Coláiste Gael Linn Mhachaire Rabhartaigh ag Ceiliúradh Dhá Scór Bliain

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Coláiste Gael Linn Mhachaire Rabhartaigh ag Ceiliúradh Dhá Scór Bliain

 

Bunaíodh Coláiste Gael Linn Mhachaire Rabhartaigh sa bhliain 1974 agus is i neart a chuaigh an coláiste ó shin i leith. Tá sé suite i gcroílár Chloch Cheann Fhaolaí atá ar cheann de na ceantair is láidre Gaeltacht sa tír. Le tairseach an dá scór bliain a mharcáil d’eagraigh Gael Linn ceiliúradh i gcomhar le pobal Pharóiste Ghort An Choirce in Ionad Pobail Mhachaire Rabhartaigh. Chuir an tAth. Seán Ó Gallchóir tús leis an ócáid le hAifreann machnamhach sula raibh smailceacha bia agus deis ag seanchairde breith suas ar chúrsaí agus le dul siar ar na cuimhní cinn. Páistí scoile agus ceoltóirí logánta a chuir an tsiamsaíocht ceoil ar fáil sular thosaigh an óráidíocht.

Bhí an tAire do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh T.D. i láthair mar aoi speisialta ag Gael Linn agus Karen Kirby, Ceannaire na gClár Gaeilge le BBC Thuaisceart Éireann, a bhí mar aoi-chainteoir. D’fhreastail Karen ar Choláiste Mhachaire Rabhartaigh agus í ar an mheánscoil agus bhíodh sí ag obair mar cheannaire fosta sa choláiste. Chuir An tAth. Seán Ó Gallchóir buíochas agus dílseacht mhuintir na háite in iúl don chuideachta agus luaigh sé tábhacht na Gaeilge i measc an phobail don choláiste. Dúirt Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn go raibh Gael Linn an sásta go deo leis an dul chun cinn atá déanta ag Coláiste Mhachaire Rabhartaigh le dhá scór bliain anuas. Ghabh an príomhfheidhmeannach buíochas le muintir na háite agus leis na mná tí ach go háirithe, le coiste an pharóiste agus leis na scoileanna áitiúla a chuireann seomraí ranga ar fáil. Luaigh sé fosta an buíochas atá ag Gael Linn do na múinteoirí sna meánscoileanna a spreagann a gcuid daltaí le cúrsa Gaeltachta a dhéanamh le Gael Linn. ‘Tá Gael Linn fíor-bhuíoch do thuismitheoirí na ndaltaí,’ ar sé , ‘ a chuireann a gcuid muiníne i bhfoireann Gael Linn le cúram a thabhairt dá gcuid mac agus dá gcuid iníonacha bliain i ndiaidh bliana agus tuigeann muid an dualgas mór atá orainn cúrsa sábháilte Gaeltachta den chéad scoth a chur ar fáil ar chostas réasúnta.’

Sa bhliain 1974 rith Gael Linn cúrsa amháin le 22 dalta, beirt mhúinteoirí agus ceithre theach i Machaire Rabhartaigh. Anuraidh d’fhreastail beagnach seacht gcéad dalta ar chúrsa sa choláiste faoi chúram seachtó is cúig d’fhoireann agus iad ag stopadh ag cúigear is fiche bean tí.

Sa bhliain 2009 osclaíodh an t-ionad nua athchóirithe i Machaire Rabhartaigh agus is cinnte go bhfuil cuid de na háiseanna is fearr sa tír ar fáil don choláiste agus don phobal ar aon.

Ar thábhacht ghnó na gcoláistí samhraidh bhí an méid seo le rá ag Réamonn Ó Ciaráin, bainisteoir choláistí Gael Linn, ‘Is sampla den chéad scoth é an coláiste samhraidh den turasóireacht chultúrtha agus ní beag an tionchar a bhíonn ag an ghnó seo ar mhuintir na háite sna ceantair ina bhfuil coláistí samhraidh. Ag croílár an ghnó seo tá ár dteanga náisiúnta agus tobar na Gaeilge, An Ghaeltacht. Tá dualgas orainn go léir an teanga ársa uasal a chaomhnú agus a fhorbairt do mhuintir na linne seo agus do na glúnta atá ag teacht inár ndiaidh.’

Is féidir níos mó eolais faoi choláistí Gael Linn a fháil ag www.gael-linn.ie

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive