Comhdháil ar in-mharthantacht na Gaeilge i Maigh Eo

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

*Comhdháil ar in-mharthantacht na Gaeilge i Maigh Eo*

 

 

Comhdháil in Ard-Mhúsaem na hÉireann – Saol na Tuaithe, Páirc Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo* *Dé Sathairn, 30 Samhain 2013, 10.30 – 16.30* Mar chuid de Bhliain na Gaeilge, tá Ard-Mhúsaem na hÉireann – Saol na Tuaithe mar aon le Comhairle Contae Mhaigh Eo ag eagrú comhdhála ar staid leochaileach na Gaeilge i gceantair Ghaeltachta Mhaigh Eo. Cíorfar ról na pleanála teanga agus gníomhaíochtaí eile a bhaineann le hábhar. Tá Maigh Eo ar cheann de na háiteanna in Éirinn is mó a buaileadh ag an eisimirce le 200 bliain anuas. Dá bharr agus de bharr cúiseanna eile, tháinig laghdú ollmhór ar labhairt na Gaeilge – teanga an mhóraimh i Maigh Eo roimh an nGorta Mór sna 1840í. Dá ainneoin, leanadh ar labhairt na Gaeilge i roinnt pobail i Maigh Eo isteach sa 20ú haois agus isteach inár linn féin. Tá an Ghaeilge mar theanga sna pobail seo atá fágtha faoi bhrú athnuaite arís, áfach, mar gheall ar ath-thosú na heisimirce agus na mbrúnna go léir gur féidir leis an mBéarla a imirt theangacha mionlaigh. Tá ceist ann an mairfidh an Ghaeilge mar theanga in aon phobal i Maigh Eo. Mar sin féin, tá iarrachtaí á ndéanamh ar phleanáil teanga sna pobail seo agus beidh an phleanáil seo á plé ag an gcomhdháil — Maigh Eo agus an Ghaeltacht: Bás nó Fás? Tabharfaidh ionadaithe léargas ar na príomh-phobail thraidisiúnta Ghaeilge i Maigh Eo chomh maith. Beidh an cur i láthair ag an gcomhdháil trí Ghaeilge. *Beidh saor-chead isteach ach is gá áit a chur in áirithe. Airithint: cdoyle@museum.ie <cdoyle@museum.ie>, Tel: 094 – 903 1752*

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive