosta Iomlán na mBuaiteoirí Comórtais Liteartha an Oireachtais 2014

COMÓRTAS B9: DÁN – ROINN A (FAOI 16)

Maoinithe ag Comhairle Chontae an Chláir – Dílis dár nOidhreacht

An Chéad Duais €200

An Bóithrín le Lucy Ághas, Sliabh na mBan, Abhainn na Scáil, Co. Chiarraí

An Dara Duais €100

An Foraois Uaigneach le Seán de Grá, Páirc na Céime, An Chéim, Baile Átha Cliath 18

COMÓRTAS B10: DÁN – ROINN B (FAOI 21) DUAIS SHEÁIN UÍ RIORDÁIN

Maoinithe ag Ionad na Gaeilge Labhartha, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

An Chéad Duais €300

An Fia le Neasa Bheáid, Pobailscoil Ghaoth Dobhair, Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Tír Chonaill

An Dara Duais €200

Do Chrothnú le Caoimhe Nic Pháidín Ní Dhomhnaill, Pobailscoil Ghaoth Dobhair, Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Tír Chonaill

 

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive