Comharba Ghaelscéal

gné-ailt/tuairim, náisiúnta, nuacht, Nuacht24

An féidir é a dhéanamh? Plean an Fhorais maidir le comharba Gaelscéal

le caoinchead Chonchúr Uí Liathain ag www.igaeilge.ie

 

Agus mé ag freastal ar sheimineár Oideas Gael ag Oireachtas na Gaeilge faoi ‘leitheoireacht na Gaeilge’, táim ag scríobh píosa faoi phlean Fhoras na Gaeilge a fógraíodh ar Nuacht TG4 anocht, plean chun comharba a fháil ar Gaelscéal agus Foinse agus Lá Nua agus Anois……síar go dtí An Claidheamh Solais….

Anois tuigtear dom go mbeidh ciste ar fiú €1.2m ó 2014-17, €300,000 in aghaidh na bliana, ar fáil chun suíomh nuachta idirlín sheachtainiúíl a bhunú. Ní ‘pdf’ atá i gceist, mar a bhí ráíte i raflaí roimhe, nó comórtas ag cur trí iomaitheoir in aghaidh a chéile chun an conradh mór a bhronnadh ar an suíomh is mó a mheallann trácht tar éis tréimhse ama. Tá mo thuairim ar na ‘raflaí’ seo léirithe agam roimhe anseo.

Beidh go leor dúshláin roimh an suíomh nua seo. Tá go leor suíomhanna ann cheana – ina measc Nuacht 24, Meon Eile agus An Tuairisceoir, agus ní mór freisin, Beo, a lua. Tugann Beo iris mhíosúil ar féin.

Anuas ar sin tá sé i gceist ag RTÉ suíomh nuachta idirlín as Gaeilge a ullmhú. Máir a chapaill agus geobhair féir. Gheall siad anuraidh é – ach níl aon rian de fós. Ba cheart go mbeadh RTÉ á dhéanamh le go mbeadh solathar de ‘nuacht ar líne’ ann le h-aghaidh suíomh TG4. Ach sin scéal eile.

Screen Shot 2013-11-01 at 14.54.30Tá fuíollach spáis ann sa mhargadh do shuíomh eile ach ba cheart go mbeadh sé ag comhlánú agus ag tacú na suíomhanna atá ann, seachas bheith ag dul in iomaíocht leo. Tá gá le suíomh nuachta Ghaeilge a thabhairt go libhéal éagsúil – go mbeadh rud ann do gach duine, an oiread agus is féidir.

Ní fheadar a bheadh a dhothain i €300,000 in aghaidh na bliana chun an seirbhís ar libhéal éagsúil a chur ar fáil. Bheadh gá le lucht leitheoireachta na Gaeilge sintiúis a cheannach agus bheith ag léamh an suíomh go cíocrach. Le go mbeimís ag déanamh seo bheadh gá le chaighdeán árd idir ábhar, dearadh agus rochtain. An chearc agus an ubh. Ní feidir bheith ag caint faoi nuachtán idirlín sheachtainiúil – mar ní mhaireann an ainmhí sin ar an idirlíon. Seirbhís nuachta 24/7/365 amháin a oibreoidh.

Bíodh is nach mbeidh costas daileadh agus cló ann, mar a bhí roimhe le na nuachtáin, tá costaisí eile i gceist. Arachas, mar shampla. Dearadh agus cothú an tsuímh idirlín. Margaíocht ar líne. An chostas is mó go mbeadh nuacht úr ann gach uair a thugann tú chuairt ar an suíomh agus chuige sin bheadh foireann iriseoirí/colúnaithe ag teastáil uait a bheadh ag obair gach lá den bhliain. Is ainmhí ocrach é an leitheoir nuachta. Agus bionn an t-ocras air an t-am ar fad.

Bíodh is go bhfuil go leor ráite agam roimhe seo ag rá leis an bhForas gan nuachtán/suíomh a fhoilsiú, guím gach rath ar an dtogra nua seo. Beidh go leor dúshláin roimhe. Ach creid uaimse, gur dúshlán é seo do phobal na Gaeilge freisin. Mura bhfuil suim go leor againn ann an suíomh nua a thacú agus a bheathú lenár dtrácht, ní bheidh a thuilleadh deiseanna ann. Ní bheidh a thuilleadh ‘nuachtáin’ Ghaeilge ann. Seo é an seans dheireannach.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive