Comhaltas Uladh – imeacht an Choimisinéara ‘ina léiriú ar chur i gcéill an rialtais’

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Buille tubaisteach don Ghaeilge – géarchéim léirithe ag an gCoimisinéir Teanga in obair an Rialtais i leith na Gaeilge

Tá géarchéim i ndiaidh teacht chun cinn inniu, Dé Céadaoin, 4 Nollaig 2013, agus Seán Ó Cuirreáin, An Coimisinéir Teanga, i ndiaidh a chur in iúl don Chomhchoiste um Imscrúduithe, Formhaoirsiú agus Achainíocha go bhfuil sé ag éirí as. I measc na cúiseanna a luaigh An Coimisinéir Teanga as a chinneadh seasamh siar, rinne sé tagairt d’easpa cur i bhfeidhm na scéimeanna reachtúla teanga; caighdeán na scéimeanna féin; imeallú na teanga sa chóras riaracháin phoiblí; folús i dtaobh athbhreithniú Acht na dTeangacha Oifigiúla; cinneadh an Rialtais Oifig an Choimisinéara Teanga a chónascadh le hOifig an Ombudsman; easpa acmhainní riachtanacha don Oifig lena cúraimí reachtúla a chomhlíonadh go cuí agus go hiomlán; easpa foirne le hinniúlacht sa Ghaeilge sa státchóras; agus córas lochtach nua atá le teacht i bhfeidhm in ionad chóras na marcanna bónais.

 

Arsa Niall Comer, Uachtarán ar Chomhaltas Uladh: “Céim iontach chun tosaigh a bhí ann nuair a ceapadh Coimisinéir Teanga den chéad uair ach anois is léiriú é ar an dearcadh atá ag Rialtas na hÉireann ar theanga ‘náisiúnta’ na tíre go bhfacthas do Sheán Ó Cuirreáin nach raibh de rogha aige ach éirí as mar gheall ar easpa tacaíochta ón rialtas céanna. Léiriú eile atá ann gur sop in áit na scuaibe atá á thabhairt ag an rialtas don Ghaeilge agus gur cur i gcéill atá ar bun maidir le forbairt na teanga”.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive