COMHDHÁIL 3 LÁ i nDÚN NA nGALL – Slí Cholmchille

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

COMHDHÁIL 3 LÁ i nDÚN NA nGALL, ÉIRE

Forbairt Shlí Cholmcille 

www.colmcille.org

DÚCHAS & POBAL & TURASÓIREACHT ,

Aoine 20 – Domhnach 22 Meitheamh 2014

Οstán Loch Altáin, Gort an Choirce & Oileán Thoraí

 

 

á eagrú ag URRAS LEABHRAICHEAN NAN EILEAN i gcomhar le COLMCILLE

www.theislandsbooktrust.com  www.colmcille.net

Cúlra

Insíonn Slí Cholmcille scéal Cholmcille, agus na naomh eile luath-Chríostaí a bhí ag imeacht idir Éire agus Albain sa mheánaois. Tá sí ina bealach oidhreachta agus turasóireachta an lá atá inniu ann. Nascann an tSlí an Ghaeilge agus an Ghàidhlig, agus a gcuid pobal,  Éire agus Albain agus a gcuid daoine.

Mar a bhí an tsean-oilithreacht ina hócáid le heolas a chur ar an tsaol agus ar dhaoine agus pobail úra, tugann Slí Cholmcille deis eolas a chur ar áiteanna agus ar phobail úra, agus, do dhaoine áirithe eolas, úr a chur ar a gceantar féin. Áis atá inti a ndéanfaidh daoine a gcuid féin di. Tugann an chomhdháil daoine le chéile as Éirinn agus Albain agus amharcóidh sé ar fhorbairt Shlí Cholmcille

 

 

 

Tá an chomdháil á heagrú ag Urras Leabhraichean nan Eilean www.theislandsbooktrust.com, atá lonnaithe in Eilean Leòdhais agus a chuireann chun cinn tuiscint ar stair agus oidhreachta oileáin na hAlban fána gcomhthéacs Ceilteach agus Lochlannach, agus fána gcuid ceangal le hÉirinn. D’eagraigh an tUrras comhdháil faoi Shlí Cholmcille i Leòdhas i Meitheamh 2014. Tá taithí mhór againn ar bheith ag eagrú imeachtaí rathúla idirnáisiúnta a thugann cainteoirí acadúla agus saineolaithe agus pobail áitiúla i gceann a chéile. Tá cuireadh ar scoth na gcainteoirí le ceann a chur ar an diospóireacht. Beidh cuid de na cainteanna i nGaeilge nó i nGaeilge na hAlban le haistriú comhuaineach go Béarla.  Beidh cuid de na cainteanna i mBéarla amháin.

Is féidir don té ar mian leis é béilte agus lóistín a shocrú mar ag praghas uile-chuimsitheach don té ar mian leis é, nó is féidir le daoine teacht agus íoc as seisiúin ar leith. Tuilleadh eolais: Alayne Barton + 44 +(0)851 820946 alayne@theislandsbooktrust.com  Noeleen Ní Cholla nnicholla@forasnagaeilge.ie   Maolcholaim Scott  mscott@forasnagaeilge.ie

 

 

 

Clár

(Beidh gach seisiún in Óstán Loch Altáin, Gort an Choirce, ach san áit a ndeirtear a mhalairt)

 

 

Aoine 20 Meitheamh 

 

Maidin

 

10.00 – 10.45 Fáilte chun na comhdhála

 

RÍ THORAÍ  PATSY DAN MAC RUAIRÍ

 

10.50     Aidhmeanna na Comhdhála

 

John Randall Urras nan Leabhraichean & Maolcholaim Scott, Colmcille, FnaG

 

11.15   Príomhóraid

 

“Beathaí Cholm Cille” MÁIRE HERBERT

 

12.15am   Slí Cholmcille agus na Deiseanna don Turasóireachta Chultúrtha

 

LIAM Ó CUINNEAGÁIN

 

Tráthnóna

 

1.00            Lón

 

2.15           Gaeil an Atlantaigh – Ceangail Stairiúla idir Dún na nGall & Inse Gall

AIDÁN O HARA

 

3.30pm  Tae & Caife   T

 

4.15pm     Colm Cille  An Miotas agus an Fhírinne

BRIAN LACEY

 

5.15 – 5.30  Plé

 

7.00 – 8.30  Dinnéar na Comhdhála

 

8.30              Gnéithe de Sheanchas Cholm Cille –

MÍCHEÁL Ó DÓNAILL

 

 

Satharn 21 Meitheamh

 

9.30            Calum Cille – Dearcadh as Albain  Calum Cille

CALUM MAC GILL-EAIN

 

10.30         Tae & Caife

 

11.00         “Hebridean Connections – Dúchas & Pobail in Inse Gall in Eileanan Siar na hAlban”

TRISTAN AP RHEINALLT

 

 

12.00        Slí Cholmcille, an Oidhreacht, agus mar a bhaineann siad le pobal Ghaoth Dobhair &

Chloch Cheann Fhaolaidh,

 

NOEL Ó GALLCHÓIR

 

1.0         LÓN

 

2.15          Forbairt Shlí Cholmcille  Taispeántas & painéal cainte

 

 

3.30     Tae & Caife

 

 

4.00 – 6.30

Intreoir do sheandálaíocht a bhaineann le Colm Cille & naoimh eile i seanpharóiste

Thulacha Beigile &  turas gairid bus mar pháirt di.

BRIAN LACEY

 

7.00      Dinnéar

 

8.30      Cèilidh  scoth nan amhrán agus na cuideachta – agus beagán damhsa


 

 

Domhnach 22 Meitheamh

 

Turas go Toraigh

 

11.00 Fágann an bád farántóireachta Cé Mhachaire Rabhartaigh

 

12.15 Fáilte chun an oileáin ó Rí Thoraí

 

12.30 Turas Treoraithe ar Thoraigh, agus ar na séadchomharthaí a bhaineann le Colm Cille

 

4.00  Fágann an bád farántóireachta Toraigh.

 

4.45  Sroicheann an bád farantóireachta Cé Machaire Rabhartaigh

 

 

Comments are closed.

COMHDHÁIL 3 LÁ i nDÚN NA nGALL – Slí Cholmchille

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

COMHDHÁIL 3 LÁ i nDÚN NA nGALL, ÉIRE

Forbairt Shlí Cholmcille 

www.colmcille.org

DÚCHAS & POBAL & TURASÓIREACHT ,

Aoine 20 – Domhnach 22 Meitheamh 2014

Οstán Loch Altáin, Gort an Choirce & Oileán Thoraí

 

 

á eagrú ag URRAS LEABHRAICHEAN NAN EILEAN i gcomhar le COLMCILLE

www.theislandsbooktrust.com  www.colmcille.net

Cúlra

Insíonn Slí Cholmcille scéal Cholmcille, agus na naomh eile luath-Chríostaí a bhí ag imeacht idir Éire agus Albain sa mheánaois. Tá sí ina bealach oidhreachta agus turasóireachta an lá atá inniu ann. Nascann an tSlí an Ghaeilge agus an Ghàidhlig, agus a gcuid pobal,  Éire agus Albain agus a gcuid daoine.

Mar a bhí an tsean-oilithreacht ina hócáid le heolas a chur ar an tsaol agus ar dhaoine agus pobail úra, tugann Slí Cholmcille deis eolas a chur ar áiteanna agus ar phobail úra, agus, do dhaoine áirithe eolas, úr a chur ar a gceantar féin. Áis atá inti a ndéanfaidh daoine a gcuid féin di. Tugann an chomhdháil daoine le chéile as Éirinn agus Albain agus amharcóidh sé ar fhorbairt Shlí Cholmcille

 

 

 

Tá an chomdháil á heagrú ag Urras Leabhraichean nan Eilean www.theislandsbooktrust.com, atá lonnaithe in Eilean Leòdhais agus a chuireann chun cinn tuiscint ar stair agus oidhreachta oileáin na hAlban fána gcomhthéacs Ceilteach agus Lochlannach, agus fána gcuid ceangal le hÉirinn. D’eagraigh an tUrras comhdháil faoi Shlí Cholmcille i Leòdhas i Meitheamh 2014. Tá taithí mhór againn ar bheith ag eagrú imeachtaí rathúla idirnáisiúnta a thugann cainteoirí acadúla agus saineolaithe agus pobail áitiúla i gceann a chéile. Tá cuireadh ar scoth na gcainteoirí le ceann a chur ar an diospóireacht. Beidh cuid de na cainteanna i nGaeilge nó i nGaeilge na hAlban le haistriú comhuaineach go Béarla.  Beidh cuid de na cainteanna i mBéarla amháin.

Is féidir don té ar mian leis é béilte agus lóistín a shocrú mar ag praghas uile-chuimsitheach don té ar mian leis é, nó is féidir le daoine teacht agus íoc as seisiúin ar leith. Tuilleadh eolais: Alayne Barton + 44 +(0)851 820946 alayne@theislandsbooktrust.com  Noeleen Ní Cholla nnicholla@forasnagaeilge.ie   Maolcholaim Scott  mscott@forasnagaeilge.ie

 

 

 

Clár

(Beidh gach seisiún in Óstán Loch Altáin, Gort an Choirce, ach san áit a ndeirtear a mhalairt)

 

 

Aoine 20 Meitheamh 

 

Maidin

 

10.00 – 10.45 Fáilte chun na comhdhála

 

RÍ THORAÍ  PATSY DAN MAC RUAIRÍ

 

10.50     Aidhmeanna na Comhdhála

 

John Randall Urras nan Leabhraichean & Maolcholaim Scott, Colmcille, FnaG

 

11.15   Príomhóraid

 

“Beathaí Cholm Cille” MÁIRE HERBERT

 

12.15am   Slí Cholmcille agus na Deiseanna don Turasóireachta Chultúrtha

 

LIAM Ó CUINNEAGÁIN

 

Tráthnóna

 

1.00            Lón

 

2.15           Gaeil an Atlantaigh – Ceangail Stairiúla idir Dún na nGall & Inse Gall

AIDÁN O HARA

 

3.30pm  Tae & Caife   T

 

4.15pm     Colm Cille  An Miotas agus an Fhírinne

BRIAN LACEY

 

5.15 – 5.30  Plé

 

7.00 – 8.30  Dinnéar na Comhdhála

 

8.30              Gnéithe de Sheanchas Cholm Cille –

MÍCHEÁL Ó DÓNAILL

 

 

Satharn 21 Meitheamh

 

9.30            Calum Cille – Dearcadh as Albain  Calum Cille

CALUM MAC GILL-EAIN

 

10.30         Tae & Caife

 

11.00         “Hebridean Connections – Dúchas & Pobail in Inse Gall in Eileanan Siar na hAlban”

TRISTAN AP RHEINALLT

 

 

12.00        Slí Cholmcille, an Oidhreacht, agus mar a bhaineann siad le pobal Ghaoth Dobhair &

Chloch Cheann Fhaolaidh,

 

NOEL Ó GALLCHÓIR

 

1.0         LÓN

 

2.15          Forbairt Shlí Cholmcille  Taispeántas & painéal cainte

 

 

3.30     Tae & Caife

 

 

4.00 – 6.30

Intreoir do sheandálaíocht a bhaineann le Colm Cille & naoimh eile i seanpharóiste

Thulacha Beigile &  turas gairid bus mar pháirt di.

BRIAN LACEY

 

7.00      Dinnéar

 

8.30      Cèilidh  scoth nan amhrán agus na cuideachta – agus beagán damhsa


 

 

Domhnach 22 Meitheamh

 

Turas go Toraigh

 

11.00 Fágann an bád farántóireachta Cé Mhachaire Rabhartaigh

 

12.15 Fáilte chun an oileáin ó Rí Thoraí

 

12.30 Turas Treoraithe ar Thoraigh, agus ar na séadchomharthaí a bhaineann le Colm Cille

 

4.00  Fágann an bád farántóireachta Toraigh.

 

4.45  Sroicheann an bád farantóireachta Cé Machaire Rabhartaigh

 

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive